Відкрите лекційне заняття з дисципліни «Маркетингове ціноутворення»

12 листопада 2021 р. професор кафедри маркетингу Міщенко Д.А. провів відкрите лекційне заняття  з дисципліни «Маркетингове ціноутворення» для здобувачів вищої освіти третього курсу УМСФ (гр. МК-19-1,2). На занятті були присутні в.о. зав.кафедри маркетингу В.Д. Хурдей та викладачі.

Відповідно до теми лекції, «Ціноутворення у сфері послуг», були висвітлені питання щодо характеристики сфери послуг та її особливостей в порівнянні із сферою матеріального виробництва, розглянуто особливості ринку послуг у порівнянні з іншими ринками, визначено цілі при ціноутворенні на послуги, наведено основні методи ціноутворення на ринку послуг.

Навчальний матеріал лекції був підібраний відповідно до програми з даної дисципліни. Структура заняття відповідала його меті – розвивати аналітичне вміння, логічне мислення, ерудицію студентів, креативний підхід до вирішення практичних завдань. Професор Міщенко Д.А. використовував  аудіовізуальні матеріали - презентацію, чим забезпечив якість викладу матеріалу та контакт з аудиторією. Ефективність лекції була зумовлена вдалою комбінацією висвітлення питань лектором та діалогу зі студентами! Лекція прочитана на високому рівні!