Рішення приймальної комісії щодо надання рекомендацій на зарахування

Бакалавр на базі повної загальної середньої освіти

Денна форма

Списки осіб, рекомендованих до зарахування за ОР "бакалавр" на місця державного замовлення:

Заочна форма

Списки осіб, рекомендованих до зарахування за ОР "бакалавр" на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб:

Бакалавр на базі ОР молодший спеціаліст

Денна форма

Списки осіб, рекомендованих до зарахування за ОР "бакалавр" на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб:

Заочна форма

Списки осіб, рекомендованих до зарахування за ОР "бакалавр" на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб: