ФОРМУВАННЯ SOFT SKILLS У ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ КРАЇНОЗНАВСТВО

izobrazhenie_viber_2020-10-24_22-29-49

На кафедрі міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму  відбувся захист звітів з навчальної (комунікаційної) практики здобувачів вищої освіти груп РС 18-1  та РС 18-2 першого (бакалаврського) рівня освітньо-професійної програми Країнознавство. Члени комісії відзначили досить високий рівень захисту звітів, переконливість здобувачів вищої освіти щодо висловлення власних пропозицій за результатами виконання завдань практики (завдання з комунікаційної складової практики, завдання з інформаційної складової практики).

Під час проходження практики здобувачі вищої освіти виконали ряд тренінгових ситуаційних вправ, а також вивчили принципи, норми та правила у використанні ефективних технологій комунікації;  типи, моделі, функції комунікації; умови й критерії ефективної комунікації; комунікативний потенціал і його типи; особливості кризових комунікацій; основні маніпулятивні технології, що використовуються в інформаційних війнах, кризових комунікаціях; особливості міжнародних суспільних комунікацій, новітні інформаційні технології у міжнародній комунікації тощо.

Однією із переваг навчальної (комунікаційної) практики було проходження здобувачами вищої освіти онлайн курсу із кризових комунікацій та отримання ними відповідних сертифікатів.

Серед сформованих soft skills доцільно зазначити такі.

  1. Управління командою – здатність будувати стосунки в команді (у ході вирішення завдань з комунікаційної складової практики).
  2. Коучинг та розв’язання проблем (у ході вирішення завдань з комунікаційної та інформаційної складової практики).
  3. Ораторські та комунікативні здібності, створення презентацій (у ході підготовки та захисту звітів з практики).
  4. Навички спілкування та командна робота, організаційні навички (у ході вирішення завдань з комунікаційної та інформаційної складової практики та захисту звітів з практики) тощо.