Image

Кафедра є випусковою за спеціальністю 032 «Історія та археологія» (денна, ступеня вищої освіти «бакалавр») освітньо-професійної програми «Історія та антропологія права». Також кафедра забезпечує підготовку фахівців за ОПП бакалавра права, магістра права, викладає дисципліни історичного, теоретико-правового та конституційно-правового спрямування на всіх спеціальностях Університету.

Склад кафедри: 5 штатних науково-педагогічних працівників,з яких 4 професори та 1 доцент. З них 3 доктори історичних наук, професори, 1 доктор юридичних наук, професор та 1 доцент, кандидат історичних наук.

Перелік замовників:

 • середні і вищі навчальні заклади;
 • наукові, культурні та просвітницькі установи; 
 • державні органи, відомства та установи;
 • недержавні політичні й громадські організації;
 • правоохоронні органи;
 • музеї, експозиції та галереї. 

Договори про співпрацю укладено з 

 • Дніпровською міською радою;
 • Музеєм «Пам’яті єврейського народу та голокосту в Україні»;
 • Музеєм Історії Дніпра;
 • Державною митною службою України;
 • Службою безпеки України

 

Контакти: м. Дніпро, узвіз Крутогірний, 8, н.к. №3, каб. № 305;
тел. +380675653628; 
e-mail: teorkafedra@gmail.com

Освітня діяльність

Регламент роботи НПП кафедри

Навчальні плани  за спеціальністю «Історія та археологія» в PDF (додаток)

Робочі плани за спеціальністю «Історія та археологія» в PDF (додаток)Науково-педагогічні працівники кафедри історії та теорії держави і права забезпечують викладання наступних навчальних дисциплін:


032 «Історія та археологія»


Бакалавр:

Вступ до спеціальності

Теорія держави і права

Історія первісного суспільства

Історія торговельно-митних відносин

Етнологія

Історія стародавнього світу

Історія середніх віків

Історія політико-правової думки

Історія римського права

Історія України

Історія Нового часу

Історія Новітнього часу

Методологія історичного дослідження

Джерелознавство

Археологія

Історія української державності

Кліометрія (сучасні інформаційні технології в історії)

Державне право зарубіжних країн, європейське право

Конституційне право України

Історична географія і хронологія

Історіографія


081 «Право»

Бакалавр

Теорія держави і права

Історія держави і права України

Історія держави і права зарубіжних країн

Юридична деонтологія

Державне (конституційне) право зарубіжних країн

Конституційне право України

Історія української державності


Магістр

Філософія права та юридична техніка

Правові засади самоврядування. Муніципальне право

Міжнародне право у глобальному світі262 «Правоохоронна діяльність»

Бакалавр

Теорія держави і права

Історія держави і права України

Історія української державності


Магістр

Міжнародне право у глобальному світі


293 «Міжнародне право»

Бакалавр

Теорія держави і права

Історія держави і права України

Історія української державності


281«Публічне управління та адміністрування»

Бакалавр

Теорія держави і права

Історія української державності


На всіх спеціальностях Університету 

(125 «Кібербезпека», 071 «Облік і оподаткування», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 061 «Журналістика», 121 «Інженерія програмного забезпечення», 122 «Комп’ютерні науки», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 053 «Психологія», 232 «Соціальне забезпечення», 051 «Економіка», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 035 «Філологія», 241 «Готельно-ресторанна справа», 292 «Міжнародні економічні відносини», 242 «Туризм», 291 «Міжнародні вдносини, суспільні комунікації та регіональні студії», 275 «Транспортні технології»


Бакалавр

Історія української державності:

Історія митної діяльності

Історія державності


275 «Транспортні технології», 061 «Журналістика», 125 «Кібербезпека», 071 «Облік і оподаткування», 053 «Психологія»

Бакалавр

Основи юриспруденції


035 «Філологія»

Бакалавр 

Права людини у глобальному світі (на англійській мові)


292 «Міжнародні економічні відносини»

Бакалавр

Основи юриспруденції (на англійській мові)

- стейкхолдери

Наші партнери

No item found!