Завідувач кафедри 

Кодацька Наталя Олександрівна
кандидат соціологічних наук, доцент

(056) 756-05-44

kodatska@umsf.dp.ua

Викладає дисципліни: «Кризові комунікації та медіабезпека», «Соціологія», «Міжнародні комунікації», «Історія журналістики, реклами та зв’язків з громадськістю», «Етика журналістської, рекламної та PR діяльності», «Рекламні технології», «Медіаметрія», «Комунікаційні технології», «Конфліктологія та теорія переговорів». Авторка понад 130 наукових публікацій з питань соціальних комунікацій, медіакомунікацій, журналістики та зв’язків з громадськістю. Має досвід викладацької та практичної діяльності за фахом. Є авторкою низки тренінгів з розвитку комунікативних навичок різних соціальних груп, здійснює наукове консультування рекламних та PR-агенцій. Членкиня Національної спілки журналістів України.

Положення про кафедру
План роботи кафедри на 2024-2025 рр.
Звіт роботи кафедри  на ІІ семестр 2023-2024 н.р.

Image
Кафедра є випусковою за спеціальністю 061«Журналістика» (денна форма навчання, освітній ступінь «Бакалавр», освітня програма «Журналістика, реклама та зв’язки з громадськістю»).

Перелік замовників:
Редакції засобів масової інформації (друковані видання, телерадіокомпанії, онлайн-медіа, інформаційні агентства)
Підрозділи із зв’язків з громадськістю органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, організацій
Рекламні та PR-агенції
Видавництва
 
У складі кафедри працює 8 викладачів, серед них: 1 доктор наук, 5 – кандидати наук; 7 науково-педагогічних працівників мають досвід практичної роботи у засобах масової інформації, сфері реклами і зв’язків з громадськістю.
 
Сторінка кафедри у мережі Facebook 
Контактний телефон: (056) 756-05-44
Адреса: м. Дніпро, узвіз Крутогірний, 8, н. к. №3, кабінети № 506, 511.
Переваги освітньої програми
ЖУРНАЛІСТ + РЕКЛАМІСТ + ПІАРНИК
Наша освітня програма – «Журналістика, реклама та зв’язки з громадськістю» – дає можливість отримати повний комплекс знань і вмінь, які зараз цінуються у сфері масових комунікацій. Ми готуємо спеціалістів, які здатні кваліфіковано створювати різноманітні текстові й аудіовізуальні матеріали широкої тематики для традиційних та Інтернет-медіа, успішно просувати медіапродукцію на інформаційному ринку, результативно проводити комунікативні кампанії.
Ми ділимося перевіреними практикою знаннями, власним професійним досвідом діяльності у галузі масових комунікацій, готуємо студентів до роботи в умовах суворої ринкової конкуренції, інтегруємо до професійної спільноти. Наші студенти з перших днів навчання мають можливість отримувати фахові настанови й консультації провідних журналістів, керівників медіаорганізацій, рекламістів і піарників.
Прикладне застосування знань із журналістики, рекламної та видавничої справи, зв’язків з громадськістю в сучасних умовах є провідним орієнтиром нашої освітньої програми. Кожна дисципліна має виразно фахове спрямування – ми не даємо «сухої теорії», ми формуємо навички, необхідні для майбутньої діяльності сучасного професійного комунікатора – креативного, технологічного, успішного.

Новини кафедри