АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ ТА ПЛАГІАТ У ВИЩІЙ ОСВІТІ

26 квітня 2021 року кафедрою міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму було проведено онлайн-конференцію "Академічна доброчесність та плагіат у вищій освіті". Перед здобувачами виступили: проф., д.е.н. Сардак С.Е. та проф., експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, д.т.н. Погребняк А.В.

Конференцію було проведено для здобувачів спеціальностей 292 «Міжнародні економічні відносини», 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації, регіональні студії», 241 «Готельно-ресторанна справа»  та 242 «Туризм». Модератором конференції виступила к.е.н., доц. Малюта І.А.

Професор, д.е.н. Сардак С.Е. висвітлив історичні аспекти формування етичних норм і правил в науці та освіті, починаючи із періоду заснування перших університетів. Також спікер доповів про основні положення Закону України «Про освіту», статті 42 «Академічна доброчесність». Проф. Сардак С.Е. акцентував увагу на принципах роботи з літературними джерелами та правилах цитування.

Професор, експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, д.т.н. Погребняк А.В. у своїй доповіді звернув увагу здобувачів на елементи академічної доброчесності, зробив акцент на основних стовпах академічної доброчесності, таких як чесність, довіра та сміливість.

Проф. Сардак С.Е. рекомендував професорсько-викладацькому складу та здобувачам вищої освіти пройти безкоштовний 3-х годинний дистанційний курс «Академічна доброчесність в університеті» у Відкритому Університеті Майдану та отримати сертифікати.

Здобувачів вищої освіти було також ознайомлено з «Положенням про академічну доброчесність та етику академічних взаємовідносин в Університеті митної справи та фінансів». Здобувачі вищої освіти ставили питання доповідачам та отримали на них вичерпні відповіді.