Олексієнко Роман Юрійович

Доцент кафедри менеджменту ЗЕД

Народився 05.05.1980 у м. Дніпропетровськ.

У 2002 році отримав диплом з відзнакою в Академії митної служби України за спеціальністю «Облік і аудит», кваліфікація – економіст.

У 2012 році присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством (тема дисертації: «Митне регулювання прав власності як інструмент забезпечення економічних інтересів держави»).

У 2014 році отримав вчене звання доцента кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності.

Має досвід роботи в митних органах (2002-2004 рр.). З червня 2004 року почав працювати в Академії митної служби України.

Сфера наукових інтересів: теорія та практика управління; нейро-економіка; прикладна психологія та проблеми вибору; економічна теорія тощо.

У 2007 р. Олексієнко Р.Ю. виграв грант та у 2008 р. пройшов навчання у Міжнародному Університеті Андалусії (Іспанія, м. Баеза) за програмою «7-ий Магістерський Ступінь з Менеджменту, Доступу та Збереження Видів у Торгівлі: Міжнародний Аспект» («7th Master’s Degree in Management, Access and Conservation af Species in Trade: the International Framework») та отримав відповідний диплом.

У 2010 р. Олексієнко Р.Ю. виграв грант, наданий Місією Європейського Союзу по прикордонній допомозі Молдові та Україні (EUBAM), та у 2010-2012 рр. пройшов навчання в Університеті Канберри (Австралія) за програмою «Магістр з Міжнародного Митного Права та Адміністрування» («Master of International Customs Law and Administration»), отримав відповідний диплом.

Дисципліни, що викладає: «Теорія організації», «Економіко-управлінська статистика», «Прийняття управлінських рішень», «Управління логістичними процесами», «Менеджмент» тощо.

 

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Профіль в Google Scholar

 

Основні наукові та навчально-методичні праці:

 

 1. Oleksiienko Roman. Organizational, economic and legal aspects of the state regulation of international trade in CITES species in Ukraine / Roman Oleksiienko // Customs Scientific Journal CUSTOMS. – Regional Office for Capacity Building & Regional Training Centers for the European Region of the World Customs Organization. Academy of Customs Service of Ukraine. – 2013. – № 2. – P. 34-50. – ISSN 2308-6971.
 2. Олексієнко Р.Ю. Теоретико-економічні основи прав власності в площині державного регулювання ЗЕД / Р.Ю. Олексієнко // Вісник Академії митної служби України. – 2013. – № 2 (50). – С. 42-50. (Серія: Економіка)
 3. Олексієнко Р.Ю. Порядок визначення митно-податкових втрат держави внаслідок примусових санкцій за недотримання митних правил при державному регулюванні ЗЕД / Р.Ю. Олексієнко // Вісник Академії митної служби України. – 2013. – № 1 (49). – С. 37-46. (Серія: Економіка)
 4. Митна енциклопедія: У двох томах. Т.1/: Редкол.: …
  І.Г. Бережнюк (відп. ред.) та ін. – Хмельницький : ПП Мельник А.А., 2013. – 472 с. – (Митна справа в Україні. Т. 22). – C. 69-70, 127, 255.
 5. Oleksiienko, Roman. Customs regulation of property rights in the plane of international trade in goods / Yuri Petrunya, Roman Oleksiienko // Polityka Celna – Ekonomia, Prawo, Praktyka / Redakcja Ewa Gwardzińska etc. – Szczecin: Wydawnictwo BW. – 2014. – 527 p. – (Biblioteka Celnej Książki) – P. 173-181. (1,36 у.д.а.)
 6. Олексієнко Р.Ю. Сутність і передумови трансформації прав власності суб’єктів у сфері митного регулювання ЗЕД / Р.Ю. Олексієнко // Вісник Академії митної служби України. – 2014. – № 1 (51). – С. 16-21. (Серія: Економіка) (0,54 у.д.а.)
 7. Олексієнко Р.Ю. Основи державного контролю та регулювання міжнародної торгівлі об’єктами фауни і флори в Україні / Р.Ю. Олексієнко, К.О. Влаєв, В.Д. Левенцов // Ефективна економіка. – 2014. – № 6. [Електронний ресурс] – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2402. Електронне фахове видання (0,77 у.д.а. = 17 стр. 1,5 интервал)
 8. Алексеенко Р.Ю. «Общественный выбор» в контексте управленческих процессов / Ю.Е. Петруня, Р.Ю. Алексеенко // Економічний вісник Національного гірничого університету. – Дніпропетровськ, 2014. – №3 (47). – С. 25-33. (1,08 у.д.а.)
 9. Олексієнко Р.Ю. Застосування заходів митного регулювання відносин власності у розрізі доцільності та ефективності санкцій при порушенні митних правил / Р.Ю. Олексієнко // Митна безпека, 2014. – № 1. – С. 96-102. 
 10. Макроекономіка: навчальний посібник для самостійної роботи і контролю знань / О. Ф. Івашина, Р. Ю. Олексієнко, С. Ю. Івашина. – Дніпропетровськ: Університет митної справи та фінансів, 2015. – 97 с.
 11. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства : навчальний посібник / кол. авт. : Ю. Є. Петруня, В. Ю. Єдинак, Ю. О. Кахович та ін. ; за заг. Ред.. д.е.н. Ю. Є. Петруні. – Дніпропетровськ: Університет митної справи та фінансів, 2015. – 216 с. 
 12. Операційний менеджмент. Практикум / Ю.О. Кахович,
  Б.В. Літовченко, Р.Ю. Олексієнко, Н.В. Осадча. – 2-е вид., перероб. і доп. – Дніпропетровськ: УМСФ, 2016. – 42 с.
 13. Олексієнко Р.Ю. Дослідження першопричин виникнення інтересів  економічних суб’єктів щодо виходу на міжнародні ринки / Р.Ю. Олексієнко // Науковий погляд: економіка та управління. – 2017. - №1. - С. 104-111.
 14. Олексієнко Р.Ю. Адаптація інтересів та можливостей економічних суб’єктів до умов міжнародного інтеграційного процесу // Оптимізація систем управління в умовах економічної глобалізації: монографія / за ред.. д.е.н. Ю.Є. Петруні. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2018. – 183 с. – С. 153 - 164.
 15. Олексієнко Р.Ю. Ефективна організація підготовки фахівців в умовах глобалізації та своєчасної  адаптації до сучасних конкурентних вимог / Р.Ю. Олексієнко, Д.В. Маляр, Ю.О. Кахович // Формування сучасної моделі управління та підвищення якості менеджменту в системі вищої освіти : матеріали Міжнародної науково- практичної конференції. – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2018. – 304 с. – С. 143-145.
 16. Олексієнко Р.Ю. Мотиваційні ідеї теорії організації як елемент підвищення  ефективності навчального процесу / Р.Ю. Олексієнко, М.А. Берестовська, Д.А. Діхтяренко // Управлінський та безпековий механізм економічних трансформацій в умовах геополітичних загроз і світової конкуренції : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Дніпро, 23 листопада 2018 р.). – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2018. – С. 76-78.
 17. Олексієнко Р. Ю. Щодо доцільності застосування  інноваційних підходів та модернізації процесу організації навчання  і підготовки фахівців у сучасних умовах / Р.Ю. Олексієнко, Т.О. Пасічник // Актуальні проблеми економіки, управління та фінансів: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Дніпро, 19 квітня 2019 р.). – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2019. – 372 с. – С. 151-153.
 18. Кузь М. М., Олексієнко Р. Ю. Ризики під час оптимізації системи управління в умовах цифрового суспільства / М. М. Кузь, Р. Ю. Олексієнко // Економіко-правові та управлінські аспекти розвитку суспільства: молодіжний погляд : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Ч 2. – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2019. – 378 с. – С. 56-58.
 19. Макроекономіка. Практикум : навч. посібн. / О.Ф. Івашина, Р.Ю. Олексієнко та ін. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2019. – 55 с. – (Серія: Бізнес. Економіка. Фінанси)
 20. Новіков О. І., Олексієнко Р. Ю. Інноваційні впровадження у процеси управління в умовах цифрового суспільства / О. І. Новіков, Р. Ю. Олексієнко // Економіко-правові та управлінські аспекти розвитку суспільства: молодіжний погляд : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Ч 2. – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2019. – 378 с. – С. 147-149.
 21. Oleksiienko Roman. The root causes and basic interests for economic entities to enter and making business at the external markets / Roman Oleksiienko // Customs Scientific Journal. – University of Customs and Finance, Dnipro, Ukraine. – 2019. – № 2. – P. 36-43. – ISSN 2308-6971 [Index Copernicus].
 22. Олексієнко Р. Ю., Перерва І. О. Виникнення конфліктів в організації через прийняття імпульсивних управлінських рішень / Р. Ю. Олексієнко, І. О. Перерва // Цифрове суспільство: фінанси, економіка, управління: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2020. – 315 с. – С. 206-208.
 23. Олексієнко Р. Ю., Дьомін М. Ю. Практичні аспекти прийняття непопулярних управлінських рішень / Р. Ю. Олексієнко, М. Ю. Дьомін // Економіка, облік, фінанси та право: теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 28 жовтня 2020 р.): у 4 ч. – Полтава: ЦФЕНД, 2020. – Ч. 4. – 134 с. – С. 88-91.
 24. Oleksiienko R., Semakina D., Turko O. Regulators of sustainable development of infrastructure of transport and logistics systems / R. Oleksiienko, D. Semakina, O. Turko // Інфраструктура ринку : Електронний науково-практичний журнал. – Одеса, 2020. – вип. 41. – P. 233-241. https://doi.org/10.32843/infrastruct41-38 [Index Copernicus, Google Scholar]
 25. Олексієнко Р.Ю., Донець А.О. Місце експертної оцінки у прийнятті управлінських рішень / Р.Ю. Олексієнко, А.О. Донець // Економіка та суспільство : Електронний журнал. – 2021. – № 26. [Електронний ресурс] – Режим доступу до журналу: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/381 [Google Scholar, Index Copernicus]