Маляр Дмитро Віталійович

Доцент кафедри менеджменту ЗЕД

Закінчив з відзнакою Дніпродзержинський державний технічний університет, 1997 р., «Менеджмент у виробничій сфері», присвоєна кваліфікація: економіста – менеджера.  

Присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук (2005 р.) та вчене звання доцента (2009 р.).

Викладає управлінські та економічні курси студентам,  слухачам бізнес-шкіл та менеджерам протягом 20 років. Автор 10 підручників і навчальних посібників. Має великий досвід  в сфері викладацької діяльності, а також консалтингової роботи в ряді підприємств та організацій.

Основні напрями наукової роботи: цифровізація економічної системи, функціонування електронних підприємств, автоматизовані системи управління підприємством; корпоративне управління на підприємствах.

Електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

Дисципліни, що викладає: мікроекономіка, менеджмент, корпоративне управління, основи економіки, інвестиційний менеджмент.

Профіль у Google Scholar

Основні наукові та навчально-методичні праці

 1. Dmytro V. Maliar,  Oleksandr F. Ivashyna, Svitlana YU. Ivashyna, Natalia V. Arkhireiska and Iryna O. Matvijchuk (2021). Four waves of digitalisation of the economic system in the EU countries and Ukraine. Estudios de Economia Aplicada. Vol. 39 No. 6 (2021): Special Issue: Innovative Development and Economic Growth in the CIS Countries. Available at: http://ojs.ual.es/ojs/index.php/eea/article/view/5244 (Scopus).
 2. Маляр Д.В., Кахович О.О., Кахович Ю.О. Електронна демократія як основа розвитку державного управління: функціональний підхід. Східна  Європа: економіка, бізнес та управління. 2021. №4 (31). С. 31- 38.
 3. Маляр Д. В. Дистанційна зайнятість: передумова, форма прояву та наслідок розвитку цифрової економіки. Бізнес Інформ. 2019. №10. C. 165–171.
 4. Маляр Д.В. Трансакційні витрати взаємодії акціонерів та апарату управління підприємством.  Східна Євопа: економіка, бізнес та управління. 2019. № 4 (21).  URL: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/21_2019/45.pdf.
 5. Паденко Ю.О., Маляр Д.В. Управління ТНК в умовах глобалізації.  Східна Євопа: економіка, бізнес та управління. 2018. № 4 (15). URL: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/15_2018/08.pdf.
 6. Маляр Д. В.  Вплив глобалізаційних чинників на систему корпоративного управління в Україні та світі.   Оптимізація систем управління в умовах економічної конкуренції: монографія / за ред. д.е.н. Ю.Є. Петруні. Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2018.  183 с. (С. 97 – 109).
 7. Маляр Д. В. Методика обчислення показників концентрації, диференціації акціонерного капіталу та ступеня реалізації управлінського ресурсу. Глобальні та національні проблеми економіки (електронне фахове видання). 2016. № 11.   URL: http://global-national.in.ua/issue-11-2016/19-vipusk-11-cherven-2016-r/2137-malyar-d-v-metodika-obchislennya-pokaznikiv-kontsentratsiji-diferentsiatsiji-aktsionernogo-kapitalu-ta-stupenya-realizatsiji-upravlinskomu-resursu.
 8. MARKET TRANSACTION COSTS OF CORPORATE MANAGEMENT.  Економіка та суспільство (електронне фахове видання).   2016.  № 4.  URL: http://economyandsociety.in.ua/journal/4_ukr/5.pdf
 9. Основи економічної теорії. Практикум : навч.  Посібник /  Ю.Є. Петруня, Д.В. Маляр, В.Ю. Петруня, Н.С. Ковтун.  - [Вид. 2-ге доповнене]. - Дніпропетровськ : УМСФ, 2016. - 76 с.
 10. Макроекономіка: Навч. посібник / за ред. В. В. Білоцерківця. – Дніпро: НМетАУ, 2016. – 139 с.
 11. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства [Текст] : навчальний посібник / за заг. ред. д.е.н. Ю.Є. Петруні. – Дніпропетровськ : Університет митної справи та фінансів, 2015. – 331 с.
 12. Маляр Д. В.  Вплив глобалізаційних чинників на систему корпоративного управління в Україні та  світі // Д. В. Маляр  / Оптимізація систем управління в умовах економічної конкуренції: монографія / за ред. д.е.н. Ю.Є. Петруні. – Дніпро. Університет митної справи та фінансів, 2018. – 183 с. – С. 97 - 109.
 13. Маляр Д. Віртуальні підприємства та офіси  в умовах цифрової економіки // Цифрове суспільство: фінанси, економіка, управління: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2020. с.121.
 14. Маляр Д.В.  Передумови розвитку цифрової економіки в Україні // Актуальні проблеми економіки, управління та фінансів: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – УМСФ, 2019. – С. 149 - 151.
 15. Сосновська І. О., Маляр Д. В. Зовнішньоекономічні стратегії підприємства / І. О. Сосновська, Д. В. Маляр // Економіко-правові та управлінські аспекти розвитку суспільства: молодіжний погляд : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Ч 2. – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2019. – с. 190 – 192.
 16. Маляр Д. В. Авторська методика обчислення індексів глобалізаційного впливу на корпоративне управління/ Д. В. Маляр // Управлінський та безпековий механізм економічних трансформацій в умовах геополітичних загроз і світової конкуренції : матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпро : УМСФ, 2018. С. 64 - 66.
 17. Черниш Л.В., Маляр Д. В. Антикризове управління в Україні // Л.В. Черниш,  Д. В. Маляр // Управлінський та безпековий механізм економічних трансформацій в умовах геополітичних загроз і світової конкуренції : матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпро : УМСФ, 2018.  С. 74 - 76.
 18. Ефективна  організація підготовки фахівців в умовах глобалізації та своєчасної  адаптації до сучасних конкурентних вимог / Р.Ю. Олексієнко, Д.В. Маляр, Ю.О. Кахович // Формування сучасної моделі управління та підвищення якості менеджменту в системі вищої освіти : матеріали Міжнародної науково- практичної конференції. – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2018. – 304 с. – С. 143-145.