262 Правоохоронна діяльність

 

КАФЕДРА

ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  ТА   КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ

26 «ЦИВІЛЬНА БЕЗПЕКА»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

262 «ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ»

В Університеті митної справи та фінансів два  роки поспіль успішно триває набір  на спеціальність 262  «Правоохоронна діяльність» галузі знань 26 «Цивільна безпека» за першим (бакалаврським) та  другим (магістерським) рівнем вищої освіти. У 2021 році вступники до бакалаврату можуть подавати заяви на денну форму навчання, а  до магістратури - на заочну. 

Правоохоронна діяльність - це діяльність спеціально уповноважених державних органів, основною функцією яких є: виявлення, припинення і попередження правопорушень, відновлення порушених прав або покарання правопорушника, якщо відновлення порушених прав неможливо.

Підготовка за даною спеціальністю зорієнтована насамперед на роботу в правоохоронних та інших державних органах. Однак, різноманіття, повнота і всебічність одержуваних знань і досліджуваних дисциплін, дозволяє з успіхом реалізовувати себе і в інших областях юриспруденції, в тому числі, пов’язаних з економічною діяльністю.

Навчання в УМСФ за спеціальністю «Правоохоронна діяльність» спрямоване на підготовку фахівців з вирішенням стратегічних завдань в забезпеченні правопорядку, цивільної безпеки, формуванні правової свідомості, які володіють навиками протидії правопорушенням, зокрема у митній та фінансовій сфері.

При навчанні студентів за даною спеціальністю, поряд із загальною правовою підготовкою, передбачено більш широке та поглиблене вивчення економічних наук, судової бухгалтерії, податкового права та інших дисциплін, необхідних для роботи в сфері захисту економіки.

Здобувачі вищої освіти спеціальності «Правоохоронна діяльність» упродовж терміну навчання оволодіють методами, методиками та технологіями правоохоронної діяльності, спрямованими на вирішення завдань із забезпечення публічної безпеки і порядку, знаннями, уміннями та навичками, спрямованими на створення стратегій розвитку в цій галузі, навичками з розробки й упровадження організаційно-правових заходів з підвищення ефективності правоохоронної діяльності, а також із забезпечення повного та своєчасного розкриття і розслідування кримінальних правопорушень.

Блок професійних дисциплін викладається фахівцями високої кваліфікації, які мають великий досвід практичної роботи у правоохоронних органах у сфері слідчої та оперативно-розшукової діяльності,  а також у прокуратурі.

Під час навчання студенти навчаться застосовувати технічні та спеціальні засоби, які стоять на озброєнні в органах і підрозділах правоохоронних органів держави.

 

Випускники УМСФ за спеціальністю «Правоохоронна діяльність» зможуть реалізувати набуті знання у правоохоронних та інших державних органах,  зокрема:

 • підрозділах митних органів з правоохоронними функціями;
 • Служби безпеки України;
 • Національного антикорупційного бюро України;
 • Державного бюро розслідувань
 • Національної поліції України;
 • Служби судової охорони;
 • Державної фіскальної служби;
 • Військової служби правопорядку у Збройних Силах України;
 • охорони державного кордону, виконання покарань, державного фінансового контролю;

 

крім того у:

 • державних та громадських установах;
 • недержавних правоохоронних структурах;
 • наукових та освітніх установах;
 • інших органах, які здійснюють правозастосовні або правоохоронні функції.

 

 

Випускники зможуть працювати, зокрема,  на посадах:

 • керівника правоохоронного відомства, заступника керівника правоохоронного відомства;
 • інспектора, фахівця з дізнання, оперуповноваженого тощо;
 • спеціаліста з питань захисту державної таємниці;
 • інспектора митної служби;
 • спеціаліста структурного підрозділу Управління Служби безпеки України;
 • інспектора Служби судової охорони;
 • інспектора податкової служби;
 • фахівців кримінально-виконавчої служби;
 • інспектора воєнізованої охорони,
 • фахівця з організації майнової та особистої безпеки.

Спеціальність «Правоохоронна діяльність» в  Університеті митної справи та фінансів – це:

 • підготовка правової еліти за міжнародними стандартами та викликами сучасності;
 • формування мультидисциплінарних вмінь та навичок для забезпечення правопорядку в сфері та економіки та фінансів;
 • практична підготовка на базі правоохоронних органів, в органах виконавчої влади, митних органах, недержавних правоохоронних структурах.

 

Тих, хто має бажання,  відчуває силу, волю та мужність, щоб розумно відповідати добром на добро і справедливістю на зло, запрошуємо спробувати свої здібності та отримати необхідні знання і вміння  в нашому навчальному закладі!

 

Завідувач кафедри

ВАРАВА

ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ

кандидат юридичних наук, доцент

 

 

м. Дніпро, вул. В. Вернадського, 2/4;

узвіз Крутогірний, 8