Image

Кафедра є випусковою за спеціальністю 032 «Історія та археологія» (денна, ступеня вищої освіти «бакалавр») освітньо-професійної програми «Історія та антропологія права». Також кафедра забезпечує підготовку фахівців за ОПП бакалавра права, магістра права, викладає дисципліни історичного, теоретико-правового та конституційно-правового спрямування на всіх спеціальностях Університету.

Склад кафедри: 6 штатних науково-педагогічних працівників, з яких 4 професори та 2 доценти. З них 3 доктори історичних наук, професори, 1 доктор юридичних наук, професор та 2 доценти, кандидати історичних наук.

Перелік замовників:

 • середні і вищі навчальні заклади;
 • наукові, культурні та просвітницькі установи; 
 • державні органи, відомства та установи;
 • недержавні політичні й громадські організації;
 • правоохоронні органи;
 • музеї, експозиції та галереї. 

Договори про співпрацю укладено з 

 • Дніпровською міською радою;
 • Музеєм «Пам’яті єврейського народу та голокосту в Україні»;
 • Музеєм Історії Дніпра;
 • Державною митною службою України;
 • Службою безпеки України

 

Контакти: м. Дніпро, узвіз Крутогірний, 8, н.к. №3, каб. № 305;
тел. +380675653628; 
e-mail: teorkafedra@gmail.com

Освітня діяльність

Методичні вказівки до курсових робіт
Методичні вказівки до дипломних робіт

 

Науково-педагогічні працівники кафедри історії та теорії держави і права забезпечують викладання наступних навчальних дисциплін:

032 «Історія та археологія»

Бакалавр:

 • Вступ до спеціальності
 • Теорія держави і права
 • Історія первісного суспільства
 • Історія стародавнього світу
 • Історія середніх віків
 • Історія політико-правової думки
 • Історія України
 • Історія Нового часу
 • Історія Новітнього часу
 • Методологія історичного дослідження
 • Джерелознавство
 • Археологія
 • Історіографія
 • Історія релігій
 • Історія доколоніальних цивілізацій Африки та Америки
 • Спеціальні сторичні дисципліни
 • Історія міжнародних відносин: антропологічний вимір
 • Війна та військове мистецтво в історії
 • Антропологія
 • Порівняльне конституційне та муніципальне право
 • Римське право в історії європейської цивілізації
 • Історичне краєзнавство 
 • Музеєзнавство
034 «Культурологія»

Бакалавр:

 • Історія України
 • Архівознавство
 • Основи юриспруденції


081 «Право»

Бакалавр:

 • Теорія держави і права
 • Історія держави і права України
 • Історія держави і права зарубіжних країн
 • Юридична деонтологія
 • Державне (конституційне) право зарубіжних країн

 

Магістр

 • Принципи та загальні етичні вимоги правничої професії262 «Правоохоронна діяльність»

Бакалавр

 • Теорія держави і права
 • Конституційне право України

 

293 «Міжнародне право»

Бакалавр:

 • Теорія держави і права
 • Історія держави і права України

 

281«Публічне управління та адміністрування»

Бакалавр:

 • Теорія держави і права
 • Історія української державності
 • Історія митної діяльності


На всіх спеціальностях Університету 

(125 «Кібербезпека», 071 «Облік і оподаткування», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 061 «Журналістика», 121 «Інженерія програмного забезпечення», 122 «Комп’ютерні науки», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 053 «Психологія», 232 «Соціальне забезпечення», 051 «Економіка», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 035 «Філологія», 241 «Готельно-ресторанна справа», 292 «Міжнародні економічні відносини», 242 «Туризм», 291 «Міжнародні вдносини, суспільні комунікації та регіональні студії», 275 «Транспортні технології»

Бакалавр:

 • Історія української державності

 

275 «Транспортні технології», 061 «Журналістика», 125 «Кібербезпека», 071 «Облік і оподаткування», 053 «Психологія»

Бакалавр:

 • Основи юриспруденції

Наші партнери

Новини кафедри