Щербицька Владислава Володимирівна

SHCHERBYTSKA Vladyslava, PhD (Philological Sciences), Assistant Professor of Foreign Philology, Translation and Professional Language Training Department. She has a ten-year experience in teaching English to students studying diverse majors (in the field of economic, financial and legal sciences). She has completed the course “Understanding language: learning and teaching” (English) and has a certificate of achievement (University of Southampton, 2017), completed the Scientific and pedagogical internship “Theory and practice of scientific and pedagogical approaches in education” organized by ISMA University of Applied Sciences (Riga, Latvia), from May 10th until June 10th, 2021 (the training load of the internship is 6 ECTS (180 hours), successfully completed the course "Academic Integrity: Online Course for Teachers", Prometheus platform (2 ECTS, 60 hours), September 2021.

Experience in: translation work; participation in the Ukrainian and international scientific conferences; publication of 20 scientific articles.

Field of scientific interests: problems of Linguistics and Methods of Teaching English, cognitive text analysis, Gender Studies in Language. Fields of research: English language, gender and linguistics, cognitive linguistics.

Honours: awarded with certificate for working with the internal affairs agencies and for the professional assistance as an interpreter.

 


Щербицька Владислава Володимирівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземної філології, перекладу та професійної мовної підготовки. Має десятирічний досвід викладання англійської мови студентам, що навчаються за різноманітними спеціалізаціями (у сфері економічних, фінансових та юридичних наук). Має сертифікат досягнень щодо закінчення курсу “Розуміння мові: вивчення та навчання”( англійської) Саутгемптонського університету (2017), пройшла міжнародне стажування «Теорія та практика наукових та педагогічних підходів в освіті» (6 ECTS, 180 годин) в Університеті прикладних наук ISMA (Рига, Латвія), з 10.05 – 10.06 2021р., успішно закінчила курс «Академічна доброчесність: ондайн-курс для викладачів», платформа Prometheus (2 ECTS, 60 годин), вересень 2021.

У досвіді: перекладацька робота; участь у всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях; Має 46 публікацій, із них 33 наукового та 13 навчально-методичного характеру, 15 статей у фахових наукових виданнях України.

 


Відзнаки: має подяку за співпрацю з органами внутрішніх справ та за професійне надання допомоги в якості перекладача.

 


У 2008 році закінчила Дніпропетровський національний університет ім.О.Гончара, «Англійська мова та література», магістр філології, викладач англійської мови та літератури.
К. філол. н., 035 – Філологія (10.02.04 – германські мови), ДК № 038958, 2016 р., «Лінгвокогнітивна об’єктивація гендеру автора в англомовному літературному автобіографічному творі ХXI століття»
Сфера наукових інтересів: проблеми лінгвістики та методики викладання англійської мови, когнітівний аналіз тексту, гендерні дослідження у мові. Галузі досліджень: англійська мова, гендер та лінгвістіка, когнітивна лінгвістіка.

Дисципліни, що викладає: «Іноземна (англійська) мова», «Англійська мова (поглиблений курс)», «Ділова англійська мова».

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Основні наукові та навчально-методичні праці:

Профіль у GoogleScholar

Основні публікації за напрямом:

Публікація Scopus: Oksana V. Petrenko, Iana E. Andriushchenko, Hanna M. Truba, Vladyslava V. Shcherbytska & Lesia I. Syniavska «Special Features of Foreign-Languages Teaching at Higher Education Institution» International Journal of Higher Education. 2020. Vol. 9, No. 7. Р. 298– 309. DOI: 10.5430/ijhe.v9n7p298
Письменна І. І., Щербицька В.В. Дистанційне навчання в процесі вивчення іноземних мов у ЗВО: досвід роботи. Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Сер. Педагогіка та психологія. 2021. C. 279 – 283.
Письменна І. І., Щербицька В.В. Застосування технології мобільного навчання у процесі викладання іноземних мов. Наукові записки Бердянського Державного педагогічного університету. Сер. Педагогічні науки. 2021. Вип.1. C. 311 – 318.
Письменна І. І., Щербицька В.В. Дискурс – аналіз ідентичності автора у літературних творах XXI століття. Мова і культура. (Науковий журнал). К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2020. Вип.22. Т.VІ (201). C.102–106.
Horban O.D., Pysmenna I.I. Shcherbytska V.V. An integraded approach to the study of a foreign language in higher education. Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Сер. Педагогіка і психологія. Педагогічні науки. 2020. №1(19). (особисто авторові належить 4 с.). C. 144 – 149.
Щербицька В. В. Англійська як Lingua Franca: генезис, розвиток і перспективи // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки. –2018. – № 2. – С. 517–519.

 

 


Участь у конференціях і семінарах:

ІX Регіон, наук.-практ. конф. молодих учених та студентів, 23-24 квітня 2020р. Дніпро: друкарня «Літограф» , 2020.
II Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 17-18 серпня 2020 р. Дніпро, 2020.
6th International scientific and practical conference. Kyiv, 2021. SPC “Sci-conf.com.ua”