Бабаченко Наталія Володимирівна

Асистент кафедри журналістики факультету управління Університету митної справи та фінансів.

 

У 1999 році закінчила Дніпропетровський державний університет, факультет систем та засобів масової комунікації,  спеціальність «Журналістика».

У 2016 році закінчила Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління, факультет державного управління, спеціальність «Державне управління».

 

Заслужений журналіст України, стаж журналістської діяльності та діяльності у сфері зв’язків з громадськістю – понад 20 років.

 

Дисципліни які викладає:

 Урядові комунікації, Корпоративні медіа, реклама та зв’язки з громадськістю.

 

Сфера наукових інтересів: публічні комунікації, взаємодія органів публічної влади з громадськістю та медіа, комунікативна політика органів публічної влади різного рівня.

Профіль у Google Scholar  - https://scholar.google.com/citations?user=WCT2_x8AAAAJ&hl=ru

Профіль в ORCID - https://orcid.org/0000-0003-1674-1017

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

          Основні наукові та навчально-методичні праці

У зарубіжних індексованих наукових виданнях

Valerii Dreshpak, Evgen Pavlenko, Nataliia Babachenko,Liudmily Prokopenko, Hennadii Senkevych, Mykola Marchuk (2021) Theoretical foundations of election campaign research: problem, approaches and methods, International Journal of Computer Science and Network Security, VOL.21 №.9, September 2021, pp.113-117. DOI:10.22937/IJCSNS.2021.21.9.15 (індексується Web of Science)

          Valerii M. Dreshpak, Viktor G. Kovalov, Nataliіa V. Babachenko, Evgen M. Pavlenko (2020) Communicative policy of public authorities in european countries: comparative analysis, International Journal of Management, Vol. 11, Iss. 06, pp. 529-543. DOI: 10.34218/IJM.11.6.2020.046 (індексується Scopus)

У наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України

Дрешпак В.М., Бабаченко Н.В.  Комунікативна діяльність служб зі зв’язків з громадськістю органів місцевого самоврядування міст Республіки Польща.  Держава та регіони. Серія Соціальні комунікації. 2018. Вип. 3 (35). С. 94 – 102.

Підручники, навчальні посібники

Практика рекламної та PR-діяльності  [Електронний ресурс]: практикум / кол. авт.; За ред. Н.О. Кодацької, Г.В Чечельницької. – Дніпро: Середняк Т. К, 2021. – 357 c. –  Режим доступу: http: //biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/4349

Тези конференцій, науково-популярні, консультаційні, дискусійні публікації

Бабаченко Н.В. Сутність соціокомунікативної компетентності публічних службовців // Теорія та практика публічної служби: матеріали науково-практичної конференції (м. Дніпро, 21 грудня 2019 р.). – Дніпро: ДРІДУ НАДУ, 2019. – С. 111 – 112.

Бабаченко Н. Безпосередні комунікації публічних службовців з громадянами: зміст, необхідні компетентності, умови здійснення // Публічне управління ХХI століття: портал можливостей: зб. матеріалів ХХ міжнародного наук. конгресу. – Харків: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2020. – С. 71 – 74.

Бабаченко Н. В. Соціокомунікативна діяльність публічних службовців у світлі інституційного підходу // Інтеграція науки та практики як механізм ефективного розвитку суспільства: матеріали науково-практичної конференції (м. Львів, 26-27 лютого 2021 р.). – Херсон: Молодий вчений, 2021. –  Ч.1. – С. 92 – 95.