ЗНАЙОМИМОСЬ З ОСНОВАМИ МЕДІАЦІЇ

Маючи на меті підвищити свою ефективність спілкування та удосконалити soft skills поведінки у конфліктних ситуаціях здобувачі спеціальностей 241 Готельно-ресторанна справа, 242 Туризм і рекреація,  292 Міжнародні економічні відносини, відвідали онлайн-семінар «Медіація. Початок».

Спікеркою онлайн-семінару була Олена Степаненко, знана спеціалістка з медіації, член робочої групи з розробки закону України, присвяченого питанням медіації.  Під час семінару широко застосовувались інтерактивні методики, що дозволило його учасниками бути не лише пасивними слухачами, а й активно брати участь у обговоренні поставлених питань, пошуках рішень проблемних ситуацій. Цікавий теоретичний матеріал супроводжувався неординарним візуальним контентом, спікерка була позитивно налаштованою та відкритою до обговорення всіх питань, які виникали у слухачів з приводу різних аспектів медіації.

Відвідування цього заходу сприяло кращому розумінню того, які існують переваги застосування саме медіації під час вирішення конфліктних ситуацій; які існують інструменти та механізми медіації; які етапи можна виділити у процесі застосування медіації в умовах існування конфліктних відносин.

Розкриті під час онлайн-вебінару різні аспекти медіації, яка є ефективним, проте не дуже поширеним в Україні інструментом вирішення господарських спорів та конфліктних ситуацій між суб’єктами господарювання,  спонукатимуть здобувачів вищої освіти до більш глибокого самостійного її вивчення.