Декан факультету

Корнєєв Максим Валерійович

доктор економічних наук, професор

Положення про факультет інноваційних технологій

Підготовку забезпечують висококваліфіковані науково-педагогічні працівники, серед яких: доктори наук і професори, кандидати наук і доценти, старші викладачі та викладачі.

У складі факультету:
МІЖКАФЕДРАЛЬНА НАВЧАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
КАФЕДРА КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК ТА ІНЖЕНЕРІЇ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
КАФЕДРА КІБЕРБЕЗПЕКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
КАФЕДРА ТРАНСПОРТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА МІЖНАРОДНОЇ ЛОГІСТИКИ
НАВЧАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ ТА ТЕХНОЛОГІЙ
КАФЕДРА ТУРИЗМУ ТА ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ
МІЖКАФЕДРАЛЬНА НАВЧАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ ТА ТОВАРОЗНАВСТВА
Image
На факультеті здійснюється підготовка за денною та заочною формами навчання за освітніми ступенями «Бакалавр» та «Магістр» за спеціальностями:  

 • 022 Дизайн
 • 241 Готельно-ресторанна справа
 • 242 Туризм
 • 125 Кібербезпека 
 • 121 Інженерія програмного забезпечення
 • 122 Комп’ютерні науки
 • 275 Транспортні технології

Кількість здобувачів вищої освіти на факультеті нині становить майже 1100 осіб, які мають можливість не лише навчатися, але й гармонійно розвиватися
Особлива увага на факультеті приділяється створенню умов для всебічного розвитку студентів, реалізації їх творчих здібностей.
Здобувачі вищої освіти факультету беруть активну участь у роботі наукових гуртків, діючих на кафедрах факультету, у роботі Студентського наукового товариства, у науково-дослідній діяльності - всіляких регіональних, всеукраїнських та міжнародних конкурсах, олімпіадах, науково-практичних конференціях, за результатами яких публікують свої статті в наукових виданнях, а також у культурно-масовому та спортивному житті.

Факультет інноваційних технологій - це:
 • широко профільна та практична освіта, адаптованість освітнього процесу до вимог сучасного ринку праці, гнучкі навчальні програми;
 • можливість проходження навчальних, виробничих та переддипломної практик у структурних підрозділах державних органів влади (митниці, ДФС, державних обласних адміністраціях тощо), компаніях, що надають митно-брокерські, логістичні та транспортно-експедиторські послуги, небанківських фінансово-кредитних установах та банках, відділах обробки інформації підприємств різних форм власності; фірмах, які займаються розробкою прикладного та програмного забезпечення; фірмах, що є провайдерами послуг Інтернет; фірмах, що надають послуги кабельного та супутникового телебачення, закладах готельно-ресторанного господарства країн світу;
 • можливість стажувань за кордоном (Болгарія, Корея; Польща, Німеччина, Бразилія, Італія тощо); 
 • участь у програмах академічної мобільності;
 • додаткова можливість вивчення іноземних мов на базі Українсько-Бразильського центру, Українсько-Арабського центру, Українсько-Болгарського бізнес центру, Українсько-Польського центру, Українсько-корейського центру, Українсько-Азербайджанського центру, Українсько-Грузинського центру, Українсько-Індійського центру, які діють при Університеті;
 • можливість участі у семінарах та тренінгах у сфері обслуговування (готельно-ресторанного бізнесу), ІТ-програмування та Net-технологій, Web-технологій та Web-дизайну, транспортних систем та інтеграції України в міжнародну транспортну систему, ділових комунікацій, комп’ютерних технологій, правових та соціальних аспектів захисту інформації та криптографії, економіки та бізнесу, менеджменту у сфері інформаційної безпеки, фінансів, права. 
Контакти: м. Дніпро, вул. В. Вернадського, 2/4, н.к. №1, каб.148 (декан), 149; тел. (056)756-05-97;