Вакансії

15.05.2024

УНІВЕРСИТЕТ МИТНОЇ СПРАВИ ТА ФІНАНСІВ

ОГОЛОШУЄ  КОНКУРС

на заміщення вакантних посад:

ПЕРЕЛІК ВАКАНТНИХ ПОСАД

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

 

по кафедрі  менеджменту зовнішньоекономічної діяльності

професор – 0,75 штатної одиниці

доцент  – 7 штатних одиниць

 

по кафедрі  публічного управління та митного адміністрування

професор – 1 штатна одиниця

доцент  – 3 штатної одиниці

доцент – 0,5 штатної одиниці

доцент – 0,5 штатної одиниці

старший викладач – 1 штатна одиниця

 

по кафедрі  психології

професор – 1 штатна одиниця

доцент – 1 штатна одиниця

доцент 0,25 штатної одиниці

 

по кафедрі  журналістики

професор – 1 штатна одиниця

доцент – 1 штатна одиниця

 

по факультету інноваційних технологій:

декан факультету – 1 штатна одиниця

 

по кафедрі  комп’ютерних наук та інженерії програмного забезпечення

завідувач кафедри – 1 штатна одиниця

доцент – 6 штатних одиниць

доцент – 0,75 штатної одиниці

старший викладач – 0,5 штатної одиниці

старший викладач – 0,5 штатної одиниці

викладач – 0,75 штатної одиниці

 

по кафедрі  кібербезпеки та інформаційних технологій

завідувач кафедри – 1 штатна одиниця

доцент – 1 штатна одиниця

доцент – 0,75 штатної одиниці

доцент – 0,5 штатної одиниці

доцент – 0,25 штатної одиниці

 

по кафедрі  транспортних систем та міжнародної логістики

завідувач кафедри – 1 штатна одиниця

професор – 1 штатна одиниця

доцент – 5 штатні одиниці

доцент – 0,25 штатної одиниці

 

по кафедрі  міжнародного туризму та готельно-ресторанного бізнесу:

професор – 2 штатні одиниці

доцент  - 3 штатні одиниці

 

по кафедрі  міжнародного права:

завідувач кафедри – 1 штатна одиниця

професор – 1 штатна одиниця

доцент  – 1 штатна одиниця

 

по кафедрі  історії та теорії держави і права:

професор – 2 штатні одиниці

доцент  - 0,5 штатної одиниці

доцент – 0,5 штатної одиниці

 

по кафедрі  правоохоронної діяльності:

професор – 1 штатна одиниця

доцент – 2 штатні одиниці

доцент  - 0,25 штатної одиниці

доцент – 0,25 штатної одиниці

старший викладач – 0,25 штатної одиниці

 

по кафедрі  публічного та приватного права

професор – 2 штатні одиниці

доцент – 4 штатні одиниці

доцент  – 0,25 штатної одиниці

старший викладач – 1 штатна одиниця

 

по кафедрі експертизи культурних цінностей та дизайну

професор – 1 штатна одиниця

доцент – 3 штатні одиниці

 

по фінансовому факультету:

декан факультету – 1 штатна одиниця

 

по кафедрі фінансів, банківської справи та страхування:

завідувач кафедри – 1 штатна одиниця

професор – 1  штатна одиниця

доцент – 6 штатних одиниць

старший викладач – 1 штатна одиниця

 

по кафедрі обліку, аудиту, аналізу і оподаткування:

доцент – 0,8 штатної одиниці

доцент – 0,8 штатної одиниці

 

по кафедрі фізичного виховання спеціальної підготовки:

доцент – 0,25 штатної одиниці

старший викладач – 0,75 штатної одиниці

старший викладач – 0,75 штатної одиниці

 

по кафедрі міжнародних економічних відносин:

завідувач кафедри – 1 штатна одиниця

доцент – 0,25 штатної одиниці

 

по кафедрі міжнародних відносин:

завідувач кафедри – 1 штатна одиниця

професор – 1 штатна одиниця

доцент – 2 штатні одиниці

 

по кафедрі соціального забезпечення та податкової політики:

доцент – 4 штатні одиниці

старший викладач – 1 штатна одиниця

 

по кафедрі підприємництва та економіки підприємства:

професор – 1  штатна одиниця

доцент – 1 штатна одиниця

старший викладач – 0,5 штатної одиниці

 

по кафедрі маркетингу:

доцент – 1 штатна одиниця

доцент – 0,8 штатної одиниці

доцент – 0,4 штатної одиниці

 

по кафедрі економіки та економічної безпеки:

завідувач кафедри – 1 штатна одиниця

доцент – 1 штатна одиниця

доцент – 0,5 штатної одиниці

 

по кафедрі іноземної філології, перекладу та професійної мовної підготовки:

професор – 1 штатна одиниця

доцент – 3 штатних одиниць

доцент – 0,3 штатної одиниці

старший викладач – 6 штатних одиниць

 

УНІВЕРСИТЕТ МИТНОЇ СПРАВИ ТА ФІНАНСІВ

ОГОЛОШУЄ  КОНКУРС

УМОВИ КОНКУРСУ

  1. Наявність громадянства України.
  2. Вільне володіння державною мовою України.
  3. Відповідність кваліфікаційним вимогам:

на посаду декана факультету: науковий ступінь (кандидата наук, доктора філософії, доктора наук) та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю факультету;

на посаду завідувача кафедри: науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю кафедри та відповідає вимогам Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності;

на посаду професора: науковий ступінь доктора наук та/або вчене звання професора та відповідають вимогам Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності.

Виключення можуть становити іноземні громадяни, які мають диплом PhD, виданий іноземною країною та нострифікований за встановленою процедурою;

на посаду доцента: вчене звання доцента за профілем кафедри та/або науковий ступінь доктора філософії або доктора наук та відповідають вимогам Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності;

на посаду старшого викладача: науковий ступінь за профілем кафедри або освітній ступінь магістра за профілем кафедри та відповідають вимогам Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності.

на посаду викладача: вища освіта за освітнім ступенем магістра за профілем кафедри та відповідають вимогам Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності.

Термін подання документів для участі у конкурсі – 1 місяць із дня публікації повідомлення про оголошення конкурсу.

До участі у конкурсі додаються такі документи:

- заява про участь у конкурсі, написану власноруч (в заяві претендент зазначає згоду взяти участь у конкурсі та інформацію про ознайомлення з Положенням);

- згода на обробку персональних даних (для претендента, який бере участь у конкурсі вперше);

- особовий листок з обліку кадрів (для претендента, який бере участь у конкурсі вперше);

- автобіографія (для претендента, який бере участь у конкурсі вперше);

- оригінали та копії дипломів про вищу освіту та науковий ступінь, атестатів доцента, старшого наукового співробітника, професора (для претендента, який бере участь у конкурсі вперше);

- список наукових праць (для претендента, який обирається вперше - повний, для претендента, який обирається на черговий строк - наукові праці, видані за попередній строк контракту);

- документи, які підтверджують підвищення кваліфікації або стажування протягом останніх п’яти років;

- звіт про свою роботу за попередній період (за попередній строк контракту);

- додаток В ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1187 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності", до науково-педагогічних працівників, які здійснюють освітній процес.       

Наша адреса: 49000 м.Дніпро, вул. Володимира Вернадського,  2/4,  навчальний корпус № 1, кім.216 тел.(056)  756 05 76.