Сквірський Ілля Олегович

Сквірський Ілля Олегович

У 2003 році закінчив Національну юридичну академію імені Ярослава Мудрого за спеціальністю «Правознавство».

З 2003 по 2008 рік працював в прокуратурі Запорізької області, займаючи посади від слідчого прокуратури Хортицького району м.Запоріжжя до прокурора відділу прокуратури Запорізької області.

З 2005 по 2007 навчався на денній формі аспірантури Запорізького національного університету, яку достроково закінчив у зв’язку із захистом дисертації на здобуття наукового ступеню кандидата юридичних наук.

13 листопада 2008 року рішенням президії Вищої атестаційної комісії України від (протокол № 25-06/2) видано диплом кандидата наук та присуджено науковий ступень кандидата юридичних наук рішення спеціалізованої вченої ради Харківського національного університету внутрішніх справ МВС України., диплом ДК № 044769

17 січня 2014 року рішенням Атестаційної колегії видано диплом доктора наук та присуджено науковий ступень доктора юридичних наук рішення спеціалізованої вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка, диплом ДД № 002840

З 01.11.2007 р. по 01.09.2008 р. – старший викладач кафедри адміністративного та господарського права Запорізького національного університету.

З 02.01.2009 р. по 01.02.2016 – доцент кафедри конституційного та трудового права Запорізького національного університету.

З 01.12.2009 р. по 29.10.2019 р. – заступник декана юридичного факультету з профорієнтаційної роботи та практики Запорізького національного університету.

З 01.02.2016 по 29.10.2019 – професор кафедри конституційного та трудового права Запорізького національного університету.

З 22.11.2019 – професор кафедри адміністративного та митного права Університету митної справи та фінансів.

Сфера наукових інтересів: проблематика громадського контролю у сфері публічного адміністрування.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Наукові та навчально-методичні публікації

 


Сквірський І.О. Виправні роботи у перспективному адміністративно-деліктному законодавстві України. Науково – аналітичний журнал з питань митної справи. – 2006. - № 5 (47). – С.84 – 88. (Фахове видання)
Сквірський І.О. Виправні роботи у вітчизняній адміністративно – правовій науці: основні етапи дослідження, їх характеристика, тенденції розвитку. Науково – аналітичний журнал з питань митної справи. – 2006. - № 6 (48). – С.65 – 69.(Фахове видання)
Сквірський І.О. Ефективність виправних робіт як виду адміністративних стягнень ( аналіз у розрізі умови вдосконалення адміністративно – деліктного законодавства ). Влада. Людина. Закон. – 2006. - № 6 – С.72 – 75. (Фахове видання).
Сквірський І.О. Виправні роботи – невід’ємна складова системи адміністративних стягнень за законодавством України. Влада. Людина. Закон. – 2006. - № 5 – С. 75 – 77. (Фахове видання).
Сквірський І.О. Перспективи формування вітчизняного законодавства про виправні роботи як вид адміністративного стягнення. Науково аналітичний журнал з питань митної справи. – 2007 - № 3 (51). – С. 29 – 34.(Фахове видання)
Сквірський І.О. Виправні роботи як вид адміністративного стягнення. «Держава і право» : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 35. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2007 р. – С. 249-254. (Фахове видання)
Сквірський І.О. Еволюція виправних робіт як виду адміністративних стягнень у вітчизняному адміністративно – деліктному законодавстві. Науково – аналітичний журнал з питань митної справи. – 2007. - № 2 (48). – С.21 – 23.(Фахове видання)
Сквірський І.О. Зарубіжний досвід правового закріплення виправних робіт та їх застосування як виду адміністративних стягнень, можливі шляхи його запозичення для України. Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових статей. Юридичні науки. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2009. – № 1 - С. 117 – 123.
(Фахове видання)

Сквірський І.О. Підстави застосування виправних робіт: характеристика різновидів: Вісник Запорізького національного університету. Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових статей. Юридичні науки. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2009. – № 2 - С.91 – 98. (Фахове видання)
Сквірський І.О. Загальна характеристика адміністративно – деліктного провадження по застосуванню виправних робіт: питання теорії і практики. Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових статей. Юридичні науки. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2010. – № 1 – С. 55 – 60.(Фахове видання)
Сквірський І.О. Система адміністративних стягнень в адміністративно-деліктному законодавстві Російської Федерації та Республіки Казахстан в контексті дискусії щодо збереження нормативної фіксації виправних робіт в законодавстві України. Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових статей. Юридичні науки. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2010. – № 2 С. 75 – 80.
(Фахове видання)

Сквірський І.О. Правова природа рішень Конституційного Суду України як нормативно – доктринального феномену. Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових статей. Юридичні науки. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2011. – №2 - С.19 – 25. (Фахове видання)
Сквірський І.О. Рішення Конституційного Суду України в системі джерел конституційного права України. Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових статей. Юридичні науки. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2011. – № 3 С. 42 – 47.
Сквірський І.О. Взаємодія органів виконавчої влади США з громадськістю у сфері правотворчості. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». – 2012. – № 20. – Ч. І. – Т. 3. – С. 212–215.
Сквірський І.О. Публічне управління як об’єкт громадського контролю. Митна справа : науково-аналітичний журнал. – 2012. – № 3 (81). – Ч. 2. – Кн. 2. – С. 333–339.
Сквірський І.О. Мета, завдання та функції громадського контролю в публічному управлінні. Вісник Запорізького національного університету. Серія «Юридичні науки». – 2012. – № 2. – Ч. 2. – С. 117–121.
Сквірський І.О. Громадянське суспільство та громадський контроль: нотатки до наукової дискусії про взаємообумовленість понять. Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». – 2012. – Т. 11. – Ч. 1. – С. 297–304.
Сквірський І.О. Організаційні форми громадського контролю: сутність та зміст. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». – 2012. – № 22. – Ч. 1. – Т. 3. – С. 189–194.
Сквірський І.О. Правові засади організації та здійснення громадського контролю в Україні: стан та перспективи розвитку. Вісник Запорізького національного університету. Серія «Юридичні науки». – 2012. – № 1. – Ч. 1. – С. 291–296.
Сквірський І.О. Новий погляд на зміст категорії «Державне управління». Право і суспільство: науковий журнал. – 2013. – № 2. – С. 89–95.
Сквирский И.О. Институт общественного контроля в Украине и его правовая природа. Административное право и процесс: федеральный научно-практический журнал. – 2013. – № 2. – С. 61–64
Сквирский И.О. Понятие и основные признаки общественного контроля в современной административно-правовой доктрине. Административное право и процесс: федеральный научно-практический журнал. – 2013. – № 4. – С. 65–66
Сквірський І.О. Що розуміти під категорією «громадський контроль»?. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». – 2013. – № 21. – Т. 1. – С. 223–226.
Сквирский И.О. Правоохранительные органы Украины как объект общественного контроля. Административное право и процесс : федеральный научно-практический журнал. – 2013. – № 5. – С. 59–61.
Сквірський І.О. До питання про основні напрямки розвитку громадського контролю в Україні. Наше право: науково-практичний журнал. – 2013. – № 7. – С. 17–23
Сквірський І.О. Громадський контроль за публічним управлінням у зарубіжних країнах: загальні засади організації та здійснення. Європейські перспективи : науково-практичний журнал. – 2013. – № 7. – С. 11–17.
Сквірський І.О. Принципи організації та здійснення громадського контролю у публічному управлінні. Порівняльно-аналітичне право: електронне наукове видання. – 2013. – № 2. – С. 267–269. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pap.in.ua/2_2013/Skvirskyi.pdf
Сквірський І.О. Публічне управління як категорія сучасного українського адміністративного права. Митна справа : науково-аналітичний журнал. – 2013. – № 1 (85). – Ч. 2. – Кн. 2. – С. 66–72.
Сквирский И.О. Исторический анализ общественного контроля в советском государственном управлении. Scientific Letters of Academic Society of Michael Baludansky. – 2013. – № 1. – С. 117–119.
Сквірський І.О. Ідеологічні передумови громадського контролю у публічному управлінні: види та зміст. Вісник Запорізького національного університету. Серія «Юридичні науки». – 2013. – № 2. – Ч. 1. – С. 145–151.
Сквірський І.О. Інститут громадського контролю в теорії права та практиці Російської імперії. Право і суспільство: науковий журнал. – 2013. – № 3. – С. 6–13.
Сквірський І.О. Ще раз до питання про мету громадського контролю. Наше право: науково-практичний журнал. – 2013. – № 9. – С. 33–37.
Сквірський І.О. Зміцнення правових передумов інституту громадського контролю в Україні як пріоритетне завдання сьогодення. Форум права. – 2013. – № 2. – С. 413–419. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2013-2/index.htm
Сквірський І.О. Стан, проблеми та перспективи розвитку загальних форм громадського контролю в Україні. Європейські перспективи : науково-практичний журнал. – 2013. – № 10. – С. 32–36.
Сквірський І.О. Окремі аспекти становлення та розвитку громадського контролю за радянським держаним управлінням у 20-х рр. ХХ ст. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». – 2013. – № 6–1. – Т. 2. – С. 78–84
Сквірський І.О. До питання про систему суб’єктів громадського контролю в Україні. Порівняльно-аналітичне право. – 2013. – № 3–1. – С. 210–214. – Режим доступу : http://pap.in.ua/3-1_2013/Skvirskyi.pdf
Сквірський І.О. Сучасний стан та перспективи розвитку нормативних засад громадського контролю в Україні. Митна справа : науково-аналітичний журнал. – 2013. – № 3 (87). – Ч. 2. – Кн. 1. – С. 303–310.
Сквірський І.О. Основні віхи розвитку законодавства про громадський контроль у Російській Федерації. Молода наука : збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених, – у 5 т. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2013. – Т. 4. – С. 185–187.
Сквірський І.О. «Державне управління» та «публічно-сервісна діяльність»: до питання про співвідношення категорій. Право, суспільство і держава: форми взаємодії : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м.Київ, 15-16 березня 2013 р.). – К. : Центр правових досліджень, 2013.– С. 111–113
Сквірський І.О. Інститут делегованих повноважень: сутність та зміст. Держава і право в умовах глобалізації: реалії та перспектива : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 31 березня 2013 р.). – Дніпропетровськ : ГО«Правовий світ», 2013. – С. 82–83.
Сквірський І.О. Теорія і практика громадського контролю у публічному управлінні: адміністративно-правове дослідження. Монографія / Харків: 2013. – С. 1-427(Монографія)
Сквірський І.О. Інститут громадського контролю в Україні та його правова природа. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2016, №19, 39 -42.
Сквірський І.О. Поняття та основні ознаки громадського контролю в сучасній адміністративно – правовій науці. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2016, випуск 37, том 3, 23 - 24 41.
Сквірський І.О. Правоохоронні органи України як об’єкт громадського контролю. Прикарпатський юридичний вісник. 2016. Випуск 1(10), 190 – 192
Стецик Ю., Сквірський І. Королівське право патронату як механізм державного регулювання фінансово-майнового становища василіанських монастирів Речі Посполитої. Східноєвропейський історичний вісник. 2020. Випуск 17. С. 24-32. (Indexed in the following international databases: Emerging Sources Citation Index (ESCI) by Web of Science).
Abramova A., Lukashev O., Skvirskiy I., Liutikov P. Ecosystem of VAT administration in E-commerce: Case of the Eastern Europe countries. Estudios de Economia Aplicada. Volume 36-3: May 2021. P. 45-56. (Indexed in the following international databases: Emerging Sources Citation Index (ESCI) by Web of Science).