Image

Кафедра є випусковою за спеціальністю 293 «Міжнародне право» освітнього рівня «бакалавр» галузь знань 29 «Міжнародні відносини».

На кафедрі працюють 5 співробітників. З яких 2 - доктори наук та 3 кандидати наук. Всі викладачі кафедри відповідають ліцензійним вимогам

Кафедра забезпечує підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» і «магістр».

Контакти: м. Дніпро, вул. узвіз Крутогірний, 8, н.к. №3, каб. № 301, 302; тел. 067 180 4948, (271)

Освітня діяльність

Бакалаври
- Освітньо-професійні програми;
- Навчальні плани;
- НМКД і Силабуси;
- Методичні рекомендації до написання курсових робіт;
- Програми практик;
- Каталог вибіркових дисциплін;
- Програма Державного кваліфікаційного іспиту;
- Опитування стейкхолдерів.

Магістри
- Освітньо-професійні програми;
- Навчальні плани;
- НМКД і Силабуси;
- Програми практик;
- Каталог вибіркових дисциплін;
- Програма Державного кваліфікаційного іспиту;
- Методичні рекомендації до написання кваліфікаційної роботи;
- Опитування стейкхолдерів.

Новини кафедри