Кахович Юлія Олександрівна

Доцент кафедри

У 2002 році закінчила Український державний хіміко-технологічний університет та  здобула кваліфікацію магістра з менеджменту.

У 2008 році присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 - економіка та управління національним господарством. Захистила дисертацію на тему: «Формування та ефективне використання інноваційного потенціалу економічних систем».

У 2011 році присвоєно вчене звання доцента кафедри  менеджменту зовнішньоекономічної діяльності.

Брала участь у тренінгу «Регулювання фінансової системи» для вищих навчальних закладів у рамках проекту «Дні фінансової обізнаності» ,  м. Дніпро, 2017 рік, керівник проекту USAID «Трансформація фінансового сектору» Роберт Бонд

Сфера наукових інтересів: управління інноваціями, управління якістю, управління зовнішньоекономічною діяльністю.

Дисципліни, що викладає: «Міжнародний менеджмент», «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства», «Операційний менеджмент».

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

 

 1. Yulia Kakhovych. Development of А MATRIX of food industry capacity for making management decisions in the formation of sustainable development of agroecosystems // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies ISSN 1729-3774 2/13 ( 110 ) 2021. С.16-27 [Scopus]
 2. Yulia Kakhovych. Crowdfunding Industry Development: Gaining Leading Role in Digital Economy and Future Trends // Research in World Economy Vol. 11, No. 6; 2020. С. 311-323[Scopus]  ISSN 1923-3981 E-ISSN 1923-399X
 3. Кахович Ю.О. Тарасенко А.В., Рудняєва К.О. Класифікація інструментів хеджування валютних ризиків у ЗЕД // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2017. С. – 230-233 (електронне наукове фахове видання) http://global-national.in.ua/archive/18-2017/44.pdf
 4. Кахович Ю.О. Кахович О.О. Проблемні питання формування митної політики // Електронне наукове видання «Юридичний науковий електронний журнал». №2. – 2017 С. – 77-79 / www.lsej.org.ua [Index Copernicus]
 5.  Кахович Ю.О., Шевченко М.А., Семакіна Д.Е. Аналіз ЗЕД України // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. Випуск 5 (110) - 2019 с.37- 43[Index Copernicus] (наукове фахове видання)
 6.  Кахович Ю.О., Турко О.І., Березняк А.В. Франчайзинг як ефективна модель ведення бізнесу в Україні: стан і перспективи розвитку // Держава та регіони. Серія. Економіка та підприємництво. Випуск №6, 2019 с.34-39[Index Copernicus] (наукове фахове видання)
 7.  Кахович Ю.О., Шевченко М.А.,  Бабенко Т.И. Нові тренди управління персоналом в міжнародних компаніях. // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука» - 2020. №18. Категорія Б. Іntеrnаtіоnаl Scіеntіfіc Jоurnаl “Іntеrnаukа”. ІntеrnаtіоnаlScіеntіfіcJоurnаl“Іntеrnаukа”https://doi.org/10.25313/2520-2057-2020-18
 8. Кахович Ю.О. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: навч.посіб/ за заг ред. д.е.н Петруні Ю. Є. –Дніпропетровськ УМСФ, 2015- 216 с. 
 9. Кахович Ю.О. Проблеми відповідності якості української продукції міжнародним стандартам // Глобальні та національні проблеми економіки – електронне фахове видання. Миколаївський національний університет ім. В. О. Сухомлинського 2016 р. http: // global-national.in.ua/avtoram
 10. Кахович Ю.О. Операційний менеджмент. Практикум. - Дніпропетровськ УМСФ, 2016 - 39 с.
 11. Класифікація інструментів хеджування валютних ризиків у ЗЕД // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2017. - №18 
 12. Кахович Ю.О., Кахович О.О. Проблемні питання формування митної політики // Електронне наукове видання «Юридичний науковий електронний журнал». №2. - 2017 / www.lsej.org.ua [Index Copernicus]
 13. Кахович Ю.О. Міжнародний менеджмент в умовах глобалізації // Оптимізація систем управління в умовах економічної глобалізації: монографія / за ред. Ю.Є. Петруні. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2018. – 183 с. – С. 13 – 23.
 14. 2. Кахович Ю.О.  Monographic series «European Science» Book 3. Pat 5. The need to manage the innovative potential of ICT development in the digital economy. // Intellectual capital is the foundation of innovative development: economics, management, marketing, tourism. 2020 с. – 168