Рішення приймальної комісії щодо надання рекомендацій на зарахування

Бакалавр на базі повної загальної середньої освіти

Денна форма

Заочна форма

Списки осіб, рекомендованих до зарахування за ОР "бакалавр" на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб:

Бакалавр на базі ОР бакалавр

Списки осіб, рекомендованих до зарахування за ОР "бакалавр" на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб:

Бакалавр на базі ОР молодший спеціаліст

Заочна форма

Магістр на базі ОР бакалавр