РОЗВИВАЄМО СТУДЕНТСЬКУ НАУКУ ЗАВДЯКИ РОБОТИ ГУРТКІВ

104412653_1431736113680112_4454351397419843738_n

Протягом 2019/2020 навчального року на кафедрі міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму відбувались засідання студентських наукових гуртків:

  1. 1. «Туризмознавець» з питань модернізації екскурсій по Університету митної справи та фінансів, функціонування Всесвітньої туристичної організації (UNWTO), модернізації та удосконалення справжнього know how гуртка, результатів дистанційної Всеукраїнської науково-практичної конференції «Український туризм в умовах корона- та посткоронавірусного періоду: антикризові сценарії, міжнародний досвід, кращі практики», обговорення результатів участі членів гуртка у першому форумі з туризму та гостинності "Dnipro Expo-2020" тощо.
  2. «Краєзнавець» з питань техніки безпеки в туризмі (туристичному поході), фізичної підготовки у туризмі, визначення місця нашого краю на географічній карті, розробки туристичного маршруту територією рідного краю тощо.
  3. «Сучасні тенденції та перспективи розвитку туризму та готельно-ресторанного господарства» з питань стану розвитку готельно-ресторанного господарства України та світу, сучасних тенденцій розвитку індустрії туризму в Україні та світі, покращення функціонування та розвитку підприємств готельно-ресторанного господарства України в умовах карантину, впливу туризму та готельно-ресторанного господарства на соціально-економічний розвиток країни тощо.
  4. «Гостинність в туризмі» з питань формування асортиментної політики готельного бізнесу, готельних продуктів та особливостей їх впровадження на ринок, розвитку індустрії гостинності в Україні, організації підприємств громадського харчування при готелях, державного регулювання розвитку гостинності на сучасному етапі тощо.
  5. «Тенденції економічної інтеграції та розвитку світових ринків товарів та послуг» з питань впливу технологій штучного інтелекту на світову економіку та ринок робочої сили, сучасних тенденцій розвитку світових ринків товарів та послуг тощо.
  6. «Політичні проблеми міжнародних систем: регіональні студії» з питань аналізу стану міжнародних відносин України в контексті формування регіональної системи безпеки в Європі, регіональних аспектів сучасних міжнародних відносин в умовах світової глобалізації тощо. Поряд з цим відбувся диспут-обговорення за темою «Від Європи держав до Європи регіонів».
  7. «Розвиток міжнародних економічних відносин на сучасному етапі формування світового господарства та участь України в цих процесах» з питань участі України у євроінтеграційних процесах, аналізу соціально-політичних процесів, що відбуваються в регіоні та світі тощо.
  8. «Актуальні питання міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій» з питань досліджень міжнародної безпеки у працях представників неореалістичної течії у теорії міжнародних відносин, застосування наукових методів у вивченні політики, розвитку міжнародних відносин на початку ХХІ ст.

На останніх засіданнях наукових гуртків було обговорено результати їх роботи за 2019-2020 навчальний рік, окреслено напрями діяльності гуртків на майбутнє тощо.

Учасниками гуртків були здобувачі вищої освіти спеціальностей 242 «Туризм», 241 «Готельно-ресторанна справа», 292 «Міжнародні економічні відносини», 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», а також були запрошені здобувачі вищої освіти інших спеціальностей.

Керівники гуртків відзначили наукові успіхи їх учасників, підкреслили важливість науково-дослідницької роботи здобувачів вищої освіти, відзначили значну кількість статей та тез, опублікованих учасниками гуртка у співавторстві з науковим керівником або самостійно.

У поточному навчальному році учасниками студентських наукових гуртків було опубліковано 8 статей у наукових фахових виданнях України,                   4 розділи у колективних монографіях, понад 50 тез доповідей на Всеукраїнських та Міжнародних науково-практичних конференціях. Поряд з цим учасники гуртків брали участь у наукових виставках, форумах, фестивалях, дебатах, конкурсах студентських наукових робіт, приймали участь у науково-дослідних темах.

Засідання наукових гуртків видаються корисними та захопливими для майбутніх фахівців з міжнародних відносин, туризму та готельно-ресторанної справи.