ОСВІТНІ ПРОГРАМИ З МЕНЕДЖМЕНТУ: ВСЕУКРАЇНСЬКА ДИСКУСІЯ ФАХІВЦІВ

Кафедра менеджменту ЗЕД УМСФ активно співпрацює з Українською асоціацією розвитку менеджменту та бізнес-освіти. Про що свідчить, зокрема, й те, що у вступному слові директора Асоціації Горохової Л.П. була висловлена спеціальна подяка завідувачу кафедри д.е.н., професору Петруні Ю.Є.

Цього разу предметом дискусії університетської спільноти та менеджерів-практиків було обґрунтування критеріїв оцінювання якості освітніх програм з менеджменту (бакалавр, магістр). В якості спікерів виступили відомі в Україні експерти з менеджмент-освіти, в тому числі експерти Національної агенції забезпечення якості освіти. 

Професор Петруня Ю.Є. був запрошений на роль експерта-спікера з питань контрольних заходів, оцінювання та доброчесності, як важливих складових досягнення якості освітніх програм з менеджменту. Його доповідь була присвячена проблемним питанням досягнення якості кваліфікаційних робіт бакалаврів та магістрів, проведення атестаційних заходів, іспитів за дисциплінами тощо.

За результатами дискусії Асоціацією будуть сформульовані відповідні рекомендації для університетів та експертних органів.