Баранник Лілія Борисівна

Гарант освітньої програми «Соціальне забезпечення»

У 1980 році закінчила Київський державний університет імені Тараса Шевченка, економічний факультет, диплом економіста, викладача політичної економії.

У 1987 присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук.

З 2014 року доктор економічних наук,

З 2015 року професор кафедри оподаткування.

2015 - 2019 рр. завідувач кафедри оподаткування та соціального забезпечення

Стаж роботи: за фахом – 37 років, у навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації – 35 років.

Дисципліни, що викладає: «Соціальний захист громадян», «Пенсійна система України», «Політична економія», «Соціальні стандарти країн ЄС», «Світові соціально-економічні тенденції та процеси», «Сучасні теорії соціального добробуту».

Сфера наукових інтересів: соціальне забезпечення, фінанси, оподаткування, сучасна економічна теорія.

Нагороди: Почесна Грамота Міністерства фінансів України, Почесна грамота Міністерства науки і освіти України, Почесна Грамота Агенції фінансового розвитку України, Подяка Голови державної обласної адміністрації Дніпропетровської області.

Електронна поштаЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar :

https://scholar.google.com.ua/citations?user=kqZ4nC8AAAAJ&hl=ru

Організаційна робота: (Дніпропетровський державний фінансово-економічний інститут) – проректор з наукової роботи (1998-1999); в.о. завідувача кафедри економічної теорії (2000-2001), (Дніпропетровська державна фінансова академія) завідувач кафедри фінансів (2008-2009), завідувач кафедри оподаткування (2014-2015); (Університет митної справи та фінансів) завідувач кафедри оподаткування (2015-2016), 2016-2019- завідувач кафедри соціального забезпечення та податкової політики.

Основні наукові та навчально-методичні праці

Монографії:

 1. Баранник Л.Б. Фінансовий механізм системи соціального захисту населення України: проблеми становлення та перспективи розвитку: моногр. Д.: ДДФА, 2012. 496 с.
 2. Даценко В.В., Баранник Л.Б. Пенсійне страхування в фінансовій системі держави : моногр. Д.: ДДФА, 2013. 136 с.
 3. Місцеве оподаткування в Україні: еволюція та перспективи розвитку : моногр.; за ред. Баранник Л.Б. Д.: ДДФА, 2015. 256 с. С. 5-7; 51-73.
 4. Баранник Л.Б., Костенко О.А. Корпоративне страхування як перспективний напрям соціального захисту персоналу. Підвищення ефективності використання персоналу та його розвиток : моногр.; за ред. д.е.н., проф. А. Г. Бабенка. Д.: УМСФ, 2016. 335 с. С. 254-266.
 5. Barannik L. Pension System as Global Problem and Subject of Global Study. Economic sciences: priority directions of modernization : collective monograph / L. B. Barannik, O. L. Galtsova, O. V. Horniak, T. V. Derkach, etc. Lviv-Toruń : Liha-Pres, 2019. 272 p. Р. 1-17.
 6. Barannik L. Improving the system of indicators of effective financial support for social Barannik L Challenges and prospects for the development of a new  economy at global, national, and regional levels: collective monograph / L. B. Barannik, O. M. Vakulchyk, O.V. Kovalenko, L.V. Lysiak, V. V. Fesenko. Lviv-Toruń: Liha - Pres, 2019. 96 p. Р.1-21.
 7. Підвищення ефективності фіскальної політики на регіональному рівні в Україні в умовах адаптації до європейських стандартів / за ред. Л. Б. Баранник. Дніпро: УМСФ, 2019. 336 с.

 

У наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:

 

8.       Sherstennikov Y., Rudyanova T., Barannyk L., Datsenko V., Novikova L. Management of an advertising campaign based on the model of the enterprise's logistic system. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies.VOL. 2, NO 3 (104) (2020). Р. 40-49. (Scopus).

 1. Баранник Л.Б., Вознюк О.В. Ефективність управління видатками бюджету соціального спрямування на регіональному рівні. Економічний простір. 2014. № 88. С. 110-122
 2. Баранник Л.Б. Загальносвітові тенденції фінансового забезпечення соціального захисту населення. Економічний вісник Національного гірничого університету. 2014. № 3. С. 97-108.
 3. Баранник Л.Б. Фінансування пенсійного забезпечення як глобальна проблема сучасності. Наукові записки Національного ун-ту «Острозька академія»: зб. наук. пр. Вип. 27. С. 56-61. (Сер. : Економіка)
 4. Баранник Л.Б. Соціальний захист населення в надзвичайних ситуаціях: фінансовий аспект. Економічний вісник Національного гірничого університету. № 2014. № 4. С. 148-154.
 5. Баранник Л.Б. Новые параметры социальных проблем в ХХІ веке. Економічний вісник університету: зб. наук. пр. учених та аспірантів ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький держ. педаг. ун-т імені Григорія Сковороди». 2015. Вип. 25/1. С. 78-84.
 6. Баранник Л.Б. Проблемы человеческого развития и социальная политика государств в условиях глобализационных процессов. Економічний вісник Національного гірничого університету. № 2. С.48-58.
 7. Баранник Л.Б., Яковлев А.Н. Национальные финансовые системы в условиях посткризисного развития. Вісник Академії митної служби України. 2015. №1 (53). С. 50-55.
 8. Баранник Л.Б., Костенко О.А. Соціальний захист населення та бюджетна безпека: діалектика взаємозв’язку. Вісник ДНУ імені Олеся Гончара. 2015. С. 74-82.
 9. Баранник Л.Б. Реформування пенсійної системи в Україні: вектор руху. Вісник ДДФА. №1 (33). С. 9-19. (Сер. : Економічні науки).
 10. Баранник Л.Б., Соковець Т.В. Фінансове забезпечення населення доступним житлом в Україні як необхідна умова розвитку економіки. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: зб. наук. пр. Вип. 28. С. 71-79. (Сер. : Економіка).
 11. Баранник Л.Б., Черкавська Т.В. Модернізація соціальної функції бюджету України в умовах посилення глобалізаційних викликів. Економічний вісник Національного гірничого університету. № 2. С. 39-46.
 12. Баранник Л.Б., Піскова Ж.В. Державна податкова політика в Україні в контексті нової парадигми розвитку. Стратегія розвитку України. Науковий журнал. 2016. №1.
 13. Баранник Л.Б., Шаранов Р. Рівень безробіття як індикатор національної безпеки. Економічний вісник Національного гірничого університету. № 4. С.55-63.
 14. Баранник Л.Б. Бюджетная безопасность в контексте социальной стабильности. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: зб. наук. пр. № 4 (32). С.112-119.
 15. Баранник Л.Б. Институт минимальной заработной платы: украинский и зарубежный опыт. Економічний вісник університету: зб. наук. пр. учених та аспірантів ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький держ. педаг. ун-т імені Григорія Сковороди». 2017. Вип. 34/1. С. 201-206.
 16. Баранник Л.Б., Алексєєва Л.О. Рейтинги пенсійних систем. Науковий погляд: економіка та управління. 2017. № 2 (58). - С. 57-65.
 17. Баранник Л.Б., Соломка Я.А. Аналіз ефективності справляння податку на доходи фізичних осіб в Україні. Економічний вісник Національного гірничого університету. 2017. № 4. С.113-123.
 18. Barannik L. BUDGETSICHERHEIT UND FRAGENDER SOZIALEN STABILITÄT IN DER UKRAINE. Journal L’Association 1901 «SEPIKE». Norderstedt, Deutschland; Poitiers, France. Ausgabe 18, 2017. PP. 87-98. ISSN 2196-9531. Deutsche National Bibliothek.
 19. Barannik L. The impact of globalization challenges on pension provision development. Geopolitics under Globalization. Volume 1, Issue 2, 2017. - Р. 34-44. LLC “Consulting Publishing Company “Business Perspectives.
 20. Баранник Л.Б., Меліхова Є.Д., Юдина К.В.Пенсійне забезпечення в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення. Альманах науки. 2018. №5/2 (14), травень. С. 8-13.
 21. Баранник Л.Б., Черба В.М. Розвиток соціального капіталу в Україні в умовах глобалізаційних викликів. Економічний вісник Національного гірничого університету. 2018. № 4 (68). С. 41-51.
 22. Баранник Л.Б., Александрюк Т.Ю., Дулік Т.О. Сучасні тренди європейських інтеграційних процесів та українське питання. Україна – Європейський Союз: від партнерства до асоціації: Український Щорічник з Європейських Інтеграційних Студій. Вип. ІІІ. Луцьк, Терен, 2019. 428 с. С. 29-43.
 23. Баранник Л.Б., Александрюк Т.Ю., Дулік Т.О. Роль податків на споживання в системі фіскально-перерозподільних відносин. Економічний вісник Національного гірничого університету. 2019. № 1 (69). С. 31-40.
 24. Баранник Л.Б., Александрюк Т.Ю., Дулік Т.О. Податкове навантаження в соціально-економічному вимірі. Економічний вісник університету. Збірник наук праць. 2019. № 4 (43). С. 133-144.
 25. Barannik L., Aleksandryuk T., Dulik T. THE INFLUENCE OF TAXATION AND CERTAIN SOCIAL DETERMINANTS ON THE DEVELOPMENT OF BUSINESS STRUCTURE SUBJECTS IN UKRAINE. Customs Scientific Journal. 2019. №2. Р. 6-15.
 26. Баранник Л.Б., Александрюк Т.Ю., Дулік Т.О. Гендерне бюджетування в системі соціального захисту населення в Україні. Економічний вісник університету. Збірник наукових праць учених та аспірантів. ДВНЗ «Переяслав-Хмельн. Держ пед ун-тет імені Г.Сковороди», 2020. Вип. 45. С. 163-174.
 27. Баранник Л.Б., Александрюк Т.Ю., Дулік Т.О. Особливості та соціальні наслідки справляння податків на споживання у зарубіжних країнах. Український Щорічник з Європейських Інтеграційних Студій. Вип. ІV. Київ, APREI, 2020. 202 c. C. 5-19.

 

Тези конференцій, науково-популярні, консультаційні, дискусійні публікації:

 

 1. Баранник Л.Б. Соціальна значимість місцевих податків. Перспективи економічного і соціального розвитку національних економік в умовах глобалізації та регіоналізації : тези міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. (27 березня 2015 року). Д. : ДДФА, С. 5 – 8.
 2. Баранник Л.Б., Зюзін В.О., Ревенець Д.В. Управління соціальним страхуванням у світі та використання зарубіжного досвіду у вітчизняній практиці. Фінансові аспекти розвитку економіки України: теорія, методологія, практика : зб. наук. пр. Хмельницький: ХНУ, 2015. Том. 1.  С. 34-36.
 3. Баранник Л.Б. Корпоративне страхування як фактор посилення конкурентоспроможності підприємства. Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики. IV міжнар. наук.-практ. конф. Одеса : ОНЕУ, 2015. С. 16-17.
 4. Баранник Л.Б., Семенюта В.В. Пенсійне забезпечення як глобальна фінансова проблема та шляхи її вирішення. Collection of Scientific Articles and Theses. The International Scientific and Practical Congress of Economists and Jurists “The Global Systemic Crisis: New Milestone in Development or an Impasse?” July 28, 2015. Davos (Switzerland). The International Scientific Association of Economists “CONSILIUM”. 217 р. P. 97-100.
 5. Баранник Л.Б. Світові тенденції пенсійного забезпечення та досвід України. Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України : матер. XII міжнар. наук.-практ. конф. – Київ, 28-29 жовтня 2016 р. – К. : КНУ імені Тараса Шевченка, – C. 14-17.
 6. Баранник Л.Б. Світові тенденції в пенсійному забезпеченні. Фінансово-банківські та адміністративні послуги: проблеми управління та перспективи розвитку: матер. міжнар. наук.-практ. конф. Тернопіль, 12-13 листопада 2015 р. Тернопіль: Астон, 2015. С. 162-163.
 7. Баранник Л.Б., Семенюта В.В. Фискальная политика и социальная безопасность: диалектика взаимосвязи. Актуальні проблеми економіки та фінансів: зб. тез наукових робіт IV міжнар. наук.-практ конф. (Київ-Санкт-Петербург –Відень, 30 листопада 2015 р.) / Фінансово-економічна наукова рада, 2015. 136 с. С. 84-87.
 8. Баранник Л.Б. Бюджетний механізм реалізації соціальної політики: модернізація чи псевдореформаторство. Теоретична та практична концептуалізація розвитку фінансово-кредитних механізмів в умовах нової соціально-економічної реальності : зб. матер. міжнар. наук.-практ. конф., Ірпінь, 25 березня 2016 року. Ірпінь : НУДПС України, 2016. С. 24 – 27.
 9. Баранник Л.Б., Гуцалова Ю.Є. Пенсійне забезпечення як глобальна проблема сучасності. Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі : матер. міжнар. наук.-практ. конф., 13 квітня 2016 р. – К: НАУ. – 148 с. – С. 20-23.
 10. Баранник Л.Б., Яковлев О.Н. Бюджетна безпека як умова соціальної стабільності в Україні Фінансова безпека в системі забезпечення національних економічних інтересів: проблеми і перспективи : Матер. IV міжнар. наук.-практ. конф., 26-28 травня 2016 р. Полтава : ПолтНТУ, 2016. С. 64-66.
 11. Баранник Л.Б., Костенко О.А. Социальный пакет как элемент стратегии развития предприятия. Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики: Матер. V міжнар. наук.-практ. конф., 15-16 вересня 2016 року. Одеса: Атлант, 2016. 426 с. С. 183-184.
 12. Баранник Л.Б. Проблемы и перспективы развития пенсионного страхования: мировой опыт и реалии Украины. Розвиток фінансового ринку в Україні: проблеми та перспективи: матер. IV Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. Полтава, 10 лист. 2016 р. Полтава: ПолтНТУ імені Юрія Кондратюка, 2016. – 357с. - С. 14-17.
 13. Баранник Л.Б. Єдиний соціальний внесок та його фіскальна значимість. Фінансова політика у системі соціально-економічн. розвитку України : Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 12-13 квітня 2017 р.): тези доп. / Відп. ред. І. Я. Чугунов. К.: КНТЕУ, 2017. – 232 с. - C. 60-61.
 14. Баранник Л.Б., Овчинников А.В. Соціальні податки в Україні: історичні віхи розвитку. Історія торгівлі податків та мита. Тези доповідей міжнар. наукової конф., 26-27 жовтня 2017 р./ УМСФ, Дніпро. К.: НАН України,
 15. Баранник Л.Б., Тихонова І., Сєрова А. Страхування від нещасних випадків на виробництві в Україні як фактор виробничої та економічної безпеки. Перспективні напрямки наукової думки: зб. матер. міжнар. наук-практ. конф., (18 квітня 2018 р., м. Тернопіль) Тернопіль: зб. наук. праць „ЛОГОС“, 2018. 149с. С. 98-101.
 16. Баранник Л.Б. Розвиток медичного страхування в Україні як фактор посилення соціально-економічної безпеки. Економічна та інформаційна безпека: проблеми та перспективи (матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 27 квітня, 2018 р.). Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2018. 276 с. С. 23-27.
 17. Баранник Л.Б. Вопросы национальной безопасности Украины в контексте независимого развития ее экономики. Экономический рост Республики Беларусь: глобализация, инновацион ность, устойчивость: матер ХІ науч-практ конф. (Минск,17 мая 2018 г.). Минск: БГЭУ, 2018. 575с. С. 36-37.
 18. Баранник Л.Б., Александрюк Т.Ю., Дулік Т.О Перспективи оподаткування доходів фізичних осіб в Україні у контексті європейського вибору. Сучасні тренди міжнародних економічних відносин & управління проектами Європейського Союзу. Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 20-22 вересня 2018 р.) / за ред. Н.В. Павліхи. Луцьк: Вежа –Друк, 2018. 268 с. С. 99-104.
 19. Баранник Л.Б., Овчинников А.В. Податкова безпека та її соціальні сторони. Управлінський та безпековий механізм економічних трансформа-цій в умовах геополітичних загроз і світової конкуренції: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Дніпро, 23 листопада 2018 р.). Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2018. 263 с. С. 118-120.
 20. Баранник Л.Б., Тараненко В.Є. Контроль за незадекларованою працею в контексті бюджетної безпеки та захисту соціальних інтересів громадян. Сучасні проблеми фінансового моніторингу: Збірник матеріалів VI Всеукраїнської науково-практичної конференції (23 листопада 2018 р.) Х.: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, ТОВ «ТО Ексклюзив», 2018. 160 с. С. 18-20.
 21. Баранник Л.Б., Топішко Н.П., Топішко І.І., Галецька Т. І. Соціально-відповідальна поведінка бізнесу в контексті концепції «сталого розвитку»: досвід Німеччини. Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку : матеріали V Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції. Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2018. С. 371-376.
 22. Баранник Л.Б. Фінансові можливості сучасного пенсійного забезпечення. Всеукраїнська науково-практична конференція «Фінансова політика в системі соціально-економічного розвитку України». Київ: КНТЕУ, 10-11 квітня 2019 року. 148с. С. 125-127.
 23. Баранник Л.Б., Черкавська Т.В. Налог на доходы физических лиц в Украине как индикатор фискальной эффективности и социального благополучия. Современные проблемы науки и практики: сборник статей Международной науч.-практ. конференции (12 декабря 2019 г. г. Москва) / ред. колл.: О. В. Гриднева, Н. П. Ледовских, В. А. Клочихин [и др.]. Москва: И.П. Черняева Ю.И., 2020. 244 с. С. 13-17.
 24. Barannik L., Taranenko V. The 12th International conference “Science and society” (June 7, 2019) Accent Graphics Communications & Publishing, Hamilton, Canada. 2019. 429 p. 260-264 рр.
 25. Баранник Л.Б., Ринкові трансформації розвитку земельних відносин в Україні та їх соціальні наслідки. Підприємництво в аграрній сфері: глобальні виклики та ефективний менеджмент: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конфе-ренції (12-13 лютого 2020 р.): у 2 ч. Запоріжжя: ЗНУ, 2020. Ч.1. 544 c.
 26. Barannik L., Aleksandryuk T., Dulik T. Single Tax as a Form of the Simplified System of Taxation, Accounting and Reporting of Business Entities in Ukraine. Materials of the international scientific-practical conference "Topical problems of accounting and audit in todey". К.: NATIONAL AVIATION UNIVERSITY, 2020 p. 256. Р. 24-26.
 27. Баранник Л.Б., Управління соціальним захистом населення в Україні та у світі в надзвичайних умовах. Управління соціально-економічними трансформаціями господарських процесів: реалії і виклики: збірник тез доповідей ІІ Міжнародної наук.-практ. Інтернет-конференції (м. Мукачево, 6-7 квітня 2020 р.). Мукачево: : МДУ, 2020. – 340 с. С. 21-24.
 28. Баранник Л.Б. Гендерне бюджетування в Україні: проблеми та перспективи Перспективи розвитку фінансово-економічного простору України: зб. матер. Міжнар. наук.-практ. конф., м. Вінниця. 8-9 квітня 2020 року. У 2-х томах. Т.1. Ч. 2. Тернопіль: Крок, 2020. 226 с. С.198-202.
 29. Баранник Л.Б. Податок на доходи фізичних осіб в Україні як індикатор соціального добробуту. Проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління підприємницькою діяльністю», присвячена 100-річчю Полтавської державної аграрної академії. 23 квітня 2020 року, м. Полтава.
 30. Баранник Л.Б. Ідейні витоки соціального захисту населення. Соціально-орієнтована економіка: теорія та практика соціального забезпечення: збірник тез наукових робіт учасників ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з соціального забезпечення (м. Черкаси, 2-4 червня 2020 р.). Черкаси: видавець ФОП Гордієнко Є.І., 2020. 120 с. С. 34-37.
 31. Баранник Л.Б. Соціально-орієнтована економіка: теорія та практика соціального забезпечення: збірник тез наукових робіт учасників ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з соціального забезпечення (м. Черкаси, 2-4 червня 2020 р.). Черкаси: видавець ФОП Гордієнко Є.І., 2020. – 120 с. С. 34-37.
 32. Баранник Л.Б., Соломка Я.А. Оцінка соціально-економічної ефективності податкової системи України. Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації». 26 червня 2020 р. Вип.60. Зб. наук. праць. Переяслав: Університет Григорія Сковороди в Переяславі. 2020. 271 с. С. 22-26.
 33. Баранник Л.Б., Соломка Я.А. Сучасні тенденції розвитку оподаткування фізичних осіб в Україні та в світі. Матеріали І Всеукраїнської конференції «БОГОЛІБСЬКІ ЧИТАННЯ», (присвяченої 60-річчю з дня народження доктора економічних наук, професора, заслуженого працівника народної освіти України, академіка Академії економічних наук України, академіка Академії вищої освіти України Боголіб Тетяни Максимівни) (м. Переяслав 18 вересня 2020 р.). Переяслав: ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», 2020. 250 с. С. 103-106.
 34. Баранник Л.Б., Соломка Я.А. Переваги та недоліки прогресивної шкали податку на доходи фізичних осіб. The 2nd International scientific and practical conference “The world of science and innovation” (September 16-18, 2020) Cognum Publishing House, London, United Kingdom. 2020. 599 p. РР. 255-263.
 35. Баранник Л.Б., Соломка Я.А. Напрями реформування системи оподаткування фізичних осіб в умовах трансформації економічної системи в Україні. Національна безпека у фокусі викликів глобалізаційних процесів в економіці Матеріали VIIІ Міжнародної наукової Інтернет-конференції. (м.Київ – м.Rzeszów, 14-15 жовтня 2020 року) / ВНЗ «Національна академія управління». Київ: НАУ. 2020. 130 c. С. 67-70
 36. Баранник Л.Б., Соломка Я.А. Податкове адміністрування доходів фізичних осіб в умовах цифрової економіки. Цифрове суспільство: фінанси, економіка, управління: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2020. 315 с. С. 253-255.