Вчена рада

Положення про вчену раду

План вченої ради 2023-2024

Порядок присвоєння вчених звань

Перелік документів для присвоєння вченого звання

Рішення вченої ради  2020-2021 

Рішення вченої ради 2019-2020

СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ 

Університету митної справи та фінансів

 

 

1.     

Ченцов

Віктор Васильович

Перший проректор – голова вченої ради

2.     

Бочаров

Дмитро Олександрович

Ректор

3.     

Гармаш

Євген Васильович

Проректор з навчальної роботи

4.     

Приймаченко

Дмитро Володимирович

Проректор з наукової роботи

5.     

Брус

Тетяна Миколаївна

Учений секретар

6.     

Азаров

Олександр Олександрович

Голова Студентського парламенту Університету

7.     

Антонова

Ольга Валеріївна

Завідувач кафедри публічного управління та митного адміністрування

8.     

Архірейська

Наталія Вікторівна

Декан фінансового факультету

9.     

Бакай

Юлія Вячеславівна

Студентка факультету економіки, бізнесу та міжнародних відносин

10. 

Батраченко

Тетяна Сергіївна

Завідувач кафедри правоохоронної діяльності

11. 

Бикова

Адель Леонідівна

Завідувач кафедри економіки та економічної безпеки

12. 

Білозубенко

Володимир Станіславович

В.о. завідувача кафедри міжнародних економічних відносин

13. 

Бондаревська

Ксенія Валентинівна

Голова Ради молодих вчених

14. 

Вакульчик

Олена Михайлівна

Завідувач кафедри облiку, аудиту, аналізу

та оподаткування

15. 

Гірман

Анна Павлівна

В.о. завідувача кафедри міжнародних відносин

16. 

Голоха

Любов Федорівна

Директор бібліотеки

17. 

Губа

Олександр Іванович

Декан факультету управління

18. 

Даценко

Вікторія Володимирівна

Декан факультету економіки, бізнесу та міжнародних відносин

19. 

Жадько

Костянтин Степанович

Завідувач кафедри підприємництва та економіки підприємства

20. 

Заруцька

ОленаПавлівна

Завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування

21. 

Івахова

Юлія Валеріївна

Студентка факультету інноваційних технологій

22. 

Калашникова

Ольга Леонідівна

Завідувач кафедри експертизи культурних цінностей та дизайну

23. 

Коваль

Ірина Сергіївна

Головний бухгалтер

24. 

Кодацька

Наталя Олександрівна

Завідувач кафедри журналістики

25. 

Корнєєв

Максим Валерійович

Декан факультету інноваційних технологій

26. 

Корнієнко

Єлизавета Дмитрівна

Студентка фінансового факультету

27.

Кучер

Маргарита Миколаївна

Завідувач кафедри міжнародного туризму та готельно-ресторанного бізнесу

 

28. 

Ліпинський

Владислав Віталійович

Директор ННІ права та міжнародно-правових відносин

29. 

Луценко

Ірина Миколаївна

Завідувач кафедри фізичного виховання та спеціальної підготовки

30. 

Мінка

Тетяна Павлівна

Завідувач кафедри публічного та приватного права

31. 

Морозов

Олега Вікторовича

Завідувач кафедри історії та теорії держави і права

32. 

Панфілова

Галина Борисівна

Завідувач кафедри психології

33. 

Перепьолкін

Сергій Михайлович

Завідувач кафедри міжнародного права

34. 

Петруня

Юрій Євгенович

Завідувач кафедри менеджменту

зовнішньоекономічної діяльності

35. 

Поплавський

 Олег Олександрович 

Завідувача кафедри військової підготовки

36. 

Прокопович-Ткаченко Дмитро Ігорович

В.о. завідувача кафедри кібербезпеки та інформаційних технологій

37. 

Прокоф’єва

Ольга Ігорівна

Голова профкому

38. 

Саломатін

Ярослав Андрійович

Студент ННІ права та міжнародних відносин

39. 

Сохацький

Анатолій Валентинович

Професор кафедри транспортних технологій та міжнародної логістики

40. 

Тараненко

Вікторія Євгенівна

Завідувач кафедри соціального забезпечення та податкової політики

41. 

Ульяновська

Юлія Вікторівна

Завідувач кафедри комп’ютерних наук та інженерії програмного забезпечення

42. 

Хурдей

Вікторія Дмитрівна

Завідувач кафедри маркетингу

43. 

Чухно

Тетяна Володимирівна

В.о. завідувача кафедри іноземної філології, перекладу та професійної мовної підготовки

44. 

Ярошевський

Ярослав Антонович

Студент факультету управління