Новокшонова Наталія Олександрівна

Новокшонова Наталія Олександрівна, викладач кафедри філології, перекладу та професійної мовної підготовки. Закінчила Дніпропетровський державний університет у 1990 році за спеціальністю «Філолог. Викладач німецької мови та літератури». Викладає «Практичний курс другої іноземної мови (німецька)». Досвід викладання німецької мови у вишах IV рівня акредитації 13 років. 2018-2021 навчання в аспірантурі на кафедрі філології та перекладу Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. Працює над дисертацією «Метафізична рефлексія феномену міфології в трансформаціях філософських теорій постмодернізму (історійко-філософський аналіз)».

 


Основні наукові та навчально-методичні праці:

Практикум з граматики німецької мови. Навчальний посібник. Укладачі: Знанецький В. Ю., Новокшонова Н. О. Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпро, 2019. – 144 с.

Статті:

1. Міфологізація і образ жінки в дискурсах масової культури постмодерну. Грані. 2020. № 5. С. 28–38.

2. «The picture of the world» in the concept sphere of conflictology: narratives of popular culture VS feminism in postmodern society.» («Картина світу» у концептосфері конфліктології: наративи масової культури VS фемінізм в суспільстві постмодерну.) «ПЕРСПЕКТИВИ». Соціально-політичний журнал. Серiя: філософія. №3. 2020 С.80-88.

3. Концептосфера статі та інтерпретація гендерних міфологем у філософії та культурі постмодернізму. Грані. 2021. Том 24. № 5. С 5-17.

4. Криза політик інтелектуалів у «пост»-постмодерні ХХІ століття. (в співавторстві з проф. Власовою Т.І.) «Наукове пізнання: методологія та технологія». Cоціально-політичний журнал. Випуск 3.

Участь у конференціях:

Німецькомовна компетентність в діалогічному мовленні майбутніх викладачів. ХХ міжвузівська науково-практична конференція «Актуальні проблеми навчання іноземних студентів». березень 2018 р. С. 57-58.
Власні імена при перекладі у філософському дискурсі: традиції та трансформації. Всеукраїнська наукова конференція пам’яті доктора філологічних наук, професора Д. І. Квеселевича (1935-2003), «Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблеми перекладу». 10 травня 2019 р. С.50-52.
Міф і міфологема в суспільстві пізнього капіталізму: «висока мода» і Карл Лагерфельд. VIII міжнародна наукова конференція «Антропологічні виміри філософських досліджень». 18-19 квітня 2019 р. С.55-56.
Роль особистості викладача у навчально-виховному процесі вищої школи. 79 Всеукраїнська науково-практична конференція учених, магістрантів та студентів 2018/2019 н.р. 25-31 березня 2019 р.
Специфіка жесту як знаку в системі семіотики. 79 Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту» 16-17 травня 2019 р. с.402-404.
Мифологизация женщины в дискурсах культуры и политики современной Украины. Всеукраїнська науково-практична конференція «Публічне управління в системі координат: демократія, децентралізація, місцеве самоврядування» Мелітополь, Україна, 18 жовтня 2019 р.с.68-70.
До історії фемінізму: соціалістичний фемінізм в Німеччині на початку ХХ-го століття. Міжнародний Круглий стіл «Гендерні перетворення в сучасному українському соціумі в контексті цивілізаційних трансформацій останніх десятиліть.» 26 листопада 2019 р. Дніпро: ДНУЗТ, 61с. С.45-48.
Язык как проблема теории постмодерна. VI Международная научно-практическая конференция «Priority directions of science and technology development». 20-22 грудня 2020 року Київ, Україна. C.75-76
Бінарна опозиція «чоловік / жінка» у політичному дискурсі. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Пріоритетні напрями досліджень в науковій та освітній діяльності» м. Львів, 20-21 лютого 2021 року. C.55-57
Мифологемы «женщины–матери» и их трансформации в постмодернизме. ІV Міжнародна конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених «Концепти соціокультурної трансформації сучасного суспільства». м. Одеса, 21-22 травня 2021 року.

 

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Профіль у Google Scholar:

https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=P8xvpzoAAAAJ

ORCID Novokshonova Natalia: http://orcid.org/0000-0002-0289-1455