Ковтун Наталія Сергіївна

Доцент кафедри менеджменту ЗЕД

У 2004 році отримала вищу освіту в Академії митної служби України за спеціальністю «Облік і аудит», кваліфікація – економіст.

У 2016 році присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки (тема дисертації «Людські ресурси в системі забезпечення конкурентоспроможності національної економіки»).

У 2017 році здобула освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за спеціальністю «Менеджмент» в Університеті митної справи та фінансів. 

Має досвід роботи у вищому начальному закладі понад 21 рік, з них понад 10 років науково-педагогічного стажу. Авторка понад 45 наукових та навчально-методичних праць (серед яких і посібник з грифом МОН України).

З 2016 року по теперішній час Вчений секретар факультету управління Університету митної справи та фінансів.

У 2020 році пройшла стажування в Collegium Humanum - Szkola Glowna Menedzerska (Warsaw, Poland). Certificate №IS/CH-SGM-020/2020, “Innovation Technologies in Science and Education: the  Experience of Europe” (February 05, 2020). 

Асоційований член Української асоціації розвитку менеджменту та бізнес-освіти, код ЄДРПОУ 32204444.

Дисципліни, що викладає у 2021-2022 навчальному році: «Основи економічної теорії», «Економічна теорія для управлінців», «Менеджмент», «Менеджмент: базовий курс».

Основні напрями наукової роботи: людські ресурси, конкурентоспроможність людських ресурсів, конкурентоспроможність національної економіки, використання цифровізації у сфері розвитку персоналу, стратегічне планування в сучасному менеджменті. 

 

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Профіль у Google Scholar

Основні наукові та навчально-методичні праці

 

 1. Kovtun N. Economic security management at the meso-level: methodological and legal approach / Olga Ovcharenko, Viktoriia Smiesova, Maryna Ivanova, Nataliia Kovtun, Liliya Zolotukhina  // Regional Science Inquiry, vol. ΧIII, N. 1, June 2021. (EconLit, Scopus, RSA I).
 2. Ковтун Н. С. Трансформація місця та ролі стратегічного планування в сучасному менеджменті / В.Ю. Єдинак // Ефективна економіка. 2021. №6. URL: http://www.economy.nayka.com.ua



 1. Ковтун Н. С. Основи економічної теорії (для управлінців). Практикум : навч. посіб. / Ю. Є. Петруня, В. Ю. Петруня, Н. С. Ковтун. – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2021. – 131 с.
 2. Ковтун Н.С. Використання цифровізації у сфері розвитку персоналу / Ковтун Н.С., Чернікова О.І.  // Цифрове суспільство: фінанси, економіка, управління: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2020. 315 с. – С.218-219.
 3. Ковтун Н. С.  Історія вчень менеджменту. Практикум : навч. посібн. / Н.С. Ковтун, Б.В. Літовченко - Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2019. – 75 с. – (Серія: Бізнес. Економіка. Фінанси).
 4. Ковтун Н. С. Фінансові фактори соціальної політики України / О.Ф. Івашина, С.Ю. Івашина, Матвійчук І.О. // Економічний простір.  2019.- №144  – С.81-96. (внесений до наукометричних баз Index Copernicus  з 2012 року, Google Scholar з 2016 року.)
 5. Ковтун Н. С. Концептуальні підходи до управління людськими ресурсами в міжнародному бізнесі // Оптимізація систем управління в умовах економічної глобалізації: монографія / за ред. Ю.Є. Петруні. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2018. – 183 с. – С. 165 – 172.
 6. Ковтун Н.С. Сучасна практика формування конкурентоспроможності людських ресурсів в університетській освіті / Т.О.Пасічник, Н.С.Ковтун // Формування сучасної моделі управління та підвищення якості менеджменту в системі вищої освіти : матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2018. – С. 200-202.
 7. Ковтун Н.С. Зміни парадигми організаційної функції в сучасному менеджменті / К.О.Чернокалова // Управлінський та безпековий механізм економічних трансформацій в умовах геополітичних загроз і світової конкуренції  : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Дніпро, 23 листопада 2018 р.). – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2018. – С. 27-29.
 8.  Ковтун Н. С. Управління персоналом. Практикум: навч. посіб. / Коляда С.П., Петруня Ю.Є., Ковтун Н.С. та ін. - 2-ге вид., переробл. і допов. - Дніпропетровськ: Університет митної справи та фінансів, 2016. – 210 с. (Гриф МОН).
 9. Ковтун Н. С. Менеджмент. Практикум : навч. посібн. /  Ю.Є.Петруня, С.П.Коляда,  Б.В.Літовченко та ін. – [2-ге вид., доп. та переробл.].– Дніпропетровськ : Університет митної справи та фінансів, 2016. – 133с.
 10. Ковтун Н.С. Соціальне управління людськими ресурсами в контексті формування конкурентоспроможності / О.Ф. Івашина, С.Ю. Івашина, Н.С.  Ковтун // Економічний простір.  2015. - № 102 – С.49-60. (внесений до наукометричних баз Index Copernicus  з 2012 року.)
 11. Ковтун Н.С. Формування конкурентних переваг людських ресурсів в національній економіці / Н.С. Ковтун // Бізнес Інформ. 2014. - №4 (435). – С.29-34. (представлено в міжнародних інформаційних і наукометричних базах, як Index Copernicus з 2012 року та ін.)
 12. Ковтун Н.С. Інституціональні чинники формування конкурентних переваг людських ресурсів / Н.С. Ковтун // Економічний простір.  2014.- № 84  – С.68-79. (внесений до наукометричних баз Index Copernicus  з 2012 року.)
 13. Ковтун Н.С. Імперативи розвитку конкурентоспроможності національної економіки / Н.С. Ковтун // Економічний простір.  2014. - № 86 – С.83-97. (внесений до наукометричних баз Index Copernicus  з 2012 року.)