242 Туризм

Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи

Cпеціальність

242 «ТУРИЗМ»

Освітньо-професійна програма

«ТУРИЗМ»

 

ОСВІТНЯ КВАЛІФІКАЦІЯ:

Бакалавр з туризму

 

ФОРМА НАВЧАННЯ: денна (за державним замовленням та на контрактній основі)

 

ТЕРМІН НАВЧАННЯ:

3 роки 10 місяців навчання на базі повної загальної середньої освіти

 

ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ОБСЯГ: 40 осіб

 

ПЕРЕЛІК КОНКУРСНИХ  ПРЕДМЕТІВ: 

 1. Українська мова і література.
 2. Іноземна мова.
 3. Історія України / математика / біологія / географія / фізика / хімія.

 

МІНІМАЛЬНИЙ КОНКУРСНИЙ БАЛ ДЛЯ ВСТУПУ – 100 балів.

ЦІЛІ НАВЧАННЯ: формування загальних та фахових компетентностей для успішного здійснення професійної діяльності у сфері рекреації і туризму.

 

 

НАШІ ПЕРЕВАГИ:

 • Щорічна практика та можливості стажування у провідних країнах світу (Італія, Греція, Болгарія, Туреччина та інші);
 • Доступ до міжнародних програм академічної мобільності;
 • Посилена мовна підготовка (англійська, німецька, французька, іспанська, італійська, корейська, арабська мови тощо);
 • Викладання окремих дисциплін англійською мовою;
 • Проведення занять на базах потенційних роботодавців (туристичні компанії, туристичні оператори, туристичні агенції, заклади готельного та ресторанного бізнесу, окремі державні структури, громадські організації туристичної спрямованості тощо);
 • Залучення до освітнього процесу вітчизняних та іноземних стейкголдерів;
 • Застосування різноманітних методів та форм навчання, у тому числі інтерактивних технологій навчання: дискусії, «мозкова атака», аналіз конкретних ситуацій – Сase-method, метод випадків, ділові та рольові ігри, тренінги та ін.;
 • Надання практичних навичок для організації власного туристичного бізнесу;
 • Поглиблене вивчення митних туристичних формальностей, перетину митного кордону;
 • Можливість прийняття участі у діяльності Центру розвитку туризму та гостинності Університету митної справи та фінансів, інших профільних центрів Університету митної справи та фінансів;
 • Постійне забезпечення контактів з майбутніми потенційними роботодавцями тощо.

 

ОБ’ЄКТИ ВИВЧЕННЯ: туризм як суспільний феномен, складна соціоеколого-економічна система, яка охоплює географічні, соціокультурні, екологічні, економічні, організаційно-правові аспекти, процеси і явища, пов’язані з комфортним та безпечним подорожуванням; туризм як сфера професійної діяльності, яка передбачає формування, просування, реалізацію та організацію споживання туристичного продукту, послуг суб’єктів туристичної діяльності з організації комплексного туристичного обслуговування в індустрії туризму.

 

ОСОБЛИВОСТІ ПРОГРАМИ : підготовка фахівців туризму з поглибленим вивченням митних і прикордонних туристичних формальностей та іноземних мов, проходженням маршрутних та стаціонарних туристичних практик.

         

          ВИПУСКНИКИ можуть займатися приватною екскурсійною, анімаційною, інструкторською, турагентською та сервісною практикою; супровідним та сервісним забезпеченням гостей приватних та державних корпорацій і установ, у т. ч. міжнародних; аналітичною, консультаційною та сервісною діяльністю у: відділах та департаментах туризму органів державної і регіональної влади; громадських організаціях туристичної спрямованості; в туристичних агентствах, туроператорах, закладах готельного та ресторанного бізнесу.

 

АКАДЕМІЧНІ ПРАВА ВИПУСКНИКІВ: можливість навчання за програмою другого (магістерського) рівня вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти, підвищення кваліфікації. Академічна мобільність.

 

ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

БЛОК ФОРМУВАННЯ СВІТОГЛЯДУ ТА РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНИХ НАВИЧОК

Історія української державності

Філософія

Фізичне виховання (спецпідготовка)

 

БЛОК МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ

Ділова українська мова

Іноземна мова

Друга іноземна мова

 

ФАХОВИЙ БЛОК

Географія туризму

Туристичне країнознавство

Основи туризмознавства

Рекреаційні комплекси світу

Організація туристичних подорожей та транспортного обслуговування туристів

Організація екскурсійної та анімаційної діяльності

Туроперейтинг

Комунікаційні та інформаційні технології в туризмі

Розрахунки, документальне забезпечення та аналіз у туристичному бізнесі

Міжнародний туризм

Крос-культурні комунікації

Основи зовнішньоекономічної діяльності та митної справи

Сучасні інформаційні технології

Економіка

Маркетинг (маркетинг; маркетинг у туризмі)

Економіка туристичного бізнесу

Організація готельного та ресторанного господарства

Менеджмент (менеджмент організацій; комунікативний менеджмент; менеджмент в туризмі)

Право (правознавство; правове регулювання туристичної діяльності)

Безпека туризму та страхування

 

БЛОК ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

Навчальна практика (вступ до фаху; туристично-краєзнавча)

Навчальна практика (організація подорожей та екскурсій)

Виробнича практика

Переддипломна практика

 

Поряд із вивченням обов’язкових дисциплін, здобувачі вищої освіти самостійно обирають за весь період навчання вибіркові дисципліни обсягом не менше 60 кредитів з широкого переліку (бази), формуючи при цьому власну індивідуальну освітню траєкторію.

 

НАШІ КОНТАКТИ:

 

Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи

м. Дніпро, вул. В. Вернадського, 2/4, навчальний корпус №1, каб. № 143

т-н: +38(050)0210405, +38(097)2618296, +38(096)8875308

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Сторінки в соціальних мережах:

Facebook  https://www.facebook.com/groups/541024097183116