МІЖДЕРЖАВНІ ВІДНОСИНИ У СЕРЕДНЬОВІЧЧІ ОЧИМА СТЕЙКХОЛДЕРА

11

5 листопада 2020 року у здобувачів вищої освіти ІІ курсу спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» (освітньо-професійна програма «Країнознавство») під час заняття з курсу «Історія міжнародних відносин» відбулася зустріч  із заступником муфтія Духовного управління мусульман України, Умма імамом мусульманської общини Дніпра Едгаром Девлікамовим.

Зустріч відбулася в рамках вивчення теми «Міждержавні відносини у середньовіччі» та була присвячена обговоренню питань пов’язаних з арабо-мусульманською експансією та поширенням ісламу у VII–X ст. Спікер у своєму виступі зробив акцент на релігійному аспекті арабо-мусульманської експансії, пояснив причини швидкого поширення ісламу на теренах Азії, Європи та Африки, розкрив специфіку сприйняття мусульманами інших релігійних поглядів, наголосивши на принциповій толерантності ісламу щодо представників так званих аврамічних релігій; пояснив сутність ідеї джихаду (священої війни) та вказав на помилки в її розумінні немусульманами.

Враховуючі актуальність та гостроту проблеми міжрелігійних стосунків у сучасному світі, бесіда не обмежилася суто історичною проблематикою. Здобувачі вищої освіти поставили гостю низку запитань, які стосувалися, зокрема, останніх трагічних подій у Парижі та Відні, що сталися на грунті релігійної ворожнечі. На поставлені запитання були дані відверті та вичерпні відповіді, що пояснили ставлення мусульманської спільноти до зазначених подій.

Висловлюємо щиру подяку пану Едгару Девлікамову за цікаву лекцію, що сприятиме формуванню у здобувачів вищої освіти не тільки історичних знань, але й розуміння можливості та необхідності налагодження доброзичливих стосунків між представниками різних релігійних конфесій у сучасному суспільстві, що сприятиме  підтриманню релігійного миру в України.

Сподіваємось на подальше плідне співробітництво!