Завідувач кафедри комп’ютерних наук та інженерії програмного забезпечення

Ульяновська Юлія Вікторівна

Кандидат технічних наук, доцент
kafedra.kn.ta.ipz@gmail.com

Image

Кафедра є випускною за спеціальностями 121 «Інженерія програмного забезпечення» та 122 «Комп’ютерні науки» (денна та заочна форми навчання, освітні ступені «Бакалавр», «Магістр»).

Кафедра налічує 12 викладачів, серед них – 1 доктор наук, 8 кандидатів наук, 2 старших викладача, 1 викладач.

Перелік замовників:

  • Державна митна служба України
  • Підприємства та організації - державні, комерційні та приватні фірмі і підприємства, які займаються розробкою та експлуатацією інформаційних систем

Контакти: м. Дніпро, вул. В. Вернадського, 2/4, каб.№423; тел. 756-05-60

Facebook

Освітня діяльність

ОПП «Інженерія програмного забезпечення» (121) МАГІСТР

ОПП «Комп’ютерні науки» (122) Магістр

ОПП «Інженерія програмного забезпечення» (121) БАКАЛАВР

ОПП «Комп’ютерні науки» (122) БАКАЛАВР

Неформальна освіта

Наші партнери

Client 1

Новини кафедри