Чижикова Інна Валеріївна

CHYZHYKOVA Inna, senior teacher of the Philology, Translation and Professional Language Training Department. She graduated from Dnipropetrovsk National University with honours – specialization English Language and Literature. She teaches practical courses in the English language, Business English and ESP. She has more than 15 years experience in teaching English in IV accreditation level institutions of higher education.

 


Experience in: teaching English at Prydniprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture (2005-2021); teaching English to candidates working towards International Exams at CEFR of Reference Level B1, B2, in particular РЕТ, FCE, ZNO and PTE; participation in the Ukrainian and international scientific conferences, seminars, webinars and trainings.

 


Field of scientific interests: pedagogy, methods of teaching English.

 


Чижикова Інна Валеріївна, старший викладач кафедри філології, перекладу та професійної мовної підготовки. Закінчила з відзнакою Дніпропетровський національний університет за спеціальністю "Англійська мова та література"(2005). Викладає практичні курси з англійської мови, ділової англійської мови та англійської мови за професійним спрямуванням. Має більше ніж 15 років досвіду викладання англійської мови у вишах IV рівня акредитації.

 


У досвіді: викладач кафедри іноземних мов та підготовки іноземних студентів Придніпровської Державної Академії Будівництва та Архітектури (2005-2021); викладач англійської мови в групах з підготовки до здачі міжнародних екзаменів рівня В1, В2, зокрема до тестів РЕТ, FCE, ZNO та PTE; участь у всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях, семінарах, вебінарах та тренінгах.

 


У 2005 році закінчила Дніпропетровський національний університет отримала диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «Мова та література (англійська)», філолог, викладач англійської мови та літератури.
2017 рік отримала міжнародний сертифікат для викладачів англійської мови TKT.
Сфера наукових інтересів: педагогіка, методики викладання англійської мови.

Постійно проходить стажування та приймає участь у вебінарах, онлайн-тренінгах, семінарах з вивчення провідного міжнародного досвіду викладання іноземних мов та фахових дисциплін іноземними мовами у контексті сучасних викликів глобалізаційного освітнього простору.

Дисципліни, що викладає: «Іноземна (англійська) мова», «Іноземна мова за професійним спрямуванням», «Ділова англійська мова».

Останнє проходження стажування:

Пройшла стажування у ДНУ ім.Олесі Гончара у період з 04.03.2019 по 04.05.2019 на кафедрі перекладу та лінгвістичної підготовки іноземців;
Свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК№ ДН 41682253/8650 від 29.11.2019 («Учитель російської мови, літератури, зарубіжної літератури»- спеціаліст І категорії) видано Департаментом освіти і науки, Дніпропетровської обласної державної адміністрації, КЗВО «Дніпровська Академія Неперервної Освіти» Дніпропетровської обласної ради.
Членство у міжнародних організаціях:

TESOL-Ukraine membership (з 2018 р.)
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Основні наукові та навчально-методичні праці:

ORCID 0000-0003-2722-3258

Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=ZwvXeVcAAAAJ&hl=ru

Основні публікації за напрямом:

статті

1. Suvorova S.A., Chyzhykova I.V., Halchenko I.O. Linguistic and stylistic functional categories of the text // Закарпатські філологічні студії Випуск 7, Том 1, Ужгород, 2019. – р.116-120 (ISSN 2663-4880 (print); ISSN 2663-4899 (online)). (фаховий)

2. Suvorova S.A., Chyzhykova I.V., Halchenko I.O. Composition and general characteristics of the text // Закарпатські філологічні студії Випуск 13, Том 1, Ужгород, 2020. - с.141-146 (ISSN 2663-4880 (print); ISSN 2663-4899 (online)). (фаховий)

3. Токарєва А. В., Чижикова І.В. Сучасні підходи до формування громадянської компетентності студентів: міжнародний та національний контексти // Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія». - Дніпро, 2021. – с.88-96.

4. Токарєва А. В., Чижикова І.В. Використання сучасних гейміфікованих засобів навчання в контексті навчання іноземним мовам студентів технічних та економічних спеціальностей // Класичний приватний університет «Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах» збірник наукових праць. Випуск 77. – Запоріжжя. -2021. с.147-151.

5. Токарєва А. В., Чижикова І.В. Особливості роботи викладача ВИШів в умовах дистанційного навчання // «Український педагогічний журнал» -Київ, 2021. (фаховий)

методичні вказівки

1. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» за темою «Економіка» для студентів ступеня бакалавра спеціальності 075 «Маркетинг» денної форми навчання / Укладачі: Суворова С. А., Чижикова І. В. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2020. – 20 с.

2. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Ділова англійська мова» для студентів ступеня бакалавра спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» заочної та дистанційної форм навчання / Укладачі: Гальченко І. О., Чижикова І. В. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2020. – 20 с.

3. Методичні вказівки до практичних занять (лексико-граматичні тести) з дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» для студентів ступеня бакалавра всіх спеціальностей / Укладачі: Чижикова І. В., Левицька С. І., Суворова С. А. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2021. – 30 с.

Участь у конференціях і семінарах:

тези доповідей

1. Chyzhykova I.V. Some aspects of distance learning // Матеріали ХІІІ міжвузівської науково-практичної конференції «Підготовка фахівців на шляху до євроінтеграції: проблеми та перспективи». Дніпро: ДДАЕУ, 2019. – с.22

2. Chyzhykova I.V. The role of modern technologies in a foreign language teaching // Наука і техніка: перспективи ХХІ століття: Міжвузівська науково-практична конференція молодих вчених (Дніпро, ДВНЗ «ПДАБА», 18 квітня 2019р.): матеріали / упорядники А.О. Плахтій, К.В. Соколова, О.О. Щетинникова. – Д.: ДВНЗ «ПДАБА», 2019. – с.239-241

3. Чижикова І.В. Semantic analysis of case relations // Теоретичні та прикладні аспекти розвитку науки (частина ІІ): матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції м.Київ : МЦНіД, 2020.- с.46-47

4. Чижикова І.В., Гальченко І.О. Особливості дистанційного навчання // XIV Міжвузівська науково-практична конференція «Підготовка фахівців на шляху до євроінтеграції: проблеми і перспективи». – Д. ДВНЗ «ДДАЕУ», 2020. - с. 134-135

5. Chyzhykova I.V. The realization of semantic structure of modal verbs “can” and “may” depending on lexico-grammatical features of utterance // Потенціал сучасної науки (частина ІІ): матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції м. Київ, 23-24 січня 2021 року. – Київ: МЦНіД, 2021.- с.25-26

6. Токарєва А.В., Чижикова І.В. Терміни нової освітньої парадигми // Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції «Стан та перспективи розвитку педагогіки та психології в Україні та світі» 3-4 вересня 2021. – Київ. –с. 73-76

Вебінари:

“Pragmatic competence and language learning” (Oxford University Press, 23.10.2018);
“Excuse me, teacher, I need your help” (Oxford University Press, conducted by A. Krulatz, 23.10.2018);
“Revisions to levels” (Cambridge Assessment English, 19.11.2018);
“Emerging into English” (National Geographic, conducted by H.Dellarra and A.Walkley, 20.11.2018);
“Teacher-student rapport in the secondary classroom” (Cambridge Assessment English, 09.01.2019);
“Dealing with demotivation” (Oxford University Press, 15.01.2019);
“10 ways to make your video lessons hot” (National Geographic, conducted by J.Hughes, 17.01.2019);
“Proof that lesson planning really works” (Cambridge Assessment English, 18.01.2019);
“Global citizenship” (Macmillan Education, conducted by M. Mann, 29.01.2019);
“Cambridge preliminary: an overview of the new exam format” (Macmillan Education, conducted by M. Mann, 30.01.2019);
“To speak, or not to speak” (Macmillan Education, conducted by D. Spencer, 13.02.2019);
“The flipped classroom” (National Geographic Learning, conducted by Hsu-Ping Tuan, 21.02.2019);
“Helping learners build core vocabulary: the new Oxford core list” (Oxford University Press, conducted by Julie Moore, 26.02.2019);
“Preparing young learners for exam success” (National Geographic Learning, conducted by Elaine Boyd, 27.02.2019);
“Increasing expectations” (National Geographic Learning, conducted by April Muchmore-Vokoun, 09.04.2019);
“Effective lesson planning” (Dinternal Education, 10.05.2019);
“Summer time and the project is easy” (Dinternal Education, conducted by O.Mikhodui,31.05.2019);
“The Cambridge English approach to Item writing” (Cambridge Assessment English, 29.07.2019);
“Life skills in primary school: why they matter and where to start?” (Dinternal Education, conducted by O.Mikhodui, 26.09.2019);
“Formative Assessment in primary school: a new trend for 2019/2020” (Dinternal Education, conducted by O.Mikhodui, 08.10.2019);
“Enhanced Learning and Teaching Experience with FOCUS Second Edition (NEW 2020)” (Dinternal Education, conducted by O.Mikhodui, 04.12.2019);
“Мініпроєкти як альтернатива звичайним домашнім завданням” (ТОВОсвітній проект «На урок») 16.12.2019;
“Why exams?” (Cambridge Assessment English, 22.01.2020);
“7 steps towards creativity in the language classroom” (National Geographic Learning, 23.01.2020);
“Онлайн інструменти для візуалізації матеріалу. Створення стрічки часу” (Всеосвіта, 23.01.2020);
“Super skills for almost adults” (Dinternal Education, 24.01.2020);
“Enjoyment and engagement in early literacy” (Macmillan Education, 06.02.2020);
“Are you a lexical teacher?” (Dinternal Education, 07.02.2020);
“The positive classroom” (Macmillan Education, 15.02.2020);
“Preparing for life after school with B2 First and C1 Advanced (Cambridge Assessment English, 19.02.2020);
“Learning academic content through English” (National Geographic Learning, 20.02.2020);
“Teaching generation Z students” (Dinternal Education, conducted by O.Mikhodui, 21.02.2020);
“Using Versant Placement Test as a Home-Based Assessment” (19.03.2020 Pearson English);
“MyEnglishLab” (20.03.2020 Pearson English);
“Практичні поради щодо організації дистанційного навчання під час карантину” (2 години, 23.03.2020 Всеосвіта № ВВ959951);
“Moving your instruction online-fast” (26.03.2020 Macmillan Education);
“Використання онлайн-тестів для організації дистанційного навчання в умовах карантину” (2 години, 30.03.2020 Всеосвіта № GR000321);
“Building a supportive online learning community” (01.04.2020 National Geographic learning);
“Getting feedback write” (06.04.2020 Cambridge Assessment English);
“Write from the start” (08.04.2020 Cambridge Assessment English);
“How to use classroom presentation tools for virtual learning” (08.04.2020 Oxford University Press);
“Tips for teaching writing online” (20.04.2020 National Geographic learning);
“Створення інтерактивних робочих аркушів на платформі Wizer.me та Classkick” 2 години, 22.04.2020 Всеосвіта № SE206195Ж;
“Engaging and fun ideas for reading tasks and activities” 22.04.2020 від Oxford University Press.

 

Семінари:

“Incorporating ZNO prep best practices into a standard 45-min lesson”, який проводила Юлія Киянець 15.03.2019;
“Освітні програми за підтримки посольства США” Regional English Language Office (RELO) - Тім Коллінз, Альона Сухініна (03.10.2019);
“Дієві методи та практичні поради для якісної підготовки до міжнародного мовного іспиту Pearson Test of English General” (conducted by E.Bilous, Dinternal Education, 24.10.2019).
Онлайн тренінг (online training):

1. Subject: Career Skills: planning, prioritising and organising skills

Trainer: Rachael Roberts (Pearson Dinternal)

Duration: 60 minutes

Language: British English

Date: 18.02.2020

Key areas covered:

• teaching planning, prioritising and organising skills to teenage students

• practical ideas for teaching and developing career skills in the classroom

2. Приймала участь в онлайн-тренінгу «Ефективні методи досягнення кращих результатів при вивченні англійської мови дорослими слухачами» 13.04.2020, який проводився ТОВ «Дінтернал Ед’юкейшн».

3. Приймала участь в онлайн-тренінгу «Інтерактивні онлайн компоненти до підручників Пірсон – вивчення англійської за будь яких умов» 14.04.2020, який проводився ТОВ «Дінтернал Ед’юкейшн».