ТОКАРЄВА Анастасія Вікторівна

Assoc. Prof. Anastasiia TOKARIEVA, Associate Professor of the Philology, Translation and Professional Language Training Department. Member of Specialized Academic Board on PhD dissertations in Theory and Methodology of Professional Education. Researcher into Serious Games as a Tool of Instruction, School of Informatics, University of Skövde, Sweden, 2018-2019. Researcher into Serious Games in Higher Education: Impacts, Experiences and Potential, in the Centre for Research and Intervention in Education (CIIE), Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Porto, 2016-2017. Coordinated TEFL Peace Corps Program in Ukraine (O. Honchar Dnipro National University). Certified with ‘English Language Teaching to Adults’ CELTA/IH Teacher Training Course in World International House Kyiv. Has Cambridge ESOL Level 3 ESOL International Certificate in Advanced English (CAE), Grade A. Over 20 years of experience in teaching English to students majoring in economics, management and tourism, international relation, philology. Teach General English, Business English, English for Specific Purposes, Academic Writing, Cross-Cultural Communication.

Experience in: research, methodology, translation and interpretation; participation in International and Ukrainian scientific conferences; more than 60 scientific articles and conference proceedings.

Fields of scientific interest: Intercultural Communication and the Development of Students’ Intercultural Competence, Media Education in the Context of University Students’ Professional Training, Educational Digital Games (SVGs) as an instructional tool in different formal educational contexts (including Foreign Languages). Fields of research: Education, digitalization and gamification processes, methodology of professional education.

Honors:

1) Associate Professor of Foreign Languages and Foreign Students’ Training Department AD 006390; PhD in Education for ‘Developing Intercultural Competence of Students Specializing in Management of International Economic Activity by Means of Interactive Educational Techniques’ dissertation DK №021140; 2) Visby Swedish Institute Scholarship for Post-Doctoral Studies 2018-2019; 3) ERASMUS Mundus EMINENCE II Scholarship program for Post-Doctoral Studies 2016-2017; 4) Cambridge ESOL Level 3 Certificate in ESOL International Certificate in Advanced English (CAE), Grade A; 5) Teaching English to Young Learners Certificate IH World, etc.

ТОКАРЄВА Анастасія Вікторівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри філології, перекладу та професійної мовної підготовки. Член спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій з теорії та методології професійної освіти. Викладає курси загальної англійської мови, ділової англійської мови, англійської мови для професійних цілей, академічного письма, міжкультурного спілкування. Досліджувала тему «Серйозні відеоігри як інструмент навчання» на факультеті інформатики, Університет Сковде, Швеція, 2018-2019. Вивчала «Серйозні ігри у вищій освіті: вплив, досвід та потенціал» у Центрі досліджень CIIE факультету психології та педагогічних наук Університету Порту, 2016-2017. Була координатором програми Корпусу миру TEFL в Україні (Дніпровський національний університет імені О. Гончара). Завершила курс підготовки вчителів «Викладання англійської мови для дорослих» CELTA/IH у Києві. Має Кембриджський сертифікат на володіння англійською мовою ESOL 3 рівня (CAE), рівень С-2.

У досвіді роботи: дослідна робота, методологія навчання у вищій школі, переклад; участь у міжнародних та українських наукових конференціях; більше 60 наукових статей та матеріалів конференцій.

Відзнаки: 1) доцент кафедри підготовки іноземних мов та іноземних студентів АД 006390; 2) Кандидат педагогічних наук за темою «Формування міжкультурної компетентності студентів міжнародної економічної діяльності засобами інтерактивних навчальних технологій» ДК №021140; 3) стипендія шведського інституту Visby на рівні пост-докторантури 2018-2019; 4) стипендіальна програма ERASMUS Mundus EMINENCE II на рівні пост-докторантури 2016-2017; 5) Кембриджський сертифікат з володіння рівня англійської мови (CAE) рівень С-2; 6) Сертифікат IH World «Викладання англійської мови для дорослих» CELTA/IH.

Досвід роботи за фахом: понад 20 років.

Сфери наукових інтересів: міжкультурна комунікація та розвиток міжкультурної компетентності студентів, медіаосвіта в контексті професійної підготовки студентів університету, освітні цифрові ігри (SVG) як інструмент навчання у різних формальних освітніх контекстах (включаючи іноземні мови). Сфери досліджень: освіта, цифровізація та гейміфікація освіти, методологія професійної освіти.

Дисципліни, що викладає у поточному навчальному році:: «Іноземна мова (англійська)», «Професійна іноземна мова», «Крос-культурна комунікація».

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Основні наукові та навчально-методичні праці:

Профіль в Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=l5yCNIUAAAAJ

ORCID: Tokarieva Anastasiia ORCID ID 0000-0001-8980-9559

Основні наукові публікації за останні 5 років:

А. В. Токарєва, Навчальні цифрові ігри: від теорії до практики (Керівні принципи для викладачів). – LAP LAMBERT Academic Publishing, 2019 – 113 c.
Tokarieva A. V. Educational digital games: from theory to practice (Guidelines for teachers). – LAP LAMBERT Academic Publishing, 2019 – 101 p.
Tokarieva A. V. Mediapedagogy (Text-book) / M. V. Zahirnyak, T. B. Poyasok, O. I. Bespartochna, A. V. Tokarieva – 2 (ed.) – Kharkiv.: ‘Publishing House Madrid’, 2018. – 316 p.
Tokarieva A., Volkova N, Degtyariova Y, Bobyr O. E-learning in the present-day context: from the experience of foreign languages department, PSACEA / ICon-MaSTEd 2020: XII International Conference on Mathematics, Science and Technology Education, Kryvyi Rih State Pedagogical University, Kryvyi Rih, Ukraine, October 15-17, 2020 Ukraine Citation A V Tokarieva et al 2021 J. Phys. (Integrated Science Education): Conf. Ser. 1840 012049 (Scopus) doi:10.1088/1742-6596/1840/1/012049
Tokarieva A., Volkova N., Karpova M. Training as an effective way to develop the future paediatricians’ readiness to work in a team / Theory and Practice of Future Teacher’s Training for Work in New Ukrainian School: monograph / Edit. I. F. Prokopenko, I. M. Trubavina. – Prague, OKTAN PRINT, 2020 – 674 p.
Tokarieva А., Educational Digital Games: Models and Implementation / Anastasiia V. Tokarieva, Nataliia P. Volkova, Inesa V. Harkusha, Vladimir N. Soloviev // CTE 2018 6th Workshop on Cloud Technologies in Education. - Kryvyi Rih, 2018, pp. 74-89. (Scopus).
Tokarieva A. V. Theories Accounting for Educational Potential of Serious Videogames // Herald of Alfred Nobel Dnipropetrovsk University. ‘Pedagogy and Psychology’. – Dnipro, 1(15) 2018. pp.240-245.
Tokarieva A. V. The Ways of Serious Videogames’ Integration into Educational Context // Herald of Kremenchuk National University named after M. Ostrogradsky. Part 2 ‘Educational Sciences’. – Kremenchuk, 2(109) 2018. pp. 121-127.
Tokarieva A. V. Serious Video Games in Foreign Language Education // Herald of Alfred Nobel Dnipropetrovsk University. ‘Pedagogy and Psychology’. – Dnipro, 1(13) 2017. pp.306-312.
14. Tokarieva A. V. Students’ Citizenship Education: International and National Prospects //Applied Sciences and Technologies in the United States and Europe, Proceedings of the 8th International Scientific Conference. - Cibunet Publishing. New York, USA. 2017. рр.21-24.
Tokarieva A. V. Application of Computer Videogames to Contemporary Educational Context / A. V Tokarieva // Herald of Alfred Nobel Dnipropetrovsk University. ‘Pedagogy and Psychology’. - Dnipropetrovsk, 2016. – Issue 2 (12). - pp. 374-379.
Участь у конференціях і семінарах за останні роки:

Tokarieva A. V. COVID-19, Instruction and E-learning: the Prospects for Further Actions // Promising areas of modern science and education: materials of the All-Ukrainian scientific-practical conference May 19-20, 2020 Slovyansk. pp.97-99.
Tokarieva A., Degtyariova Y. Learner Autonomy: How a Flipped Classroom Can Benefit ESP Students // University Consortia: Ensuring Sustainable Development of Higher Education Institutions of Ukraine and Their Competitiveness: All-Ukrainian Scientific-practical Conference Dnipro, October 20-21, 2020. pp.31-33.
Tokarieva A., Degtyariova Y. Game-based learning as an Idea behind universities’ consortium building. // University Consortia: Ensuring Sustainable Development of Higher Education Institutions of Ukraine and Their Competitiveness: All-Ukrainian Scientific-practical Conference Dnipro, October 20-21, 2020. pp. 82-84.
Tokarieva A. V. Serious Videogames as a Part of Gamification Process // VI Ukrainian Students, Graduate Students and Scientists’ Conference ‘Contemporary Higher Education: Challenges and Perspectives’: Theses of Presentations - Dnipro: Alfred Nobel Dnipropetrovsk University, 2018. - 228 P. pp. 141-143.
Tokarieva A. V. Civic competence as significant part of educational policy // V Ukrainian Students, Graduate Students and Scientists’ Conference ‘Contemporary Higher Education: Challenges and Perspectives’: Theses of Presentations - Dnipro: Alfred Nobel Dnipropetrovsk University, 2017. - 172 P. pp. 144-147.