Кувіла Олександр Іванович

Разова СВР з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії у галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право»,

Кувіли Олександра Івановича

Голова ради

Лютіков Павло Сергійович, д.ю.н., проф., професор кафедри публічного та приватного права УМСФ

E-mail:

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Номер(и) телефону

(056) 756-05-94

Члени ради

Рецензент - д.ю.н., проф. Мінка Т.П. (завідувач кафедри публічного та приватного права УМСФ);

Рецензент - д.ю.н., проф. Легеза Є.О. (професор кафедри публічного та приватного права УМСФ)

Офіційний опонент - д.ю.н., проф. Кузьменко О.В. (завідувач кафедри адміністративного та фінансового права ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана)

Офіційний опонент - к.ю.н., Соцька А.М. (старший викладач кафедри філософії, права та соціально-гуманітарних дисциплін Національної академії статистики, обліку та аудиту)

Спеціальність

081 Право

Назва дисертаційної роботи

Адміністративно-правове забезпечення доступу осіб з інвалідністю до правосуддя

Наукові співкерівники:

д.ю.н., проф. Сірко Р.Б., директор Чернівецького інституту Міжнародного гуманітарного університету,

к.ю.н., доц. Бочаров Д.О., ректор УМСФ

Дата захисту

Буде уточнюватися

Захист відбудеться за адресою

м. Дніпро, вул. Вернадського, 2/4, 1-ий навчальний корпус, укриття

Рішення вченої ради про утворення разової спеціалізованої вченої ради від 29.01.2024, протокол № 7

Наказ ректора про утворення разової спеціалізованої вченої ради від 30.01.2024 р. № 8

Онлайн захист відбудеться з використанням платформи  ZOOM

Відеозапис захисту дисертації

ПРИЄДНАНІ ФАЙЛИ

Зозуля Світлана Олександрівна

Разова СВР з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії у галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право»,

Зозулі Світлани Олександрівни 

Голова ради

Маслова Анна Борисівна, д.ю.н., доц., доцент кафедри публічного та приватного права УМСФ

E-mail:

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Номер(и) телефону

(056) 756-05-94

Члени ради

Рецензент - д.ю.н., проф. Приймаченко Д.В. (проректор з наукової роботи УМСФ);

Рецензент - д.ю.н., проф. Легеза Є.О. (професор кафедри публічного та приватного права УМСФ)

Офіційний опонент - д.ю.н., проф. Дрозд О.Ю. (професор кафедри поліцейського права Національної академії внутрішніх справ)

Офіційний опонент - д.ю.н., Дорофеєва Л.М. (професор кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права «ДВНЗ Ужгородський національний університет»; нач. юридичного управління Закарпатської митниці)

Спеціальність

081 Право

Назва дисертаційної роботи

Реалізація сервісної функції органів держави, які здійснюють державну митну політику: теоретико-правові та праксеологічні аспекти

Науковий керівник

д.ю.н., проф. Лютіков Павло Сергійович

Дата захисту

Буде уточнюватися

Захист відбудеться за адресою

м. Дніпро, вул. Вернадського, 2/4, 1-ий навчальний корпус, укриття

Рішення вченої ради про утворення разової спеціалізованої вченої ради від 29.01.2024, протокол № 7

Наказ ректора про утворення разової спеціалізованої вченої ради від 30.01.2024 р. № 9

Онлайн захист відбудеться з використанням платформи  ZOOM

Відеозапис захисту дисертації

ПРИЄДНАНІ ФАЙЛИ

Університет митної справи та фінансів дякує Вам за співпрацю! Щиро вітаємо Вас із Міжнародним днем митника!

Шановні колеги та міжнародні партнери!

Університет митної справи та фінансів дякує Вам за співпрацю!

Щиро вітаємо Вас із Міжнародним днем митника!

З найкращими побажаннями здоров'я, успіхів  та ефективної роботи!

РОЛИК МУЗЕЙ УМСФ

 

 Університет отримав вітання від Міжнародної асоціації митних музеїв, членом якої став у вересні 2023 року. Музей митної справи УМСФ достойно представляє Україну серед учасників Асоціації з інших країн.

https://4dart.shapespark.com/30th_iacm

 Університет вітають фінські партнери [посилання] та надсилають відеопоздоровлення [посилання] з музею.

Рішення НАЗЯВО

2023-2024 н. р.

Другий (магістерський) рівень

035 Філологія, ОПП Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська

          Сертифікат НАЗЯВО про акредитацію ОП

232 Соціальне забезпечення, ОПП Управління соціальною безпекою

          Сертифікат НАЗЯВО про акредитацію ОП

Зозуля Світлана Олександрівна

Разова СВР з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії у галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право»,

Зозулі Світлани Олександрівни

Голова ради

Маслова Анна Борисівна, д.ю.н., доц., доцент кафедри публічного та приватного права УМСФ

E-mail:

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Номер(и) телефону

(056) 756-05-94

Члени ради

Рецензент - д.ю.н., проф. Приймаченко Д.В. (проректор з наукової роботи УМСФ);

Рецензент - д.ю.н., проф. Легеза Є.О. (професор кафедри публічного та приватного права УМСФ)

Офіційний опонент - д.ю.н., проф. Дрозд О.Ю. (професор кафедри поліцейського права Національної академії внутрішніх справ)

Офіційний опонент - д.ю.н., Дорофеєва Л.М. (професор кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права «ДВНЗ Ужгородський національний університет»; нач. юридичного управління Закарпатської митниці)

Спеціальність

081 Право

Назва дисертаційної роботи

Реалізація сервісної функції органів держави, які здійснюють державну митну політику: теоретико-правові та праксеологічні аспекти

Науковий керівник

д.ю.н., проф. Лютіков Павло Сергійович

Дата захисту

Буде уточнюватися

Захист відбудеться за адресою

м. Дніпро, вул. Вернадського, 2/4, 1-ий навчальний корпус, укриття

Рішення вченої ради про утворення разової спеціалізованої вченої ради від 18.12.2023, протокол № 6

Наказ ректора про утворення разової спеціалізованої вченої ради від 21.12.2023 р. № 148

Онлайн захист відбудеться з використанням платформи  ZOOM

Відеозапис захисту дисертації

ПРИЄДНАНІ ФАЙЛИ

 • Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії
 • Кваліфікований підпис здобувача, яким підписано дисертацію
 • Анотація дисертації
 • Повідомлення про утворення разової спеціалізованої вченої ради
 • Рецензія д.ю.н., проф. Приймаченка Д.В.
 • Файл КЕП рецензії д.ю.н., проф. Приймаченка Д.В
 • Рецензія д.ю.н., проф. Легези Є.О.
 • Файл КЕП рецензії д.ю.н., проф. Легези Є.О.
 • Відгук офіційного опонента д.ю.н., проф. Дрозда О.Ю.
 • Файл КЕП відгуку офіційного опонента д.ю.н., проф. Дрозда О.Ю.
 • Відгук офіційного опонента д.ю.н.,  Дорофеєвої Л.М.
 • Файл КЕП відгуку офіційного опонента д.ю.н., Дорофеєвої Л.М.
 • Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії

Біліченко Анастасії Петрівна

Разова СВР з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії у галузі знань

28 «Публічне управління та адміністрування» за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування»

Біліченко Анастасії Петрівни 

Голова ради

Івашова Людмила Миколаївна, д.держ.упр., проф., професор кафедри публічного управління та митного адміністрування УМСФ

E-mail:

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Номер(и) телефону

(056) 756-05-06

Члени ради

Рецензент - д.держ.упр., доц. Квеліашвілі І.М. (професор кафедри публічного управління та митного адміністрування УМСФ);

Рецензент - д.держ.упр., проф. Міщенко Д.А. (професор кафедри маркетингу УМСФ)

Офіційний опонент - д.держ.упр., проф. Дацій Н.В. (професор кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління Поліського національного університету)

Офіційний опонент - д.е.н., проф. Гавкалова Н.Л. (завідувач кафедри державного управління, публічного адміністрування та регіональної економіки Харківського національного економічного університету ім. Семена Кузнеця)

Спеціальність

281 – Публічне управління та адміністрування

Назва дисертаційної роботи

Розвиток податкової системи України на засадах методології державного фінансового контролю в умовах цифровізації

Науковий керівник

д.держ.упр., проф. Борисенко О.П.

Дата захисту

 09 лютого 2024 р. о 10.00.

Захист відбудеться за адресою

м. Дніпро, вул. Вернадського, 2/4, 1-ий навчальний корпус, укриття

Рішення вченої ради про утворення разової спеціалізованої вченої ради від 18.12.2023, протокол № 6

Наказ ректора про утворення разової спеціалізованої вченої ради від 20.12.2023 р. № 146

Онлайн захист відбудеться з використанням платформи  ZOOM

За посиланням: https://us04web.zoom.us/j/78767338057?pwd=sbqsv3gh4ZOOn2uj1HaePU6bEnsgSJ.1

Ідентифікатор конференції: 787 6733 8057

Код доступу: 3jc32C

Відеозапис захисту дисертації

ПРИЄДНАНІ ФАЙЛИ

 

АДРЕСА УНІВЕРСИТЕТУ

49000, м.Дніпро,
вул. Володимира Вернадського 2/4
 
Соціальні мережі:
Приймальна комісія:
(066) 356-91-63 (для пільгових категорій)
Email:
 
Приймальня ректора: 
 
Телефон довіри уповноваженої особи по боротьбі з корупцією:
 
 

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ОПЛАТИ:

Рахунок –
UA858201720313281001201089328
ДКСУ м. Київ
ЄДРПОУ 39568620
оплата за навчання на контрактній основі, за навчання на  військовій кафедрі, курси довузівської підготовки, факультативи
 
Рахунок –
UA868201720313251001202089328
ДКСУ м. Київ 
ЄДРПОУ 39568620
оплата за гуртожиток