275 Транспортні технології (автомобільний транспорт)

КАФЕДРА ТРАНСПОРТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ТА МІЖНАРОДНОЇ ЛОГІСТИКИ

 

є випусковою за спеціальністю «Транспортні технології» (денної та заочної форм навчання).

 

Термін навчання студентів  за ступенями вищої освіти:

-  бакалавр – 4 роки;

-  магістр – 1,5 роки.

Навчальний процес у студентів проводять висококваліфіковані доктори та кандидати наук, молоді науковці та досвідчені спеціалісти.

Навчальний процес повністю забезпечений навчально-методичними розробками та посібниками, проводиться за програмами, які відповідають сучасним державним стандартам, в аудиторіях з мультимедійним обладнанням.

На кафедрі виконуються науково-дослідні роботи з проблем транспортних систем та технологій, також працюють наукові студентські гуртки за напрямами:

- математичне моделювання в транспортних технологіях;

- актуальні проблеми транспортних систем та технологій;

- удосконалення транспортно-логістичної інфраструктури.

 

Навчальний процес проводиться у комп’ютерних та мультимедійних кабінетах з сучасним технічним та програмним забезпеченням, що сприяє підготовці висококваліфікованих фахівців.

Підготовка передбачає обов’язкове вивчення іноземних мов.

Навчальними планами спеціальності передбачено проходження технологічної, виробничої та переддипломної практик в транспортно-логістичних підприємства, підрозділах Державної митної служби України, транспортних компаніях та інших державних органах та установах. Це надає можливість студентам краще відчути особливості реальної діяльності транспортних,  державних установ  та організацій, допомагає  встановленню зв’язків з можливими роботодавцями.

 

Випускники кафедри транспортних технологій та міжнародної логістики Університету митної справи та фінансів працюють в:

 • структурних підрозділах Міністерства транспорту України;
 • структурних підрозділах Державної фіскальної служби України (митниці та податкові інспекції);
 • компаніях, що надають митно-брокерські, логістичні та транспортно-експедиторські послуги;
 • органах державного регулювання транспорту;
 • транспортних підприємствах
 • (морські порти, автопорти, залізничні станції та ін.);
 • транспортних відділах організацій та підприємств;
 • міжнародних транспортних компаніях;
 • установах НАН України та інших науково-дослідних установах і проектних організаціях.

 

На базі кафедри вивчається понад 35 дисциплін з використанням сучасного програмного забезпечення, знання з яких успішно використовуються студентами та випускниками Університету на практиці.

Серед них:

 • Введення в моделювання транспортних потоків;
 • Моделювання транспортних потоків;
 • Основи теорії транспортних процесів і систем;
 • Числові методи розв'язання транспортних задач;
 • Практикум з наукових досліджень магістерського проекту;
 • Міжнародні вантажні перевезення;
 • Оптимізація в транспортних системах;
 • Транспортно-експедиційне обслуговування;
 • Транспортна інфраструктура;
 • Основи теорії систем масового обслуговування;
 • Моделі та методи оптимізації транспортних процесів;
 • Методологія наукових досліджень в транспортних системах;
 • Технічне обслуговування та ергономіка в транспортних системах;
 • Управління ланцюгом постачань;
 • Інноваційні технології в транспортних системах;
 • Мережеве планування та теорія графів;
 • Проектування транспортних мереж;
 • Динаміка автомобільних та інших транспортних засобів;
 • Надійність та ефективність транспортних систем та технологій;
 • Комп'ютерні технології в транспортних системах;
 • Інженерна та комп'ютерна графіка;
 • Автоматизовані та навігаційні системи на транспорті

Кафедра забезпечує проведення підготовки до державного іспиту, а також підготовки дипломного проектування, що здійснюється за спеціальністю «Транспортні технології»

 

Матеріально-технічна база кафедри складає:

 • 5 мультимедійних аудиторій (300 місць);
 • аудиторія для проведення практичних занять (автоклас) за напрямом будова автотранспорту;
 • комп’ютерний клас (25 місць). Всі комп’ютерні класи з’єднані в локальну мережу Університету.