ПРЕЗЕНТАЦІЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ»

10 жовтня 2022 р. для здобувачів першого рівня вищої освіти на кафедрі обліку, аудиту, аналізу і оподаткування відбулась презентація освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування» другого (магістерського) рівня вищої освіти. 

Студенти 4 курсу дізналися про особливості освітньої програми, зміст освітніх компонент та перелік тих компетентностей та програмних результатів навчання, які забезпечуються цією освітньою програмою відповідно до стандарту вищої освіти  для другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування». Студенти цікавились багатьма питаннями щодо подальшого вступу на магістратуру – зокрема, чи необхідно складати ЗНО із спеціальності. Наразі відомо, що МОН України розглядає можливість проведення Національного мультипредметного тесту (НМТ) замість ЗНО (https://cutt.ly/8Nfp8qh), як це відбувалось під час вступної кампанії 2022 року. 

Освітня програма спеціальності «Облік і оподаткування» рекомендована Українською асоціацією сертифікованих бухгалтерів і аудиторів (УАСБА), а навчальний план за структурою та переліком навчальних дисциплін відповідають програмам міжнародної професійної сертифікації бухгалтерів та аудиторів (CIPA – Сертифікований міжнародний професійний бухгалтер, АССА – Асоціація професійних сертифікованих бухгалтерів, CIMA – Привілейований інститут управлінських бухгалтерів).

За результатами аналізу вступної кампанії на ОП «Облік і оподаткування» у 2022 році серед здобувачів вищої освіти магістерського рівня є не тільки випускники Університету митної справи та фінансів, а і здобувачі, які отримали диплом бакалавра в інших ЗВО  та з інших спеціальностей.