Письменна Інна Іванівна

PYSMENNA Inna, senior lecturer of Foreign Philology, Translation and Professional Language Training Department; Member of the Attestation Commission before joining the magistracy; has a diploma in Philology specialty; has Master's Degree of Public Service. It has a long history experience in teaching German as a foreign language.

 


Experience in: senior lecturer of the department foreign languages and professional language training (2015-2017), teacher of the Department of Linguistic Improvement preparation of AISU (2007-2015); a training course on problems of state management and political system in Portugal and Spain, within the framework of International education programme for public and local government authorities (09.04-16.04.2016); a training course on problems of state management and political system in France and Italy, within the framework of International education programme for public and local government authorities (25.03-01.04.2017).

Field of scientific interests: methods of teaching foreign languages, public administration.

 


Письменна Інна Іванівна, старший викладач кафедри іноземної філології, перекладу та професійної мовної підготовки.; член атестаційної комісії до вступу в магістратуру; має диплом за спеціальністю «Філологія»; має диплом магістра державної служби. Має багаторічний досвід викладання німецької мови як іноземної.

У досвіді роботи: старший викладач кафедри іноземної філології, перекладу та професійної мовної підготовки (2015-2019), викладач кафедри удосконалення мовної підготовки АМСУ (2007-2015).

 


Сфера наукових інтересів: методика викладання іноземних мов, державне управління.

У 1994 році закінчила Дніпропетровський державний університет, «Філологія», філолог, викладач німецької мови і літератури.
магістр державної служби.
Стаж роботи за фахом: 24 роки.

Сфера наукових інтересів: методика викладання іноземної мови, державне управління.

Основні дисципліни, що викладає: «Друга іноземна мова (німецька)», «Друга ділова іноземна мова (німецька)», «Практичний курс другої іноземної мови (німецька)», «Практикум перекладу другої іноземної мови (німецька)».

Останнє проходження стажування:

1. 2021р. – Освітній проект ТОВ «На Урок» (ЄДРПОУ 41991148). Свідоцтво про підвищення кваліфікації під час інтернет-конференції «Організація освітнього процесу в умовах дистанційного навчання» (тривалість 13 годин / 0,43 кредиту ЄКТС) № К42-142167 від 16.01.2021.

2. 2021р. – Сертифікат учасника ХХІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми навчання іноземних студентів», яка відбулася 15 квітня 2021 року на кафедрі мовної підготовки Дніпровського державного медичного університету.

3. 2021р. – Certificate of participation of XV Students and Research Conference “Challenges and Perspectives of Future Specialists` Training underway towards Eurointegration”, held at the DSUAE, April 15, 2021.

4. 2018 р. – Дніпровська академія неперервної освіти, свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК № ДН 41682253/ 5139 від 14.09.2018р.

 


2. з 09.11.2015 по 05.02.2016 р. – онлайн курси Інституту ім. Гете для викладачів вищої школи на складання іспиту B1.

 


5. з 12.09.2016 по 09.12.2016 р. – онлайн курси Інституту ім. Гете для викладачів вищої школи на складання іспиту B2.

 


6. Участь у навчальній програмі з проблем державного управління та політичної системи Португалії та Іспанії у рамках Міжнародної освітньої програми для органів державної влади та місцевого самоврядування (09.04-16.04.2016 р.)

7. Участь у навчальній програмі з проблем державного управління та політичної системи Франції та Італії у рамках Міжнародної освітньої програми для органів державної влади та місцевого самоврядування (25.03-01.04.2017).

 


8. Участь у навчальній програмі з проблем державного управління та політичної системи Іспанії та Франції у рамках Міжнародної освітньої програми для органів державної влади та місцевого самоврядування (14.10.-21.10.2018р.)

 


E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID ID: 0000-0003-0422-8988

Профіль у Google Scholar

https://scholar.google.com/citations?pli=1&authuser=1&user=AXC5izAAAAAJ

Профіль в базі Web of Science:

https://www.webofscience.com/wos/autor/record/44803981

Facebook Profile:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100046047218627

Основні публікації за напрямом:

1. Pysmenna I. (2021). Theoretical fundamentals of studying a foreign language in the formation of an individual trajectory of higher education / I. Postolenko, I. Shvetsova, O. Kondrashova, V. Gusak, T. Dniprovska, I. Pysmenna // Laplage in Lournal, 7 (2), p. 721-728. [Web of Science] https://doi.org/10.24115/S2446-622020211721151p.721-728

 


2. Щербицька В.В., Письменна І.І. Дистанційне навчання в процесі вивчення іноземних мов у ЗВО: досвід роботи / В.В. Щербицька, І.І. Письменна // Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія: Педагогіка та психологія. – 2021. - № 1(21). – С. 279-284.

3. Письменна І.І., Щербицька В.В. Застосування технології мобільного навчання у процесі викладання іноземних мов / І.І. Письменна, В.В. Щербицька // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки: зб. наук. пр. – Вип. 1. – Бердянськ: БДПУ, 2021. – С. 311-319.

4. Горбань А.Д., Письменная И.И. Прагматический аспект текстов-рассуждений в английской литературе XVII века / А.Д. Горбань, И.И. Письменная // Вестник Криворожского национального университета. Серия: Филология. – 2020. – Вып. 22. С. 133-146.

5. Письменна І.І., Щербицька В.В. Дискурс-аналіз ідентичності автора у літературних творах ХХІ століття / І.І. Письменна, В.В. Щербицька // Мова і культура (Науковий журнал). – К.: Вид. Дім Дмитра Бураго, 2020. – Вип. 22. – Т. VI (201). С. 102-107.

6. Горбань О.Д., Письменна І.І., Щербицька В.В. Інтегрований підхід до вивчення іноземної мови у ЗВО / О.Д. Горбань, І.І. Письменна, В.В. Щербицька // Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія: Педагогіка та психологія. – 2020. - № 1(19). С. 144-150.

7. Письменна І.І. Імплементація зарубіжного досвіду щодо використання принципів інтегрованого навчання у вищій школі / І.І. Письменна // Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія: Педагогіка та психологія. – 2019. - №1(17). С. 169-176.

8. Письменна І.І. Імплементація досвіду Німеччини щодо кадрового формування митних органів України / І.І. Письменна // Аспекти публічного управління. – 2019. – Т. 7. - № 1-2. С. 123-129.

 


Участь у конференціях та семінарах:

1. Письменна І.І. Особливості викладання іноземних мов у ЗВО під час дистанційного навчання / І.І. Письменна // Матеріали Всеукраїнської ХХІІІ науково-практичної конференції «Актуальні проблеми навчання іноземних студентів». – Дніпро: ДЗ «ДМА». – 2021. С. 59-61.

2. Письменна І.І. Теоретичні аспекти впровадження дистанційного навчання під час вивчення іноземних мов у ЗВО / І.І. Письменна // Матеріали XV міжвузівської науково-практичної конференції «Підготовка фахівців на шляху до євроінтеграції: проблеми та перспективи». – Дніпро: ДДАЕУ. – 2021. С. 125-126.

3. Письменна І.І. Лінгвокраїнознавство на заняттях іноземної мови у ЗВО / І.І. Письменна // Матеріали Всеукраїнської ХХІІ науково-практичної конференції «Актуальні проблеми навчання іноземних студентів». – Дніпро: ДЗ «ДМА». – 2020. С. 94-96.

4. Письменна І.І. Використання інтегрованого підходу у процесі навчання іноземній мові / І.І. Письменна // Матеріали XIV міжвузівської науково-практичної конференції «Підготовка фахівців на шляху до євроінтеграції: проблеми та перспективи». – Дніпро: ДДАЕУ. – 2020. С. 123-125.

5. Pysmenna I.I. Das Problem der Integration des Bildungsprozesses in den Hochschulen / I.I. Письменна // Матеріали ХІІІ міжвузівської науково-практичної конференції «Підготовка фахівців на шляху до євроінтеграції: проблеми і перспективи». Дніпро: ДДАЕУ, 2019, с. 74.

 


6. Письменна І.І. Інтеграція навчального процесу у вищій школі / І.І. Письменна // The 9 International conference “Science and society” (February 1, 2019) Accent Graphics Communications & Publishing, Hamilton, Canada. 2019/ 1359 p. ISBN 978-1-77192-360-6. eLiebrary.ru. – C. 446-451.

 


Навчальні посібники

1. Павленко О.О., Письменна І.І., Біляцька В.В. Методичні рекомендації для організації самостійної роботи студентів I-IV курсів денної та заочної форм навчання / О.О. Павленко, І.І. Письменна, В.В. Біляцька // Дніпро, УМСФ, 2018.

 


2. Біляцька В.В., Знанецький В.Ю., Павленко О.О., Письменна І.І. Методичні рекомендації для організації самостійної роботи студентів із дисципліни «Друга іноземна мова (німецька)» / В.В. Біляцька, В.Ю. Знанецький, О.О. Павленко, І.І. Письменна // Дніпро, УМСФ, 2020