ДЕМОКРАТІЯ: ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ

В рамках виконання підписаного 8 грудня 2022 року Протоколу про співпрацю між Університетом митної справи та фінансів і Міжнародною фундацією виборчих систем, кафедра міжнародного права інформує гарантів та здобувачів вищої освіти, що навчаються на спеціальностях першого (бакалаврського) рівня вищої освіти про можливість обрання в рамках Циклу загальної підготовки в 2023-2024 навчальному році навчальної дисципліни «Демократія: від теорії до практики». Мета дисципліни: формування і зміцнення знань, навичок, цінностей та ставлень, пов’язаних з ефективною громадянською активністю студентів. Очікувані результати навчання: розуміння ролі органів влади та громадян в умовах демократії, прав громадян, процесів захисту прав людини і ролі, яку відіграє громадянське суспільство у моніторингу діяльності органів влади та співпраці з ними, а також яким чином вони дозволяють громадянам самостійно чи колективно досягати цілей. Очікується також, що студенти розвинуть навички, пов’язані з ефективною громадянською активністю, зокрема: здатністю критично аналізувати інформацію, розглядати питання з різних позицій, приймати обґрунтовані рішення, а також працювати спільно з іншими заради досягнення мети. Викладачами курсу є науково-педагогічні працівники кафедри міжнародного права С.М. Перепьолкін (д.ю.н., доцент), Л.А. Філяніна (к.ю.н, доцент) та старший викладач Д.О. Трескін.

 

Кафедра міжнародного права Університету митної справи та фінансів запрошує абітурієнтів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти 2023 року обирати для навчання спеціальність 293 «Міжнародне право».   

 

За більш детальною інформацією про спеціальність та навчання пропонуємо звертатись до завідувача кафедри міжнародного права

Сергія Михайловича Перепьолкіна

(+38 067-180-49-48)