ЗДОБУВАЧІ ВИЩОЇ ОСВІТИ ОТРИМУЮТЬ СЕРТИФІКАТИ

Протягом 2019-2021 років здобувачі вищої освіти, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Країнознавство», освітньо-професійною програмою «Міжнародні економічні відносини», освітньо-професійною програмою «Готельно-ресторанна справа», освітньо-професійною програмою «Туризм» отримали понад 300 сертифікатів, які підтверджують успішне проходження онлайн-курсів та вебінарів (у тому числі за тематикою дисциплін (обов’язкових, вибіркових), які вони вивчали).

Активно долучаються до отримання сертифікатів й здобувачі вищої освіти першого курсу. Наприклад, вони проходять курс «Академічна доброчесність в університеті» (ВУМ).

Вітаємо заповзятих наших здобувачів!