В.о. завідувача кафедри 

Кодацька Наталя Олександрівна
кандидат соціологічних наук

(056) 756-05-44

kodatska@umsf.dp.ua

Викладає дисципліни: «Соціологія», «Соціологія масових комунікацій», «Міжнародні комунікації», «Інформаційні війни та кризові комунікації», «Прикладні рекламні технології», «Медіаметрія», «Комунікаційні технології», «Конфліктологія та теорія переговорів». Авторка понад 120 наукових публікацій з питань соціології, соціальних комунікацій, медіакомунікацій, журналістики та зв’язків з громадскістю. Має досвід викладацької та практичної діяльності за фахом. Є авторкою низки тренінгів з розвитку комунікативних навичок різних соціальних груп, здійснює наукове консультування рекламних та PR-агенцій. Членкиня Національної спілки журналістів України. Позаштатна авторка газети «Днепр вечерний».

Положення про кафедру
План роботи кафедри
Буклет спеціальності

Image

Кафедра є випусковою за спеціальністю 061«Журналістика» (денна форма навчання, освітній ступінь «Бакалавр», освітня програма «Журналістика, реклама та зв’язки з громадськістю»).

Перелік замовників:

Редакції засобів масової інформації (друковані видання, телерадіокомпанії, онлайн-медіа, інформаційні агентства)

Підрозділи із зв’язків з громадськістю органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, організацій

Рекламні та PR-агенції

Видавництва

У складі кафедри працює 8 викладачів, серед них: 1 доктор наук, 6 – кандидати наук; 6 науково-педагогічних працівників мають досвід практичної роботи у засобах масової інформації, сфері реклами і зв’язків з громадськістю.

Сторінка кафедри у мережі Facebook 

Контактний телефон: (056) 756-05-44

Адреса: м. Дніпро, узвіз Крутогірний, 8, н. к. №3, кабінети № 506, 511.

 

Переваги освітньої програми

ЖУРНАЛІСТ + РЕКЛАМІСТ + ПІАРНИК

Наша освітня програма – «Журналістика, реклама та зв’язки з громадськістю» – дає можливість отримати повний комплекс знань і вмінь, які зараз цінуються у сфері масових комунікацій. Ми готуємо спеціалістів, які здатні кваліфіковано створювати різноманітні текстові й аудіовізуальні матеріали широкої тематики для традиційних та Інтернет-медіа, успішно просувати медіапродукцію на інформаційному ринку, результативно проводити комунікативні кампанії.

Ми ділимося перевіреними практикою знаннями, власним професійним досвідом діяльності у галузі масових комунікацій, готуємо студентів до роботи в умовах суворої ринкової конкуренції, інтегруємо до професійної спільноти. Наші студенти з перших днів навчання мають можливість отримувати фахові настанови й консультації провідних журналістів, керівників медіаорганізацій, рекламістів і піарників.

Прикладне застосування знань із журналістики, рекламної та видавничої справи, зв’язків з громадськістю в сучасних умовах є провідним орієнтиром нашої освітньої програми. Кожна дисципліна має виразно фахове спрямування – ми не даємо «сухої теорії», ми формуємо навички, необхідні для майбутньої діяльності сучасного професійного комунікатора – креативного, технологічного, успішного.

Новини кафедри