Юридичний відділ

Юридичний відділ - структурний підрозділ УМСФ, який підпорядковується безпосередньо ректорові УМСФ.
Основними завданнями юридичного відділу є:
  1. Участь у забезпеченні реалізації державної правової політики у службовій, господарській і соціальній сферах діяльності Університету.
  2. Здійснення юридичної експертизи проєктів нормативно-правових актів УМСФ.
  3. Організація правової роботи в УМСФ, спрямованої на правильне застосування вимог законодавства та нормативних актів УМСФ посадовими особами та працівниками УМСФ під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків. Здійснення методичного керівництва та контроль за здійсненням правової роботи в УМСФ.
  4. Здійснення представництва інтересів УМСФ в судах та інших державних органах, установах, організаціях під час розгляду правових питань і спорів.
  5. Координація договірної роботи, організація, контроль, координація та ведення претензійної й позовної роботи в УМСФ, забезпечення захисту прав і законних інтересів УМСФ.
Особовий склад юридичного відділу на 100 відсотків укомплектовано випускниками УМСФ.
 
Начальник юридичного відділу – адвокат Циндра Роман Андрійович
Телефон: (056) 756-05-50