Огданський Кирило Миколайович

Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри

У 2000 році закінчив Український державний хіміко-технологічний університет та здобув спеціальність економіст.

У 2004 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.01 – економічна теорія на тему: «Макроекономічний розвиток суб’єктів фінансової діяльності в умовах ринку».

Основні дисципліни, що викладає: «Економіка України», «Економіка праці і соціально-трудові відносини», «Інтернет-бізнес», «Управління робочим часом», «Управління оплатою праці», «Бюджетування управління людськими ресурсами», «Основи HR-аналітики».

Профіль у Google Scholar

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Член Всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація економістів-міжнародників».

Основні наукові та навчально-методичні праці

 

Публікації доцента кафедри економіки та соціально-трудових відносин, к.е.н. 

Огданського Кирила Миколайовича (за останні 5 років)

 

У періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, Scopus або WebofScienceCoreCollection, рекомендованих МОН

Ohdanskiy K. Entrepreneurshipmodelforstaffcorporateeducationin a multinationalcorporation / Avdeeva T., Hrabylnikova O., Prykhodko O., Prykhodko I.// JournalofEntrepreneurshipEducation – 2019. – Vol. 22. – SpecialIssue. – pp. 1 – 7. – Access mode : https://www.abacademies.org/articles/Entrepreneurship-model-for-staff-corporate-education-1528-2651-22-S1-341.pdf

 

У наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України

  1. Огданский К. Глобальная и региональная продовольственная безопасность: концепт, факторы, организационно-экономические решения / С. Э. Сардак, К. Н. Огданский, О. Д. Трифонова // Економіка та суспільство. – 2018. – № 17. – С. 53 – 57
  2. Огданський К. Порівняння рівня глобалізації США та Бразилії /Огданський К. М., Помазан М. Ю.// Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту. – 2018. – №22. – С. 175 – 186
  3. Огданский К. Н. Формирование экономики знаний в рамках интеллектуализации и информатизации глобального экономического развития/ Сардак С. Э.,Самойленко А. А.Огданский К.Н.// Економічний простір: Збірник наукових праць. – No129. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2017. – C. 45-55
  4. KyryloOhdanskiy.MethodologicalbasesofpublicadministrationofpublicdevelopmentinUkraine / K. Ohdanskiy // BalticJournalofEconomicStudies. – 2016. – No 1. (vol. 2) – P.84-87. 
  5. Огданський К. М. Концептуалізація динамічної моделі розвитку суб’єктів господарювання / К. М. Огданський // Economicefficiencyofbusinessintheconditionsofunstableeconomy : collectivemonograph. – Taunton, MA, USA : AspektPublishing, 2015. – P. 105-110. 
  6. К.М. Огданський. Дефініція економічного зростання: національний аспект / К. М. Огданський // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – 2015. – №4 – С. 79-85
  7. KyryloOhdanskiy. Theoreticalandmethodologicalapproachestothedefinitionofsocialandeconomiccomponentsofpublicdevelopment / K. Ohdanskiy // BalticJournalofEconomicStudies. – 2015. – No 2. (vol. 1) – P.163-165. 
  8. Ohdanskiy K. M. Evaluation of the effect of sector capitalassetsuseefficiencyoncapitalproductivityratioinUkraine / K. M. Ohdanskiy // EconomicProcessesManagement: InternationalScientific E-Journal. – 2015. – No 2. – Access mode: http://epm.fem.sumdu.edu.ua/download/2015 _2/2015_2_12.pdf.
  9. Огданський К. М. Оцінка рівня використання матеріальних ресурсів в контексті забезпечення економічної динаміки / К. М. Огданський // Вісник Хмельницького національного університету. Серія «Економічні науки». – 2015. – № 2, т. 1. – С. 197-205.

 

Підручники, навчальні посібники

Казначейська справа : інтегрований посібник. У 2-х т. – Т.1. / П.Г. Петрашко (під редакцією), О.О. Чечуліна, В.Т. Александров, С.О. Булгакова, К.М. Огданський, О.І. Назарчук, Н.І. Сушко. – Київ: НВП «АВТ», 2004. – 288 с. – Режим доступу: http://fin.fem.sumdu.edu.ua/uk/kaznsprava/

 

Монографії

Огданський К.М. Державне управління суспільною динамікою: теорія, стан, нові підходи і перспективи: монографія / К.М. Огданський. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2015. – 460 с. : іл.; 47 с. вклейки. ISBN 978-617-7139-12-5