Завідувачка кафедри

Гірман Алла Павлівна


Кандидат політичних наук, доцент

 • Контактний телефон кафедри: (056) 756-05-60
 • Е-mail:  girmanap77@gmail.com

 

Викладає дисципліни політичного, економічного та управлінського спрямування. Стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти ІІІ – ІV рівнів акредитації – понад 19 років. Має досвід практичної діяльності у галузі міжнародних відносин понад 5 років. Автор понад 200 публікацій наукового та навчально-методичного характеру, у тому числі 5 навчальних посібників, 5 монографій у співавторстві, ряду статей у фахових наукових виданнях України та зарубіжних виданнях тощо. Бере участь у підготовці та атестації науково-педагогічних кадрів. Виступає виконавцем науково-дослідних робіт. Здійснює наукове консультування підприємств, установ та організацій, які здійснюють діяльність у галузі міжнародних відносин. Член професійних та громадських об’єднань у галузі міжнародних відносин.


Image

Кафедра є випусковою. Готує фахівців за освітньо-професійною програмою «Країнознавство» спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. З 2024 року започатковано набір на освітню програму "Міжнародні відносини".

На випусковій кафедрі міжнародних відносин працюють доктори та кандидати наук, а також представники від роботодавців.

Перелік замовників та стейкголдерів освітнього процесу:

 • державні структури, відомства, установи та їх підрозділи, які здійснюють міжнародну співпрацю;
 • посольства або консульство (їх структурні підрозділи);
 • міжнародні компанії та організації, вітчизняні підприємства;
 • фінансово-кредитні установи (банківські та небанківські);
 • засоби масової інформації, рекламні агенції, піар-відділи, піар-агенції;
 • громадські організації;
 • інші структури, які здійснюють діяльність у галузі міжнародних відносин тощо.

 

Сторінка кафедри у мережі Facebook 

https://www.facebook.com/groups/1401158280485770

Контакти: м. Дніпро, вул. В.Вернадського, 2/4, н.к. №1, каб. № 306, 317а

тел. (056) 756-05-60

E-mail: girmanap77@gmail.com

Освітня діяльність

Науково-педагогічні працівники кафедри міжнародних відносин забезпечують викладання таких основних навчальних дисциплін:

 • Ділова українська мова
 • Формування світогляду
 • Менеджмент
 • Основи юриспруденції
 • Сучасні інформаційні технології
 • Основи ЗЕД та митної справи
 • Фізичне виховання (спецпідготовка)
 • Іноземна мова
 • Вступ до спеціальності з основами наукових досліджень та академічної доброчесності
 • Цивілізації світу
 • Історія міжнародних відносин
 • Вступ до політичної науки
 • Крос-культурні комунікації
 • Політичний розвиток та політичні системи країн світу
 • Теорія міжнародних відносин
 • Світове господарство та міжнародні економічні відносини  
 • Теорія та практика комунікацій
 • Зовнішня політика України
 • Країнознавство
 • Актуальні питання європейської та євроатлантичної інтеграції
 • Міжнародне право
 • Міжнародна інформація та суспільні комунікації
 • Міжнародні регіональні студії
 • Міжнародні відносини та світова політика
 • Регіональні аспекти сучасних міжнародних відносин
 • Міжнародні організації та міжнародна інтеграція
 • Зовнішня політика країн світу
 • Іноземна мова спеціальності (англійська)
 • Теорія та практика перекладу
 • Міжнародний менеджмент
 • Релігійні аспекти світової політики
 • Міжнародні конфлікти та міжнародна безпека
 • Дипломатія
 • Геополітика та геостратегія у сучасному світі
 • Іноземні інтервенції у світовій політиці
 • Міжнародний ринок праці та соціально-економічний розвиток

Студенти проходять практику на кожному курсі, крім першого

 • 2 курс - навчальна практика;
 • 3 курс - виробнича практика 1;
 • 4 курс – виробнича практика 2.

 

Новини кафедри