Ковальчук Наталія Володимирівна

Доцент кафедри менеджменту ЗЕД

У 1984 році закінчила Дніпропетровський державний сільськогосподарський інститут за спеціальністю «економіст-організатор сільськогосподарського виробництва».

У 2008 році присуджено науковий ступіть кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.04 - економіка та управління підприємствами ( за видами економічної діяльності).

У 2011 році отримала диплом доцента кафедри.

Сфера наукових інтересів: зовнішня торгівля аграрних підприємств, соціальна відповідальність бізнесу, тайм-менеджмент, 

Дисципліни, що викладаються: «Менеджмент»,«Соціальна відповідальність», «Організаційна культура», «Організаційна поведінка», «Тайм-менеджмент», «Самоменеджмент»», «Маркетінгові технології ЗЕД».

Електронна пошта: n.v. Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Профіль у Google Scholar 

Основні наукові та навчально-методичні праці

 1. Ковальчук Н.В. Економічні аспекти пріоритетів інтеграції України. Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії. – Дніпропетровськ: ДДФА, 2014. –  №1. – С.81-88.
 2. Ковальчук Н.В. Особливості соціальної відповідальності в аграрному бізнесі. Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії. – Дніпропетровськ: ДДФА, 2015. –  №1. – С.43-53.
 3. Ковальчук Н.В. Соціально відповідальний маркетинг. Економіка та підприємництво. Збірник наукових праць молодих учених та аспірантів у 2 ч. Ч.1, Випуск №34-35. – Київ: КНЕУ, 2015. 219-228.
 4. Ковальчук Н.В. Соціальна відповідальність  як складова стратегії розвитку бізнесу на підприємствах України  // Інноваційна економіка . – № 5-6 (63),  2016. – С. 25-30.
 5. Ковальчук Н.В. Рейтинги з корпоративної соціальної відповідальності як інструмент підвищення конкурентоспроможності підприємств // Науковий погляд:економіка та управління //.– № 1 (57), 2017. – С.82-89.
 6.  Ковальчук Н.В., Комарова К.В.Оптимізація систем управління в умовах економічної глобалізації: монографія / за ред.  д.е.н. Ю.Є.Петруні. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2018. – 183 с. – С.47-60.
 7. Тайм-менеджмент як засіб досягнення мети  // Науковий погляд: економіка та управління .– № 1 (63),  2019. - С. 118 - 123.
 8.  Ковальчук Н.В. SCRUM- команди як інструмент використання гнучких підходів в управлінні організаціями/ Ковальчук Н.В., Комарова К.В. // Інноваційна економіка . – № 1-2 (82), 2020. – С. 85-92  [РИНЦ, Index Copernicus]
 9.  Kovalchuk N. The digital economy in a global environment /Y. Chaliuk, N. Dovhanyk,N.Kurbala,K.Komarova, N.Kovalchuk // AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. – 2021. – Vol. 11, Issue 1, Special Issue XVII. – 204 p. – P. 143-148. – Available at: http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/110117/papers/A_30.pdf [ Web of Science]
 10. Ковальчук Н.В. Закономірності циклічності в управлінні зерновиробництвом / Ефективна економіка. / Ковальчук Н. В., Базилевич Ю. М., Комарова К. В. // Ефективна економіка. – №4, 2021 – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8770 (дата звернення: 12.05.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.4.70[IndexCopernicus, Google Scholar, WorldCAT]
 11. Ковальчук Н.В. Ключові принципи забезпечення транспарентності в діяльності органів місцевого самоврядування / К. В. Комарова, Н.В. Ковальчук   //  Аспекти публічного управління.  – 2021.  –  Т. 9,  № 2. -  С.           Режим доступу : https://aspects.org.ua/index.php/journal/issue/archive [DOAJ, IndexCopernicus, ERIH PLUS, Google Scholar, Vernadsky National Library of Ukraine, CrossRef, Ulrichs web, WorldCAT]
 12. Ковальчук Н.В. Корпоративна соціальна відповідальність як фактор підвищення конкруентоспроможності українських підприємств на міжнародному рівні / Н.В. Ковальчук, К.В. Комарова // Оптимізація систем управління в умовах економічної глобалізації: монографія / за ред.. д.е.н. Ю.Є. Петруні. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2018. – 183 с. – С. 47 - 59
 13. Навчально-методичний посібник з дисципліни «Організаційна поведінка» для студентів денної форми навчання, ОКР "Бакалавр". Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2018. – 75 с
 14. Навчально-методичний посібник з дисципліни «Маркетинг» для студентів денної форми навчання, ОКР "Бакалавр". Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2018. – 76 с.
 15. Навчально-методичний посібник з дисципліни «Основи маркетингу» для студентів денної форми навчання, ОКР "Бакалавр". Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2018. – 78 с.
 16. Навчально-методичний посібник з дисципліни «Менеджмент та маркетинг» для студентів денної форми навчання, ОКР "Бакалавр" за галуззю знань 23 «Соціальна робота» спеціальності 232 «Соціальне забезпечення»  – Дніпро, Університет митної справи та фінансів, 2019. – 27 с.
 17. Опорний конспект лекцій з дисципліни «Самоменеджмент» » для студентів денної форми навчання, ОКР "Бакалавр" за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво»/ Ковальчук Н.В.-Дніпро: УМСФ, 2019. – 100 с.
 18. Навчально-методичний посібник з дисципліни «Самоменеджмент» » для студентів денної форми навчання, ОКР "Бакалавр" за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво»/ Ковальчук Н.В.-Дніпро: УМСФ, 2019. – 66 с.
 19. Навчально-методичний посібник з дисципліни «Маркетингові технології ЗЕД» для студентів денної форми навчання, ОКР "Магістр" за галуззю знань 07 «Управління та адміністрування»,  Ковальчук Н.В.– Дніпро: УМСФ, 2020.– 29 с.
 20. Навчально-методичний посібник з дисципліни «Тайм-менеджмент» » для студентів денної форми навчання, ОКР "Бакалавр" за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво»/ Ковальчук Н.В. – Дніпро: УМСФ, 2021. – 66 с.
 21.  Ковальчук Н.В. Цифрові технології в тайм-менеджменті // Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції  «Економіка, фінанси, облік і право: актуальні питання і перспективи розвитку» 28 квітня 2021, м.Полтава, ЦФЕНД – Ч.2, С.73-75.