ПОЛОЖЕННЯ про конкурс учнівських та студентських есе «Я ОБИРАЮ СУЧАСНУ ЕКОНОМІЧНУ ОСВІТУ»

Конкурс учнівських та студентських есе «Я ОБИРАЮ СУЧАСНУ ЕКОНОМІЧНУ ОСВІТУ», направлений на підвищення зацікавленості молоді до свідомого й обґрунтованого вибору та опанування економічної освіти, поширення та популяризації інформації про сучасну освіту, пошук і підтримку обдарованої учнівської та студентської молоді.

 

 1. Загальні положення.

1.1. Дане Положення регулює етапи конкурсу учнівських та студентських есе
«Я обираю сучасну економічну освіту» (далі – Конкурс).

1.2. Конкурс проводиться з метою свідомого й обґрунтованого вибору економічної освіти, поширення та популяризації інформації про сучасну освіту, пошуку і підтримки обдарованої учнівської та студентської молоді. 

1.3. Конкурс проводить кафедра економіки та соціально-трудових відносин Університету митної справи та фінансів:

https://www.facebook.com/groups/1170396496454925/permalink/2141466682681230/

https://www.instagram.com/econom_umsf.dp/

 

 1. Терміни проведення Конкурсу

2.1. Конкурс проводиться у березні – квітні 2023 року.

2.2. Початок прийому робіт – 01 березня 2023 року, закінчення прийому – 01 травня 2023 року, визначення та оголошення переможців – до 10 травня 2023 року.

 

 1. Порядок проведення конкурсу

3.1. Конкурс проводиться в 3 етапи:

 • Перший етап – Журі перевіряє роботи на відповідність зазначеним в Положенні вимогам; 
 • Другий етап –Журі визначає найкращі есе, які допускаються до фіналу Конкурсу (Лауреати Конкурсу);
 •  Третій етап – серед есе, які були допущені у фінал, Журі визначає переможців Конкурсу (відповідно І, ІІ та ІІІ місця).

 

 1. Учасники Конкурсу

4.1. До участі в Конкурсі запрошуються учні 9, 10, 11 класівзагальноосвітніх навчальних закладівта студенти закладів вищої освіти.

4.2. Участь у Конкурсі є безкоштовною та здійснюється на добровільних засадах.

 

 1. Умови проведення Конкурсу.

5.1. У Конкурсі беруть участь роботи, виконані українською мовою в електронному форматі. 

5.2. Не допускаються до участі в Конкурсі роботи, які:

 • не відповідають вимогам Конкурсу;
 • пропагують та містять мову ворожнечі, відверту або приховану рекламу товарів, послуг або організацій;
 • є плагіатом (запозичені у роботах інших авторів);
 • подані після завершення терміну прийому робіт на конкурс.

5.3. Подані на Конкурс есе не рецензуються.

5.4. Рішення про реєстрацію есе для участі в конкурсі приймає Журі. 

5.5. Всі учасники інформуються про отримання есе на Конкурс та його реєстрацію. 

 

 1. Журі Конкурсу

6.1. Для організації та проведення Конкурсу кафедра економіки та соціально-трудових відносин створює Журі Конкурсу, затверджує його кількісний та персональний склад. 

6.2. Журі повноважне приймати рішення з усіх питань, що виникають у зв’язку з організацією та проведенням Конкурсу. 

6.3. Журі конкурсу оцінює роботи учнів та студентів і визначає переможців.

6.4. У своїй роботі Журі керується цим Положенням.

 

 1. Вимоги до есе

7.1. Есе повинно мати наступні складові: Назву; Прізвище та ім’я автора есе; Навчальний заклад, клас, академічна групаавтора есе. Структура тексту есе: вступ, основна частина, висновок (дивись Додаток №1).

7.2. Есе повинні бути виконані у текстовому редакторі Word. Вимоги до форматування тексту є наступними:

 • міжрядковий інтервал - 1,5 інтервали
 • шрифт Times New Roman
 • 14 кегль  
 • поля: зверху – 1,5, знизу – 2, зліва – 2,5, справа – 1,5
 • нумерація сторінок – знизу, по центру
 • колір шрифту – чорний
 • не допускається використання рамок та інших кольорових вставок.

7.3. Розмір есе не повинен бути більше 2 сторінок формату А4.

7.4. Автор подає інформацію про себе у вигляді реєстраційної анкети: прізвище, ім'я, по батькові (повністю), місце навчання, повна адреса закладу, контактні телефони, адреса електронної пошти (дивись Додаток №2). Реєстраційна анкета та есе надсилаються на адресу конкурсуe-mail: umsf.kafuprperson@gmail.com (Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.) в електронній формі, окремими файлами. Назва файлу анкети – прізвище та ініціали імені учасника і слово «анкета» латинськими літерами, (наприклад: IvanenkoM_Anketa.doc). Назва файлу есе – прізвище та ініціали імені учасника і слово «есе» латинськими літерами(наприклад: IvanenkoM_Essay.doc).Пробіл у назві файлу замінюється нижнім підкреслюванням. 1. Оцінка робіт та визначення переможців Конкурсу

8.1. Оцінку есе та визначення переможців проводить Журі. 

8.2. Журі забезпечує анонімне оцінювання есе через кодування робіт. Кожна закодована робота оцінюється всіма членами Журі. Кожен з членів Журі оцінює роботу шляхом виставлення балів за кожним із критеріїв. Кожному критерію присвоюється певна максимальна кількість балів. Загальна максимальна кількість балів за всіма критеріями становить 200 балів.

 1. Критерії оцінювання робіт:

 

ВСТУП

 • Інформація про здобутки учня, студента – 10 балів;

 

ОСНОВНА ЧАСТИНА

 • Визначеність мотиваційної сфери учня, студента щодо майбутньої професії, наявність інформації щодо професійного самовизначення,здатності до самореалізації у професії, бачення себе у перспективі якуспішного, конкурентоспроможного фахівця – 30 балів;
 • Наведення доречного прикладу(дів) із власного життя або подій з історії чи суспільно-політичного життя, що спонукали учня, студента до обрання спеціальності;обґрунтованість ідей, позицій, фактів, реалій, ситуацій; демонстрація особистісно значущих висновків щодо процесу професійного становлення – 30 балів;
 • Формулювання роздумів про бачення себе у майбутній професії, орієнтація на перспективи розвитку та власного кар’єрного зростання – 30 балів;
 • Наявність логічності, цілісності, послідовності та несуперечливості у викладенні думок –30 балів.

 

ВИСНОВКИ

 • Формулювання аргументованих та обґрунтованих висновків – 20 балів;
 • Відповідність змісту есе меті та умовам Конкурсу – 20 балів;
 • Креативність та оригінальність стилю – 10 балів;

 

МОВНЕ ОФОРМЛЕННЯ

 • Мовне оформлення (орфографія і пунктуація, лексика, граматика та стилістика) – 20 балів.

 

 1. Результати Конкурсу є остаточними та не підлягають оскарженню. 

 

 1. Нагородження учасників Конкурсу.

9.1. Всі учасники, роботи яких пройшли відбірковий етап та стали Лауреатами Конкурсу, нагороджуються Дипломами лауреатів Конкурсу.

9.2. Учасники, які зайняли призові місця, нагороджуються Дипломами І, ІІ та ІІІ ступеня і цінними подарунками.

9.3. Есе Лауреатів та Переможців Конкурсу можуть бути розміщені на сайті Університету митної справи та фінансів на сторінці кафедри економіки та соціально-трудових відносин та інших зацікавлених організацій.

9.5. Нагородження переможців відбувається публічно: у форматі offline – за умови дотримання максимально безпечних умов для всіх учасників заходу в умовах воєнного стану online – у форматі Zoomконференції (програми для організації відеоконференцій), за участі Журі Конкурсу та може висвітлюватися у ЗМІ.

 

 1. Авторські права та право на захист персональних даних

10.1. Всі права на роботу залишаються за автором. Подання роботи на Конкурс автоматично означає згоду з Правилами Конкурсу і дозвіл розміщувати її в друкованих та електронних ЗМІ, включати до збірників та поширювати в будь-який інший доступний їм спосіб разом із фотографіями учасників Конкурсу або без них.

10.2. Подаючи роботу на конкурс, учасник гарантує дотримання законодавства України про інтелектуальну власність.

10.3. Надсилаючи есе та персональні дані на Конкурс учасники Конкурсу, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року № 2297-УІ, надають згоду на збір та обробку особистих персональних даних у картотеках та/або за допомогою інформаційно-телекомунікаційної системи бази персональних даних Конкурсу з метою проведення Конкурсу.

 

 1. Фінансування конкурсу

11.1. Фінансування Конкурсу здійснюється з джерел, не заборонених законодавством.

11.2. Призовий фонд Конкурсу формується за рахунок коштів кафедри та спонсорів конкурсу.

 

 1. Прикінцеві положення.

12.1.Кафедра економіки та соціально-трудових відносин залишає за собою право вносити зміни в Положення Конкурсу.

Додаток №1

Назва есе

Прізвище та ім’я автора 

Навчальний заклад, клас або група автора 

 

ВСТУП

Текст есе….

ОСНОВНА ЧАСТИНА

Текст есе….

ВИСНОВКИ

Текст есе….
Додаток №2

 

Реєстраційна анкета

учасника конкурсу учнівських та студентських есе

«Я ОБИРАЮ СУЧАСНУ ЕКОНОМІЧНУ ОСВІТУ» 

(надсилається окремим файлом)

 

Назва есе

 

Прізвище, ім'я, по батькові (повністю) автора

 

Місце навчання (назва закладу, клас, група)

 

Місце проживання: 

 
 • вулиця та номер будинку
 
 • населений пункт (місто, смт., село)
 
 • область (якщо потрібно – район)
 
 • індекс
 

Контактний телефон автора 

 

Адреса електронної пошти автора

 

Прізвище, ім'я, по батькові (повністю) наукового керівника автора есе (вчителя, викладача)

 

Контактний телефон наукового керівника 

(за наявності)