241 Готельно-ресторанна справа

Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи

Cпеціальність

241 «ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА»

 

Освітньо-професійна програма

«ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА»

 

ОСВІТНЯ КВАЛІФІКАЦІЯ:

Бакалавр з готельно-ресторанної справи

 

ФОРМА НАВЧАННЯ: денна та заочна (за державним замовленням та на  контрактній основі)

 

ТЕРМІН НАВЧАННЯ:

3 роки 10 місяців навчання на базі повної загальної середньої освіти

 

ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ОБСЯГ: 75 осіб (50 осіб – денна форма навчання,         25 осіб – заочна форма навчання)

 

ПЕРЕЛІК КОНКУРСНИХ  ПРЕДМЕТІВ: 

 1. Українська мова і література.
 2. Іноземна мова.
 3. Історія України / математика / біологія / географія / фізика / хімія.

 

МІНІМАЛЬНИЙ КОНКУРСНИЙ БАЛ ДЛЯ ВСТУПУ – 100 балів.

ЦІЛІ НАВЧАННЯ: формування загальних і фахових компетентностей достатніх для успішного розв’язання спеціалізованих складних задач і практичних проблем, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов у сфері готельного та ресторанного бізнесу.

НАШІ ПЕРЕВАГИ:

 • Щорічна практика та можливості стажування у провідних країнах світу (Італія, Греція, Болгарія, Туреччина та інші);
 • Доступ до міжнародних програм академічної мобільності;
 • Посилена мовна підготовка (англійська, німецька, французька, іспанська, італійська, корейська, арабська мови тощо);
 • Викладання окремих дисциплін англійською мовою;
 • Проведення занять на базах потенційних роботодавців (заклади готельного та ресторанного бізнесу, туристичні комплекси тощо);
 • Залучення до освітнього процесу вітчизняних та іноземних стейкголдерів;
 • Застосування різноманітних методів та форм навчання, у тому числі інтерактивних технологій навчання: дискусії, «мозкова атака», аналіз конкретних ситуацій – Сase-method, метод випадків, ділові та рольові ігри, тренінги та ін.;
 • Надання практичних навичок для організації власного готельно-ресторанного бізнесу;
 • Поглиблене вивчення міжнародної гостинності та особливостей зон Duti-free;
 • Можливість прийняття участі у діяльності Центру розвитку туризму та гостинності Університету митної справи та фінансів, інших профільних центрів Університету митної справи та фінансів;
 • Постійне забезпечення контактів з майбутніми потенційними роботодавцями тощо.

 

ОБ’ЄКТИ ВИВЧЕННЯ: готельно-ресторанний бізнес, як складова сфери обслуговування, як сфера професійної діяльності, яка передбачає формування, просування, реалізацію та організацію споживання готельних та ресторанних послуг, готельне і ресторанне обслуговування.

 

ОСОБЛИВОСТІ ПРОГРАМИ : підготовка фахівців готельно-ресторанної справи з поглибленим вивченням міжнародної гостинності, особливостей зон Duti-free, іноземних мов, проходженням практик.

         

          ВИПУСКНИКИ можуть обіймати первинні посади в готелях та інших місцях розміщення, закладах ресторанного господарства, туристичних комплексах, окремих органах державного та муніципального управління тощо. Бакалаври з готельно-ресторанної справи можуть працевлаштовуватися на підприємствах будь-якої організаційно-правової форми (державні, муніципальні, комерційні, некомерційні).

 

АКАДЕМІЧНІ ПРАВА ВИПУСКНИКІВ: можливість продовження навчання за програмою другого (магістерського) рівня вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти, підвищення кваліфікації. Академічна мобільність. Набуття додаткових кваліфікацій в системі освіти дорослих.

 

ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

БЛОК ФОРМУВАННЯ СВІТОГЛЯДУ ТА РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНИХ НАВИЧОК

Історія української державності

Філософія та культурологія

 

БЛОК МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ

Ділова українська мова

Іноземна мова

Друга іноземна мова

 

ФАХОВИЙ БЛОК

Економіка

Основи гостинності та організація туристсько-рекреаційної діяльності

Товарознавство

Інженерна графіка, громадське будівництво та інженерне обладнання будівель в готельно-ресторанному господарстві

Організація готельного господарства

Рекреалогія та рекреаційні комплекси світу

Організація ресторанного господарства

Управління якістю продукції та послуг у готельно-ресторанному господарстві

Мікробіологія, гігієна та санітарія в галузі

Безпека послуг в готельно-ресторанному бізнесі

Технологія продукції ресторанного господарства

Економіка, фінанси та планування готельно-ресторанного бізнесу

Розрахункові операції та документальне забезпечення у готельному та ресторанному бізнесі

Аналіз діяльності підприємств готельно-ресторанного господарства

Маркетинг (маркетинг; маркетинг в готельному та ресторанному бізнесі)

Менеджмент (менеджмент; комунікативний менеджмент; менеджмент в готельному та ресторанному бізнесі)

Право (правознавство; правове регулювання готельного та ресторанного бізнесу)

Країнознавство та міжнародна гостинність

Проєктування та дизайн об'єктів готельно-ресторанного господарства

Устаткування закладів готельно-ресторанного господарства

Метрологія, стандартизація, сертифікація та ліцензування в галузі

Крос-культурні комунікації

Основи зовнішньоекономічної діяльності та митної справи

Інформаційні системи і технології в готельно-ресторанному бізнесі

БЛОК ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

Навчальна практика 1

Навчальна практика 2

Виробнича практика

Переддипломна практика

 

Поряд із вивченням обов’язкових дисциплін, здобувачі вищої освіти самостійно обирають за весь період навчання вибіркові дисципліни обсягом не менше 60 кредитів з широкого переліку (бази), формуючи при цьому власну індивідуальну освітню траєкторію.

 

НАШІ КОНТАКТИ:

 

Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи

м. Дніпро, вул. В. Вернадського, 2/4, навчальний корпус №1, каб. № 143

т-н: +38(050)0210405, +38 (097)2618296, +38(096)8875308

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Сторінки в соціальних мережах:

Facebook  https://www.facebook.com/groups/541024097183116