Керівництво

Бочаров Дмитро Олександрович

Ректор Університету митної справи та фінансів

Науковий ступінь: 
кандидат юридичних наук
Вчене звання: доцент


Телефон: (056) 756-55-96, (056) 756-05-14
Графік особистого прийому: щочетверга
Місце прийому: к.237
Години прийому: 16:00 - 17:00
Закінчив Національну юридичну академію ім. Ярослава Мудрого за спеціальністю «Правознавство»

З 1998 по 1999 рр.– юрисконсульт юридичного бюро АО «Серп і молот» (м. Харків);
З 1999 по 2000 рр. – експерт із правового забезпечення угод ТБ «Катеринославська» (м. Дніпропетровськ);

З 1999 по 2000 рр. – юрисконсульт 1 категорії Академії митної служби України (м. Дніпропетровськ); у подальшому – провідний юрисконсульт, начальник юридичного відділу (за сумісництвом);

З 2000 по 2002 рр.– викладач кафедри державного права та митної політики Академії митної служби України;

З 2002 по 2007 рр.– старший викладач кафедри державного права та митної політики Академії митної служби України;

З 2007 по 2012 рр. – доцент кафедри теорії та історії держави і права Академії митної служби України;

З 2012 по 2016 рр. - декан юридичного факультету Академії митної служби України;

З 2016 по 2018 рр. - завідувач кафедри теорії та історії держави і права Університету митної справи та фінансів;

З 2018 – ректор Університету митної справи та фінансів.

Кандидат юридичних наук (2007), доцент (2011).

Є автором численних наукових публікацій.

2011–2016 рр.: участь у виконанні науково–дослідної роботи кафедри теорії та історії держави і права на тему: «Митне регулювання в зовнішньоторговельній діяльності: історичні аспекти» (номер державної реєстрації U0111U003353);

2012 – 2013 рр.: співвиконавець Будапештського проекту: участь у міжнародному освітньо-науковому проекті «PHILOSOPHY OF HUMAN RIGHTS», Open Society Institute, OSI (Budapest).

Основні наукові та навчально-методичні праці

Ченцов Віктор Васильович

Перший проректор Університету митної справи та фінансів, Голова вченої ради

Наукова ступінь:
доктор історичних наук, доктор наук з державного управління
Вчене звання: професор


Телефон: (056) 745-55-96, (056) 756-05-14
Графік особистого прийому: щовівторка
Місце прийому: к.237
Години прийому: 16:00 - 17:00

Закінчив Дніпропетровський державний університет за спеціальністю «історія», кваліфікація «історик, викладач історії та суспільствознавства».

Закінчив Університет митної справи та фінансів за спеціальністю «право», кваліфікація «юрист».

З 1978 по 1983 рр. навчався у Дніпропетровському державному університеті.

З 1983 по 1987 рр. викладач історії і економічної географії, суспільних дисциплін Дніпропетровського технікуму електрифікації сільського господарства.

З 1987 по 1997 рр. проходив службу в органах державної безпеки.

З 1997 по 1998 рр. доцент кафедри державного та конституційного права Академії митної служби України.

З 1998 по 2005 рр. начальник факультету післядипломної освіти Академії митної служби України.

З 2005 по 2006 рр. перший проректор Академії митної служби України.

З 2006 по 2010 рр. Ректор Академії митної служби України.

З 2010 по 2011 рр. директор інституту післядипломної освіти Академії митної служби України.

З 2011 року професор кафедри державної служби та митної справи Академії митної служби України.

2013-2014 - виконуючий обов'язки ректора Академії митної служби України.

2014-2015 - виконуючий обов'язки ректора Університету митної справи та фінансів

З 01.09.2015-перший проректор Університету митної справи та фінансів

Кандидат історичних наук (1992), доцент (2001), доктор історичних наук (2000), професор (2003), доктор наук з державного управління (2013);

Академік Академії політико-правових наук України.

Автор більш ніж 300 публікацій з проблем історії та сучасної діяльності спеціальних та митних служб світу, механізмів державного управління.

Голова та член редакційних колегій наукових журналів, у т.ч. міжнародних. Керівник декількох докторських та кандидатських дисертацій.

Заслужений діяч науки і техніки України, Відмінник освіти України, Нагороджений почесною грамотою Всесвітньої митної організації за створення в Україні європейського навчального центру ВМО, Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, грамотами Держмитслужби України, Служби безпеки України, відзнаками різних відомств, органів місцевого самоврядування, нагородами Православної Церкви України.

Державний радник митної служби 3 рангу, Почесний митник України.

Почесний громадянин міста Дніпро.

Громадською роботою (в тому числі на виборних посадах) не займався і не займається, безпартійний.

 

Основні наукові та навчально-методичні праці

Гармаш Євген Васильович

Проректор з навчальної роботи Університету митної справи та фінансів

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Вчене звання: доцент


Телефон: (056) 756-05-27
Закінчив Запорізький державний університет за спеціальністю «правознавство», Дніпропетровський національний університет за спеціальністю «Менеджмент ЗЕД»

22.05.2003 – 12.02.2004 – викладач кафедри митного та адміністративного права Академії митної служби України;

12.02.2004 – 01.08.2004 – викладач кафедри основ митної справи Академії митної служби України;

01.08.2004 – 01.09.2005 – викладач кафедри загально професійної підготовки Академії митної служби України;

01.09.2005 – 01.02.2006 – викладач кафедри організації митного контролю Академії митної служби України;

01.08.2006 – 01.02.2008 – старший викладач кафедри спеціальних дисциплін інституту післядипломної освіти Академії митної служби України;

01.02.2008 – 01.09.2010 – старший викладач державної служби та митної справи Академії митної служби України;

01.09.2010 – 07.04.2011 – доцент кафедри державної служби та митної справи Академії митної служби України;

2011 – 2012 - проректор з науково-педагогічної роботи та митної підготовки Академії митної служби України;

2012 - директор Центру митної справи Академії митної служби України;

2013 – в.о. першого проректора Академії митної служи України;

2014 – 2015 – перший проректор – проректор з науково-педагогічної роботи та інноваційної діяльності Академії митної служби України;

2015 – проректор з навчальної роботи Університету митної справи та фінансів.

З 23.06.2015- проректор з навчальної роботи Університету митної справи та фінансів

Кандидат юридичних наук (2010), доцент (2014).

Має понад 40 публікацій, із них 37 наукового та 3 навчально-методичного характеру (в т.ч. 15 статей в наукових фахових виданнях України) присвячених проблемам управлінської діяльності та державного регулювання в сфері митної справи.

Член редакційної колегії міжнародного наукового журналу Customs Scientific Journal.

Член редакційної колегії Науково-практичного коментаря до Митного кодексу України (2012).

Залучався до складу робочих груп із розробки проектів законодавчих та підзаконних нормативних актів в галузі митного регулювання.

Радник митної служби України 1 рангу, нагороджений відзнакою митної служби «Відмінний митник» 1-го ступеню.

Громадською роботою (в тому числі на виборних посадах) не займався, безпартійний.

 

Основні наукові та навчально-методичні праці

Приймаченко Дмитро Володимирович

Проректор з наукової роботи Університету митної справи та фінансів

Науковий ступінь: доктор юридичних наук
Вчене звання: професор

Телефон: (056) 756-05-04
Закінчив Дніпропетровський державний університет за спеціальністю «правознавство».

З 1992 по 1997 рр. навчався у Дніпропетровському державному університеті.

З 1995 по 1997 рр. займався юридичною практикою.

З 1997 по 2001 рр. викладач, старший викладач кафедри державного права та митної політики Академії митної служби України.

З 2001 по 2012 рр. очолював кафедру адміністративного та митного права Академії митної служби України (начальник кафедри, завідуючий кафедрою).

З 2012 по 2014 рр. професор кафедри адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності ОВС Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

З 2014 по 2015 рр. професор кафедри державної служби та митної справи Академії митної служби України.

З 23.06.2015- проректор з наукової роботи Університету митної справи та фінансів

Кандидат юридичних наук (2002.), доцент (2004), доктор юридичних наук (2008), професор (2011).

Автор більше ніж 150 публікацій з проблем публічного адміністрування в галузі митної справи, адміністративної діяльності митних органів, адміністративно-деліктного права.

Під його керівництвом були захищені докторські та кандидатські дисертації з юридичних наук.

Неодноразово залучався до складу робочих груп із розробки проектів законодавчих та підзаконних нормативних актів в галузі митного регулювання.

Член редколегій 3 наукових журналів, у т.ч. тих, що включені до міжнародних науко метричних баз даних.

Залучений до роботи двох спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій.,

Лауреат премії Кабінету міністрів України, нагороджений відзнаками Державної митної служби України.

Радник митної служби 1 рангу, Почесний митник України.

ResearcherID: AAS-8138-2020

ORSID

GoogleScholar

 

Основні наукові та навчально-методичні праці