Вчена рада

Положення про вчену раду

План вченої ради 2022-2023

Порядок присвоєння вчених звань

Перелік документів для присвоєння вченого звання

Рішення вченої ради  2020-2021 

Рішення вченої ради 2019-2020

СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ 

Університету митної справи та фінансів

 

 

  1.  

Ченцов

Віктор Васильович 

Перший проректор – голова вченої ради

  1.  

Бочаров

Дмитро Олександрович

Ректор

  1.  

Гармаш

Євген Васильович

Проректор з навчальної роботи

  1.  

Приймаченко

Дмитро Володимирович

Проректор з наукової роботи

  1.  

Брус

Тетяна Миколаївна

Учений секретар

Антонова

Ольга Валеріївна

Завідувач кафедри публічного управління та митного адміністрування

  1.  

Архірейська

Наталія Вікторівна

Декан фінансового факультету

Бикова

Адель Леонідівна

Завідувач кафедри економіки та соціально-трудових відносин

  1.  

Білозубенко

Володимир Станіславович

Завідувач кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму

  1.  

Бірюкова

Діана Володимирівна

Доцент кафедри іноземної філології, перекладу та професійної мовної підготовки

  11. 

Чухно

Тетяна Володимирівна

В.о. завідувача кафедри іноземної філології, перекладу та професійної мовної підготовки

  12. 

Богуцький

Данило Юрійович

Студент ННІ права та міжнародних відносин

  13.

Бондаревська

Ксенія Валентинівна

Голова Ради молодих вчених

  14.

Бондаренко

Анастасія Олександрівна

Студентка фінансового факультету

  15.

Вакульчик

Олена Михайлівна

Завідувач кафедри облiку, аудиту, аналізу

та оподаткування

  16.

Варава

Володимир Вікторович

Завідувач кафедри правоохоронної діяльності та кримінально-

правових дисциплін

  17.

Волошина

Марія Олександрівна

Студентка факультету управління

 

  18.

Губа

Олександр Іванович

Декан факультету управління

  19.

Даценко

Вікторія Володимирівна

Декан факультету економіки, бізнесу та міжнародних відносин

  20.

Жадько

Костянтин Степанович

Завідувач кафедри підприємництва та економіки підприємств

  21.

Заруцька

ОленаПавлівна

Завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування

  22.

Івахова

Юлія Валеріївна

Студентка факультету інноваційних технологій

  23.

Калашникова

Ольга Леонідівна

Завідувач кафедри гуманітарної  підготовки, філософії та митної ідентифікації культурних цінностей

  24.

Коваль

Ірина Сергіївна

Головний бухгалтер

  25.

Кодацька

Наталя Олександрівна

В.о. завідувача кафедри журналістики

  26.

Колесников

Костянтин Миколайович

Завідувач кафедри теорії та історії держави і права

  27.

Корнєєв

Максим Валерійович

Декан факультету інноваційних технологій

  28.

Кучер

Маргарита Миколаївна

В.о. завідувача кафедри туризму та готельно-ресторанної справи

 

  29.

Лесюк

Ольга Василівна

Директор бібліотеки

  30.

Ліпинський

Владислав Віталійович

Директор ННІ права та міжнародних відносин

  31.

Луценко 

Ірина Миколаївна

В.о. завідувача кафедри фізичного виховання та спеціальної підготовки

  32.

Мінка 

Тетяна Павлівна

В.о. завідувача кафедри публічного та приватного права

  33.

Панфілова

Галина Борисівна

В.о. завідувача кафедри психології та журналістики

  34.

Перепьолкін

Сергій Михайлович

Завідувач кафедри міжнародного права

  35.

Петрівська

Руслана Миколаївна

Голова Студентського парламенту Університету

  36.

Петруня

Юрій Євгенович

Завідувач кафедри менеджменту

зовнішньоекономічної діяльності

  37.

Бакай

Юлія Вячеславівна

Здобувачка вищої освіти факультету економіки, бізнесу та міжнародних відносин

  38.

Поплавський

Олег Олександрович 

В.о. завідувача кафедри військової підготовки

  39.

Прокопович-Ткаченко Дмитро Ігорович

В.о. завідувача кафедри кібербезпеки та інформаційних технологій

  40.

Прокоф’єва

Ольга Ігорівна

Голова профкому

  41.

Сохацький

Анатолій Валентинович

Професор кафедри транспортних технологій та міжнародної логістики

  42.

Тараненко

Вікторія Євгенівна

Завідувачка кафедри соціального забезпечення та податкової політики

  43.

Ульяновська

Юлія Вікторівна

Завідувач кафедри комп’ютерних наук та інженерії програмного забезпечення

  44.

Хурдей

Вікторія Дмитрівна 

Завідувачка кафедри маркетингу