Горбань Олександр Дмитрович

HORBAN Оlexander, Ph.D., Associate Professor of Foreign Philology, Translation and Professional Language Training Department.

Participant in scientific and methodological seminars and international conferences, author of more than 40 scientific publications.

Work experience: 10 years he was in charge of the Department of Foreign Languages of the Academy of Customs Service of Ukraine; Associate Professor of the Department of Foreign Languages and Professional Language Preparation; In 2017 he was trained at the Ukrainian State Chemical Technology University; worked with English-speaking foreign students.

Experience of the teacher's practical work in higher educational institutions is 39 years.

Field of scientific interests: stylistics, linguistics of the text, translation of poetry works.

Горбань Олександр Дмитрович, кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземної філології, перекладу та професійної мовної підготовки.

Учасник науково-методичних семінарів та міжнародних конференцій, автор більш ніж 40 наукових публікацій.

У досвіді роботи: 10 років завідував кафедрою іноземних мов Академії митної служби України; доцент кафедри іноземної філології, перекладу та професійної мовної підготовки; 2017 році пройшов стажування у Українському державному хіміко-технологічному університеті; працював з англомовними студентами-іноземцями; З 15 вересня 2021 року по 15 жовтня 2021 року проходить стажування в Університеті Альфреда Нобеля на кафедрі англомовної прикладної лінгвістики та методики навчання іноземних мов.
У 1978 році закінчив Дніпропетровський державний університет, «Англійська мова і література», філолог, викладач англійської мови і літератури.
К. філол. н., 035 – Філологія(10.02.04 – германські мови), КД № 052140, 1992 р., «Особливості лінгвостилістичної організації текстів-роздумів в англійській літературі другої половини XVII сторіччя».
Доцент кафедри іноземних мов, ДЦ № 003589, 2001 р.
Стаж роботи за фахом: 40 років.

Сфера наукових інтересів: стилістика, лінгвістика тексту, переклад поетичних творів.

Основні дисципліни, що викладає: «Ділова іноземна мова», «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)», «Іноземна мова», «Англійська мова (за фаховим спрямуванням)», «Іноземна мова наукового спрямування».

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Останнє проходження стажування:

2017 р. – Державний вищий навчальний заклад «Український державний хіміко-технологічний університет», кафедра іноземних мов, програма стажування, довідка № 08-219, від 13.03.17 р.
З 15 вересня 2021 року по 15 жовтня 2021 року проходить стажування в Університеті Альфреда Нобеля на кафедрі англомовної прикладної лінгвістики та методики навчання іноземних мов.
Основні публікації за напрямом:

1. Горбань О.Д.,Письменна І.І.Щербицька В.В. Інтегрований підхід до вивчення іноземної мови в ЗВО // Вісник Університету ім.Альфреда Нобеля, серія педагогіка та психологія // 1(9) 2020.-с.144-148.

2. Горбань О.Д., Письменна І.І. Прагматический аспект текстов-рассуждения в английской литературе XVII века.Весник Криворожского университета . Подано в печать публикация ноябрь-декабрь 2020г. №22.

3. Горбань О.Д. «Влияние становления стилистических канонов английской прозы XVII века на композицию тестов-рассуждений» Філологіка, збірник наукових праць. Випуск №22, 2021р. (Подано до друку).

4. Горбань О.Д, Выделение композиционно-речевой формы «Рассуждения» и текста-рассуждения, как проблемы современной лингвистики.Науковий вісник Криворізського державного педагогічного університету . Філологічні студії. С.100-114 Вип.20 2019г.

5. Горбань О.Д., ТЕЗИ «перспективи розвиток системи вищої освіти в Україні»/ Міжнародна науково-практична конференція «Формуваня сучасної моделі управління та підвищення якості менеджменту в системі вищої освіти». – 20.04.2018 м. Дніпро.

6. Горбань О.Д. Тексты-рассуждения монотематического типа и их видовые модификации / О.Д. Горбань // Філологічні студії. – Науковий вісник Криворізького національного університету / За загальною ред. Ж.В.Колоїз. – Вип 16. – 2017. – С. 60-69.

7. Горбань О.Д. Становление стилистических канонов в английской прозе второй половины XVII века / О.Д. Горбань // Філологічні студії. – Науковий вісник Криворізького національного університету / За загальною ред. Ж.В.Колоїз.– Вип.16 – 2016. – С. 124-134.