Завідувач кафедри

Жадько Костянтин Степанович
доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України

kafedrep@gmail.com

тел. 067-428-24-76, 066-666-08-38

 

Image

Кафедра є випусковою і забезпечує фундаментальну та фахову складову підготовки зі спеціальності 076 «Підприємництво та торгівля», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»(стара назва) за освітніми рівнями:

• «бакалавр» –076 «Підприємництво та торгівля» (076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» до 2026 року, 6.030504 «Економіка підприємства» до 2017 року).

• «магістр» – 076 «Підприємництво та торгівля» (076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», до 2024 року, 8.03050401 «Економіка підприємства» до 2017 року).

• «доктор філософії» – аспірантура за спеціальністю 076 «Підприємництво та торгівля» (076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» до 2026 року, 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності); 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка до 2019 року).


 

 Кафедра готує фахівців для роботи на посадах:

 • керівник економічної служби та відділу, підприємець;
 • провідний фахівець з економічних питань, фінансового менеджменту, економічного аналізу та планування, інвестиційної та господарської діяльності підприємств;
 • бухгалтер, головний бухгалтер, бухгалтер-експерт, бухгалтер-ревізор, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, асистент бухгалтера-експерта;
 • спеціаліст і керівник лізингових та колекторських компаній, бірж, торгівельних мереж;
 • педагогічний працівник у сфері наукової та організаційно-управлінської діяльності у закладах освіти;
 • фахівець у сфері наукової та викладацької діяльності у сфері економіки та підприємництва;
 • начальник централізованої бухгалтерії, завідувач цехової бухгалтерії, спеціаліст-бухгалтер, економіст, аналітик господарської діяльності;
 • аудитор, головний державний аудитор, державний аудитор, соціальний підприємець;
 • контролер-ревізор, контролер-касир;
 • головний касир, касир-експерт, касир;
 • економіст-менеджер, фахівець з торгівлі.

Перелік основних замовників:

 • Департамент економічного розвитку облдержадміністрації;
 • Головне управління праці та соціального захисту населення Дніпропетровської обласної державної адміністрації;
 • Обухівська селищна рада Дніпропетровської області;
 • виробничі підприємства, об’єднання, фірми, серед них:

ПрАТ «Дніпрометиз»;
ПАТ «Інтерпайп» НТЗ;
АТ КБ «Приватбанк»;
АТ КБ «Радабанк»
ТОВ «Новація»;
ТДВ «Укрспецекскавація»;
ТОВ «Мисль»;
ТОВ «Аудиторська фірма «Каупервуд»;
ТОВ «ТД Технокредо»;
ТОВ «ТК «Пульс»;
ТОВ НТК «Металург»;
ТОВ «Гідротех Інжиніринг»;
ТОВ «Алан»;
ТОВ «Дніпропетровський приладобудівний завод»;
ПАТ «Світлофор»;
ТОВ «Омега»;
ТОВ «Сільпо-Фуд»;
ТОВ «Агротек».

Контактна інформація:

49000, м. Дніпро, вул. В. Вернадського, 2/4, корп. №2, каб. 18

тел. 067-428-24-76(Телеграм), 0959095578(Вайбер)

Електронна адреса:
kafedrep@gmail.com

Сторінка в Фейсбук              

Сторінка в Інстаграм  

Основні завдання кафедри

Кафедра підприємництва та економіки підприємства забезпечує підготовку висококваліфікованих фахівців для різних галузей економіки, суб’єктів підприємництва, ​комерційних банків, аудиторських фірм, органів державного та відомчого контролю, контрольних підрозділів, фінансових органів, навчальних закладів освіти шляхом вивчення сучасних наукових концепцій економіки підприємств та розвитку навичок організації, планування, управління та діагностики на підприємствах усіх рівнів і форм власності, готує педагогічних працівників-дослідників. Сприяє автоматизації облікових і аналітичних процесів підприємств виробничої та невиробничої сфер.

На сьогоднішній день навчальний процес здійснюється з урахуванням можливостей сучасних інформаційних технологій навчання та орієнтується на формування досвідченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення наукових знань, професійної мобільності та швидкої адаптації до змін і розвитку.

Основні пріоритети діяльності кафедри відповідно до політики університету:

 • впровадження командної роботи, що дозволить забезпечити постійне навчання працівників новим знанням, впроваджувати інноваційні освітні технології, підвищувати якість і укріплювати демократичні основи управління;
 • дотримання принципів запровадженої кредитно-модульної системи оцінювання знань студентів за шкалою ЕСТS;
 • розробка освітньо-наукових програм підготовки бакалаврів, магістрів та доктора філософії з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності;
 • розробка методичних рекомендацій з навчальної і виробничої практик;
 • розширення спектру модернізованих електронних інформаційних ресурсів, програмного забезпечення, використання комп’ютерно-комунікаційних засобів, електронних технологій;
 • розробка електронних презентацій дисциплін кафедри;
 • продовження видання інтерактивних навчальних комплексів з навчальних дисциплін кафедри;
 • залучення до викладацької і наукової роботи висококваліфікованих спеціалістів-практиків із фінансових установ, організацій, підприємств;
 • продовження тісної співпраці із фінансово-економічними установами міста, району та області з метою практичного застосування чинних законодавчих, нормативно-правових актів з фінансово-економічних питань;
 • індивідуалізація практичного навчання;
 • вдосконалення організаційно-методичного забезпечення самостійної роботи студентів;
 • проведення круглих столів та зустрічей колективу кафедри та студентів із практичними працівниками обліково-аналітичної сфери та бізнесу, безпосередніми керівниками баз практики;
 • запровадження інтерактивних форм і методів навчання;
 • обговорення відкритих занять, що проводяться викладачами кафедри.

Наші партнери

Client 1