Завідувач кафедри економіки та економічної безпеки

Бикова Адель Леонідівна


Положення про кафедру

Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах та наукових установах освіти ІІІ – ІV рівнів акредитації – 18 років. 

Автор понад 100 публікацій наукового та навчально-методичного характеру

Викладає дисципліни: «Економіка суб’єктів господарювання», «Економіка праці і соціально-трудові відносини», «Економіка управління персоналом», «Економіка бізнес діяльності»,«Механізм регулювання соціально-трудових відносин», «Управління людським капіталом організації» тощо.

 

 

Image

Кафедра є випусковою за спеціальністю 051 «Економіка» (освітні ступені «Бакалавр», «Магістр», «Доктор філософії в галузі економіки» (PhD); за спеціальністю 256 «Національна безпека» (ОПП «Національна економічна безпека») (освітні ступені «Бакалавр», «Магістр»)

Кафедра налічує 10 викладачів, серед них – 5 докторів наук, 4 кандидата наук, 1 старший викладач.

 

Перелік замовників:

 • підприємства всіх форм власності та міжнародні корпорації,
 • органи державної влади та органи місцевого самоврядування;
 • Департаменти та Управління держаних адміністрацій;
 • органи державної аудиторської служби України; 
 • органи Державної фіскальної служби України;
 • підрозділи Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства соціальної політики України та інших;
 • Пенсійний фонд України
 • АРМА
 • Бюро економічної безпеки України тощо

 

Контакти: м. Дніпро, вул. В. Вернадського, 2/4, корп. 2 каб.№20

 
Освітня діяльність
Науково-педагогічні працівники кафедри забезпечують викладання наступних навчальних дисциплін:
 • Основи наукових досліджень в економіці
 • Національна економіка
 • Антикризове управління персоналом
 • Економіка суб’єктів господарювання
 • Економіка України
 • Управління людським капіталом
 • Соціально-економічна безпека
 • Аудит персоналу
 • Державне регулювання зайнятості
 • Економіка праці в організації
 • Економіка праці і соціально-трудові відносини
 • Кадрове діловодство
 • Менеджмент продуктивності
 • Методика кадрової роботи
 • Мотивування персоналу
 • Мотивація персоналу
 • Нормування праці
 • Організація праці
 • Проектування системи управління персоналом
 • Психологія управління персоналом
 • Ринок праці
 • Соціальна політика
 • Соціологія праці
 • Техніка пошуку роботи
 • Трудове право
 • Управління винагородою персоналу
 • Управління кар'єрою
 • Управління персоналом
 • Управління розвитком персоналу
 • Управління трудовим потенціалом
 • Фізіологія і психологія праці
 • Охорона праці в галузі
 • Основи охорони праці
 • Демографія
 • Психологія та педагогіка
 • Оцінка ефективності роботи персоналу
 • Інформаційна система менеджменту
 • Технології управління персоналом
 • Організація праці менеджера
 • Управління знаннями та інноваціями

СТУДЕНТИ ПРОХОДЯТЬ ПРАКТИКУ НА КОЖНОМУ КУРСІ, КРІМ ПЕРШОГО:

РОБОЧІ ПРОГРАМИ ПРАКТИКИ:

 • спеціальність "Управління персоналом та економіка праці":
 • спеціальність "Економіка":
 • 4 курс - навчальна практика
 • 5 курс - учбова практика
 • 5 курс - переддипломна практика

ПЕРЕЛІК МОЖЛИВИХ БАЗ ПРАКТИКИ

 • ПАТ «Дніпропетровський комбінат харчових концентратів»
 • ПАТ «Дніпропетровський меблевий комбінат»
 • ТОВ «Балівський завод залізобетонних конструкцій»
 • Департамент соціального захисту населення Дніпропетровської ОДА
 • Лівобережне об’єднане управління пенсійного фонду України (м. Дніпро)
 • Підприємства, установи та організації, підібрані студентом самостійно та узгоджені з кафедрою

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ДЕКУ

ТЕМАТИКА ДИПЛОМНИХ РОБІТ :

Наші партнери

Client 1