Пасічник Тарас Олегович

Доцент кафедри

 • У 2009 році закінчив Академію митної служби України та здобув кваліфікацію магістра менеджменту ЗЕД.
 • У 2012 році присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством (тема дисертації «Освіта у системі економічної безпеки національної економіки»).
 • У 2020 році присуджена вчене звання доцента.
 • Має досвід роботи сфері управління комерційною діяльністю торгівельного підприємства.
 • Сфера наукових інтересів: управління інноваціями, маркетинг, логістика, менеджмент організацій.
 • Дисципліни, що викладає: «Управління інноваціями, «Управління електронною комерцією».
 • Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 • Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

Фахові статті:

 1. Пасічник Т. О. Економічна роль освіти: особистісні та організаційні аспекти / Т. О. Пасічник // Вісник Академії митної служби України. Серія: «Економіка». - Дніпропетровськ: АМСУ. - 2010. - Вип. 2 (44). - С. 115 - 121.
 2. Пасічник Т. О. Ринок праці і освітня галузь в Україні: аналіз чинників взаємовпливу / Т. О. Пасічник // Інноваційна економіка: Всеукраїнський науково-виробничий журнал. - Тернопіль: ТІ АПВ НААН. - 2010. - Вип. 4 (18). - С. 210 - 216.
 3. Пасичнык Т. О. Моделирование процессов влияния фактора образования на экономическую безопасность стран Европы / Т. О. Пасичник // «Бизнес Информ»: Научный информационный журнал. - Харьков: ХНЭУ. - 2010. - Вип. 10. - С. 138 - 142.
 4. Пасічник Т. О. Моделювання процесів впливу освітнього чинника на економічну безпеку держави / Т. О. Пасічник // Актуальні проблеми економіки: Науковий економічний журнал. - Київ: НАУ. - 2011. - Вип. 2 (116). - С. 233 - 241.
 5. Пасічник Т. О. Регуляторна освітня діяльність держави як фактор забезпечення її економічної безпеки / Т. О. Пасічник // Економіка. Фінанси. Право: Інформаційно-аналітичний журнал. – К.: АФ «Аналітик» спільно з Академією муніципального управління. – 2011. – Вип. 6. – С. 12 – 16
 6. Пасічник Т. О. Вплив освітніх факторів на економічну безпеку національної економіки України / Т. О. Пасічник // Економіка. Фінанси. Право: Інформаційно-аналітичний журнал. – К.: АФ «Аналітик» спільно з Академією муніципального управління. – 2012. – Вип. 12. – С. 13 – 16
 7. Пасічник Т. О. Погляд на управління ТРК як суб’єктом господарювання / Г. Я. Глуха, С. П. Коляда, Т. О. Пасічник // Європейський вектор економічного розвитку. Збірник наукових праць. В. 2 (11). 2011. – Дніпропетровськ. – 2011. – с. 111 – 118
 8. Пасічник Т. О. Онлайн-революція в освіті: економічні передумови та управлінські рішення / Т. О. Пасічник // Вісник Академії митної служби України. Сер.: Економіка. – 2013. - №1. – С. 118-123.
 9. Пасічник Т. О. Використання індикаторів в формуванні та оцінюванні ефективності інноваційної стратегії підприємства / Т. О. Пасічник // Вісник Академії митної служби України. Сер.: Економіка. – 2013. - №2. – С. 125-132.
 10. Пасічник Т. О. Інноваційний фактор підвищення конкурентоспроможності національної економіки / Т. О. Пасічник // Вісник Академії митної служби України. Серія «Економіка». – 2014. - №2. – С. 98 – 105.
 11. Пасічник Т. О. Маркетинг інноваційних товарів у системі міжнародної кооперації підприємств / Т. О. Пасічник // Сталий розвиток економіки. - 2014. - №3. – С. 109 – 114.
 12. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: навчальний посібник / [Ю. Є. Петруня, В. Ю. Єдинак, Ю. О. Кахович та ін.]; за ред. Ю. Є. Петруні. – Дніпропетровськ: Університет митної справи та фінансів, 2015. – 216 с.
 13. Петруня Ю. Є., Пасічник Т. О. Вплив новітніх технологій на логістику та управління ланцюгами поставок. Маркетинг і менеджмент інновацій (Web of Science). 2018. № 1. С. 130–139.
 14. Пасічник Т. О. Оцифрування та підвищення адаптивності сучасних ланцюгів поставок. Науковий погляд: економіка та управління. 2019. №3(65).
  С. 29-35.
 15. Петруня Ю. Є., Літовченко Б. В., Пасічник Т. О. та ін. Прийняття управлінських рішень: навчальний посібник. 4-те видання. Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2020. 276 с.Тези конференцій:

 1. Пасічник Т. О. Людський капітал у системі економічної безпеки національної економіки / Т. О. Пасічник // Зовнішньоекономічна політика держави та актуальні проблеми митної справи: економіко-управлінські, правові, інформаційно-технічні, гуманітарні аспекти: тези Міжнар. наук.-практ. конф., 29 березня 2013 р. – Дніпропетровськ: Академія митної служби України, 2013.
 2. Пасічник Т. О. Конкуренція як чинник інноваційного розвитку національної економіки / Т. О. Пасічник // Інструменти лібералізації та спрощення світової торгівлі: міжнародний і національний аспект. Тези міжнар. наук.-практ. конф., 2014 р. – Дніпропетровськ: Академія митної служби України, 2014.
 3. Пасічник Т. О. Ефективне управління інноваційним процесом компанії / Т. О. Пасічник // Фінансово-економічна стратегія розвитку України в умовах сучасних геополітичних викликів (економіко-управлінські, правові, інформаційно-технічні, гуманітарні аспекти). Тези міжнар. наук.-практ. конф., 20 листопада 2015 р. – Дніпропетровськ: Університет митної справи та фінансів, 2015.