Завідувач кафедри менеджменту ЗЕД

Петруня Юрій Євгенович
доктор економічних наук, професор.

  • Заслужений діяч науки і техніки України. Викладає управлінські та економічні курси студентам, слухачам бізнес-шкіл та менеджерам протягом 30 років. Автор 25 підручників і навчальних посібників, із них 10 – з грифом МОН України. Має значний практичний досвід управлінської роботи, а також консалтингової роботи в ряді підприємств та організацій. Розробник законодавчих актів із питань акціонерного управління та інвестиційної діяльності. Протягом п'яти років був головою Експертної ради з менеджменту ДАК МОН України, тривалий час працював у складі Науково-методичної комісії МОН України з менеджменту, протягом семи років входив до складу експертної ради ВАК України. Проходив стажування у Великобританії, Нідерландах, Бельгії, Польщі та інших країнах.

 

 

Image

Кафедра готує бакалаврів, магістрів та докторів наук зі спеціальності "Менеджмент". Ключовою спрямованістю підготовки є забезпечення фундаментальних передумов для постійного кар'єрного зростання випускників у сфері управління організаціями та акценти на системі міжнародного бізнесу.

Працевлаштування:

  • підприємства сфери ЗЕД (експортери, імпортери, IT-компанії, туристичні та інші), митні брокери, логістичні компанії
  • міжнародні компанії (аграрні, промислові та інші)
  • торговельні компанії та мережі
  • комерційні банки, рекламні агенції
  • державні (митні, податкові та інші) та місцеві органи управління
  • інші підприємства та організації

Кафедра налічує штатних 11 викладачів: 2 докторів економічних наук та 9 кандидатів економічних наук

Сторінка кафедри у мережі Facebook

 

Контакти: м. Дніпро, вул. В.Вернадського, 2/4, навчальний корпус №1, каб. № 413, 410; тел. 756-05-17.

Освітня діяльність

Кафедра за спеціальністю 073 «МЕНЕДЖМЕНТ» здійснює підготовку бакалаврів за освітньо-професійними програмами  «МЕНЕДЖМЕНТ» та «УПРАВЛІННЯ МИТНОЮ СПРАВОЮ»
СТУДЕНТАМ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ ЗА ОПП 
«МЕНЕДЖМЕНТ»,

ВИКЛАДАЮТЬСЯ НАСТУПНІ ОСНОВНІ ДИСЦИПЛІНИ:

 

ПРОГРАМА БАКАЛАВРА 

(4 РОКИ НАВЧАННЯ)

 

Цикл професійної підготовки

Менеджмент: вступ до спеціальності

Економічна теорія (для управлінців)

Іноземна мова за професійним спрямуванням

Мікроекономіка (для управлінців)

Макроекономіка (для управлінців)

Менеджмент: базовий курс

Фінансовий менеджмент

Управління маркетинговою діяльністю

Управління персоналом

Бізнес-планування

Прийняття управлінських рішень

Управління логістичними процесами

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

Маркетингові дослідження в менеджменті

Міжнародний бізнес

Операційний менеджмент 

Адміністративний менеджмент

Економіка та управління підприємством

Тайм-менеджмент

Управління електронною комерцією

Міжнародний туризм

Управління туристичною діяльністю та 

готельно-ресторанною cправою

Лідерство

Комунікації в менеджменті

Управління інноваціями

Управління конфліктами 

Дослідження поведінки споживачів

Глобальна економіка

Управління бізнес-проектами

Менеджмент організацій

Організаційна культура

Державне управління

Самоменеджмент 

Організаційна поведінка

Економіко-управлінська статистика

Контролінг

Публічне адміністрування

Регіональна економіка та регіональне управління

Основи наукових досліджень та аналітичної роботи в управлінні

Історія економічної та управлінської думки

Управлінське консультування

Соціально-корпоративна відповідальність

Теорія організацій

Управлінський аналіз

Вища математика для управлінців

 

Цикл загальної підготовки

Прикладна психологія

Сучасні інформаційні технології

Іноземна мова за професійним спрямуванням

Основи юриспруденції

Основи ЗЕД та митної справи

Історія української державності

Філософія

Прикладна культурологія

Українська мова (за професійним спрямуванням)

 

Примітка: в межах певного обсягу навчального плану студентам надається можливість вільного вибору тих чи інших дисциплін.

ПРОГРАММА МАГІСТРА 

(1 РІК ТА 5 МІСЯЦІВ НАВЧАННЯ)

Цикл професійної підготовки

Стратегічне управління

Лідерство та мотивація

Міжнародний фінансовий менеджмент 

Маркетингові комунікації в менеджменті

Актуальні питання сучасного менеджменту

Інноваційний менеджмент

Професійна іноземна мова

Міжнародний менеджмент

Корпоративне управління та організаційна культура

Управління проектами

Менеджмент ЗЕД

Макроекономічний аналіз в управлінні

Інвестиційний менеджмент

Ефективний самоменеджмент

 

Цикл загальної підготовки

Митне законодавство у сфері ЗЕД

Міжнародне митне право

Аналіз ризиків у митній справі

Митний пост-аудит

Методологія та організація наукових досліджень


Примітка: в межах певного обсягу навчального плану студентам надається можливість вільного вибору тих чи інших дисциплін.

Новини кафедри

Новини кафедри