Бондаревська Ксенія Валентинівна

Професор кафедри

У 2009 році закінчила Дніпропетровську державну фінансову академію, економічний факультет, диплом магістра з управління персоналом і економіки праці (з відзнакою).

У 2012 році присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук.

У 2015 році присвоєно вчене звання доцента.

З 2021 року – доктор економічних наук. Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук зі спеціальності 08.00.07 – Демографія, економіка праці, соціальна економіка та політика у 2021 році на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11.051.03 у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса. Тема дисертаційного дослідження: «Стратегія забезпечення соціальної безпеки на ринку праці України».

У 2023 році присвоєно вчене звання професора кафедри соціального забезпечення та податкової політики.

Дисципліни, що викладає: «Соціальна безпека», «Системи соціальної підтримки», «Соціальна економіка», «Соціальні ризики», «Ділова комунікація у соціальній сфері», «Управління соціальними ризиками», «Соціальний аудит», «Методологія показників соціальної безпеки», «Практикум з призначення та нарахування соціальної допомоги та страхових виплат».

Сфера наукових інтересів: соціальна безпека, соціальна економіка, ринок праці, соціальні ризики та загрози, соціальне страхування.

Нагороди: Диплом переможця обласного конкурсу «Кращий молодий вчений» (за економічним напрямом) у 2013 році; Грамота Академії економічних наук України за перемогу у конкурсі статей молодих науковців «Young Economist» (у номінації «Умови сталого розвитку»); Грамота Фонду соціального захисту, підтримки і допомоги вченим України та членам їх сімей за перемогу у Х Обласному міжвузівському конкурсі на «Кращі наукові, навчальні, навчально-методичні та художньо-публіцистичні видання» (у номінації «Монографії»); Подяка департаменту соціального захисту населення Дніпропетровської обласної державної адміністрації; Грамота за сприяння в організації та проведенні ХIV Всеукраїнського молодіжного конкурсу «Новітній інтелект України», 2022 рік; Стипендія Кабінету Міністрів України для молодих вчених з 2022 року; Перемога у всеукраїнському конкурсі «Монографія на грант – 2022/2023» та інші нагороди.

Електронна поштаЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar :

https://scholar.google.com.ua/citations?user=JSFsSI4AAAAJ&hl=ru

Робота у якості:

 • Експерта Національного фонду досліджень України (з 2019 року по теперішній час);
 • Експерта з експертизи проєктів наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, що подаються для участі у конкурсах, які проводить Міністерство освіти і науки України (з 2022 року по теперішній час);
 • Члена редакційної колегії міжнародного наукового електронного журналу «International journal of knowledge transfer management studies»,
 • Члена редакційної колегії електронного періодичного міждисциплінарного наукового видання «Підприємництво та управління розвитком соціально-економічних систем».

Організаційна робота:

 • з 2014 по 2016 рр. – заступник завідувача кафедри управління персоналом та економіки праці УМСФ;
 • з 2016 по 2018 рр. – заступник завідувача кафедри економіки та соціально-трудових відносин УМСФ;
 • з 2021 по 2022 рр. – заступник голови Ради молодих вчених Університету митної справи та фінансів;
 • з 2022 року по теперішній час – голова Ради молодих вчених Університету митної справи та фінансів.

Має більше 260 публікацій, з них 24 навчально-методичного характеру (в т.ч. 2 посібника з грифом МОН) та понад 236 наукових публікацій, в тому числі у періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus та WoS, одноосібна та колективні монографії.

Міжнародна діяльність:

 • Training-Program “Innovative Methods of Staff Development” (Poitiers-Dnipropetrovsk, L’Association 1901 “SEPIKE”, 2015);
 • Training-Program “Project Technologies in the Modern Business Education” (Poitiers-Dnipro, L’Association 1901 “SEPIKE”, 2018);
 • Scientific and pedagogical internship “Innovative Educational Technologies: European Experience and Its Application in Training in Economics and Management» (232 «Social Security», 6 credits ECTS / 180 hours);
 • Міжнародний освітньо-науковий проєкт «TERRITORY OF INNOVATIONS: BEST PRACTICES FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT AT THE LOCAL LEVEL» (сертифікат №2-10 від 17.05.2022 р.);
 • Сертифікат з англійської мови рівня В2 (серія № 001000657 від 25.01.2022 р.)

Основні наукові та навчально-методичні праці

Монографії:

 1. Бондаревська К.В. Ефективність використання персоналу аграрних підприємств: моногр. Д.: ДДФА, 2013. 164 с.
 2. Бондаревська К.В. Оцінка сучасного стану та розвитку трудового потенціалу в галузі державного управління. Підвищення ефективності використання персоналу та його розвиток: монографія / за наук. ред. д.е.н. А.Г. Бабенка. Дніпропетровськ, УМСФ, 2016. С. 39-49.
 3. Бондаревська К.В., Гетьман О.О. Проектування інноваційної моделі розвитку молодіжного ринку праці. С. 86-97.
 4. Бондаревська К.В., Бабенко А.Г. Мотивація персоналу: теорія, методологія і практика. Соціально-економічні аспекти інноваційного розвитку людських ресурсів: монографія / за заг. ред. М.В. Ґудзь і А.В. Карпенка: Запорізький національний технічний університет. Запоріжжя: «Просвіта», 2017. С. 108-131.
 5. Бондаревська К.В. Оцінка стану молодіжної зайнятості та конкурентоспроможності випускників на вітчизняному ринку праці та ринку праці ЄС; Проектна модель обгрунтування перспектив розвитку молодіжного ринку праці; Проект формування ефективної взаємодії ВНЗ та роботодавців. Інноваційні підходи до формування ефективної ринково-освітньої моделі: Монографія. Дніпро: УМСФ, 2017. С. 88-102; С. 102-112; С.190-204.
 6. Bondarevska K., Hetman O., Volkova N. Modern educational technologies in the training of future HR managers. Modern Technologies of Society Development. Collective Scientific Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2019; р.5. Modern educational technologies in the training of future HR managers. pp. 50-62.
 7. Bondarevska K. SOCIAL SECURITY OF YOUNG PEOPLE IN THE LABOR MARKET IN THE CONTEXT OF DIAGNOSING THE THREAT OF UNEMPLOYMENT. Economic development strategies: micro, macro and mesoeconomic levels: Scientific monograph. Part 1. Riga, Latvia: Baltija Publishing, 2021. 316 p., Р. 16-32.
 8. Bondarevska K. INNOVATIVE WAYS OF ENSURING THE SOCIAL SECURITY IN THE LABOR MARKET IN THE CONTEXT OF ACHIEVING THE GOALS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT. TERRITORY OF INNOVATIONS: BEST PRACTICES FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT AT THE LOCAL LEVEL. Part 1: digest of analytical stage of international scientific and educational project. Collective Monograph. Sc. ed. V. Omelianenko, O.Prokopenko, T. Tirto. Tallinn: Teadmus, 2022, 227 p., Р.96-114.

 

Підручники та навчальні посібники:

 1. Бондаревська К.В. Соціальна безпека у контексті формування поведінки суб’єктів ринку праці. Поведінкова економіка: від теорії до практики: міждисциплінарний навчальний посібник. За науковою ред. к.е.н., доц. Татомир І.Л., к.е.н., доц. Квасній Л.Г. Трускавець: ПОСВІТ, 2022, 408 с. С.265-278.

 

Публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus, Web of Science:

 • Бабенко А.Г., Бондаревська К.В. Трудомісткість продукції як один із найважливіших показників в галузі аграрного виробництва. Актуальні проблеми економіки. №3 (129). С. 208-214 (Scopus)
 • Shaulska L., Doronina O., Bondarevska K., Naumova M., Honcharuk N., Tomchuk O. Cross-country clustering of labor and education markets in the system of strategic economic managemеnt. REICE: Revista Electronica de Investigation en Ciencias Economicas. 8, No. 16, Julio – Diciembre 2020. URL: https://www.lamjol.info/index.php/REICE/article/view/10681 (Web of Science)
 • Bondarevska K., Doronina O. Strategizing Social Security in the Labor Market in the Context of Transformation of Key Threats. Baltic Journal of Economic Studies. 2022. Vol. 8 No. 3, P. 27-35. URL: https://doi.org/10.30525/2256-0742/2022-8-3-27-35
 • Bondarevska K., Taranenko V., Tubolets I., Koriahina T., Cherba V. Comprehensive Rating Assessment of the Level of Social Security in the Labor Market of Ukraine and the EU. Ad ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. VOL. 12, ISSUE 2, SPECIAL ISSUE XXX. P. 92-100. URL: http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/120230/papers/A_20.pdf

 

У наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:

 1. Бондаревська К.В., Аксьонова А.О. Особливості розвитку ринку праці України під впливом сучасних глобалізаційних процесів. Причорноморські економічні студії: науковий журнал. – Випуск 38. 2019. С. 43-47.
 2. Бондаревська К.В. Сучасні тенденції розвитку ринку праці в контексті соціальної безпеки держави. Проблеми економіки. 2019. №3 (41). С.255-262.
 3. Бондаревська К.В. Міжнародна міграція робочої сили. Бізнес Інформ . №10. 2019. С.44-49.
 4. Бондаревська К.В. Оцінка рівня соціальної безпеки на ринку праці України та напрями її забезпечення. Вісник економічної науки України. №2 (37). 2019. С. 101-104.
 5. Бондаревська К.В., Дробот А.С. Міжнародна міграція в контексті забезпечення соціальної безпеки. Інфраструктура ринку. Випуск 43. 2020. С.43-48.
 6. Бондаревська К.В. Інституційне забезпечення соціальної безпеки на ринку праці: зарубіжний досвід і вітчизняні реалії. Проблеми економіки. № 2 (44). 2020. С.382-388.
 7. Бондаревська К.В. Неформальна зайнятість як загроза соціальній безпеці на ринку праці України в умовах економічної трансформації. Проблеми економіки. №3. 2020. С. 190-196.
 8. Бондаревська К.В., Дороніна О.А. Корпоративна стратегія забезпечення безпеки зайнятості та оплати праці як засіб підвищення якості трудового життя. Економіка і організація управління. №3 (39). 2020. С.253-264.
 9. Бондаревська К.В. Стратегія забезпечення соціальної безпеки на ринку праці України: напрями розробки та реалізації. Бізнес Інформ. №12. 2020. С. 238-244.
 • Бондаревська К.В. Ключові загрози та перспективи підтримки соціальної безпеки на ринку праці України. Економіка і організація управління. 2021. №3 (43). С. 55-72.
 • Бондаревська К.В., Метлицька В.О., Божко А.С., Рівень життя населення та напрями його підвищення в умовах пандемії COVID-19. Бізнес Інформ. 2021. №10. С. 221-226.
 1. Бондаревська К.В. Методологія оцінки соціальної безпеки на ринку праці. Причорноморські економічні студії. 2022. Випуск 77. C. 145-150.
 • Бондаревська К.В. Оцінка безпеки оплати праці як чинника формування добробуту населення України. Бізнес-Навігатор. 2022. Випуск 3 (70). С. 100-106.
 • Бондаревська К.В. Моніторинг соціальної безпеки: концептуальне бачення та напрями імплементації. Цифрова економіка та економічна безпека. 2022. №2 (02). С. 207-211.
 • Бондаревська К.В. Нормативно-правове забезпечення соціальної безпеки в Україні та світі. Проблеми системного підходу в економіці. 2022. №3 (89). С. 83-90.
 • Бондаревська К.В., Ткаченко Ю., Онищенко В. Бідність в Україні та перспективи її подолання. Бізнес Інформ. 2022. №11. С. 162-168.
 • Бондаревська К.В. Соціальна безпека осіб старшого віку у контексті ризику поширення безробіття. Ефективна економіка. 2022. №12. URL: https://www.nayka.com.ua/index.php/ee/article/view/874/883
 • Бондаревська К.В. Оцінка соціальної безпеки: міжнародний та національний досвід. Економіка і організація управління. 2022. №4 (48). С.7-22.
 • Бондаревська К.В., Озерян К.С., Івашина А.В. Психосоціальна підтримка населення в умовах воєнного часу. Бізнес-Навігатор: 2023. Випуск 2 (72). С. 107-113. 

У інших виданнях:

 • Бондаревська К.В., Дробот А.С. Сучасні тенденції розвитку ринку праці в світі. Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал. Випуск 5/20. Режим доступу: https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2020/5/suchasni-tendentsiyi-rozvitku-rinku-pratsi-v-sviti/
 • Бондаревська К.В. Ключові загрози у сфері оплати праці та напрями їх подолання. International Journal of Knowledge Transfer Management Studies: International Scientific EJournal. 2022. № 1. URL: https://iidskt.org.ua/wpcontent/uploads/2022_1_1.pdf
 • Бондаревська К.В. Концептуальні засади розробки стратегії забезпечення соціальної безпеки в Україні. Підприємництво та управління розвитком соціально-економічних систем: електронне періодичне міждисциплінарне наукове видання. №1. 2023. С.262-274.

 

Тези конференцій, науково-популярні, консультаційні, дискусійні публікації:

 

 • Бондаревська К.В. Інноваційна зайнятість в умовах євроінтеграції України. Публічне управління ХХІ століття: синтез науки та практики : зб. тез XІХ Міжнар. наук. конгресу, 19 квітня 2019 р. Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2019. С.353-357.
 • Бондаревська К.В. , Іванківа В.І. Проблема безробіття в Україні та напрями її вирішення. Наука, освіта, суспільство: реалії, виклики, перспективи: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Вінниця, 16-17 травня 2019 р.) Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2019. Т.1. С.89-91.
 • Бондаревська К.В. Перспективи розвитку академічного підприємництва в Україні. Розвиток академічного підприємництва в закладах вищої освіти та наукових установах України: Круглий стіл (м. Київ, 16 травня 2019), відп. ред. Д.Ю. Чайка. К., 2019. С.10-13.
 • Бондаревська К.В., Новосьолова А.С. Зарубіжний досвід вирішення проблеми зайнятості населення. Становлення нової економіки в сучасних умовах: проблеми, особливості та напрями: збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих учених (м. Київ, 30 березня 2019 року). К.: Аналітичний центр «Нова Економіка», 2019. С.10-11.
 • Бондаревська К.В., Калашнікова Ю.М. Рівень життя населення у світі: сучасний стан та проблеми підвищення. Підприємництво, цифрові інновації, фінанси: теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 26 жовтня 2019 року) / ГО «Львівська економічна фундація». Львів: ЛЕФ, 2019. С.103-105.
 • Бондаревська К.В. Соціальна безпека на ринку праці України: оцінка її рівня та напрями забезпечення. New Economics: матеріали Міжнародного наукового форуму «New Economics-2019» (м.Київ, 14-15 листопада 2019 рік): в 2-х томах.Т.1: НАН України, Ін-т економіки промисловості, Київ, 2019. С.264-269.
 • Бондаревська К.В., Нековаль Д.С. Рівень життя населення в світі та методологія його обчислення. Економіка, облік, фінанси та право: стратегічні пріоритети розвитку в умовах глобалізації: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 5 грудня 2019 р.): у 10 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2019. Ч.9. С.24-25.
 • Бондаревська К.В., Яманко Д.Ю. Людський розвиток як індикатор рівня розвитку економіки країн. Економіка і менеджмент 2020: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф., 2–3 квіт. 2020 р. : у 7 т. – Дніпро : Видавець Біла К. О., 2020. – С. 27-29.
 1. Бондаревська К.В., Іванюк О. Соціальна складова міжнародної безпеки в сучасних умовах. Економіка і менеджмент 2020: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф., 2–3 квіт. 2020 р.: у 7 т. Дніпро: Видавець Біла К. О., 2020. С. 20-23.
 • Бондаревська К.В. Міжнародний досвід впровадження дуальної освіти. Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції «Дуальна форма здобуття освіти: успіхи та проблеми першого року запровадження ілотного проєкту у закладах фахової передвищої освіти України», 22 жовтня 2020 року, Науково-методичний центр ВФПО. Київ, 2020. С. 83-86.
 • Бондаревська К.В., Долгова А.В. Розвиток світового ринку праці в умовах трансформаційних змін. Стратегічні пріоритети розвитку економіки, фінансів, обліку і права: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 16 листопада 2020 р.): у 2 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2020. Ч. 2. С. 41-43.
 • Бондаревська К.В., Самойло Н. Проблеми демографічного розвитку в Україні та шляхи їх вирішення. Сучасні тенденції розвитку економіки, фінансів, обліку та права: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 21 листопада 2020 р.). Полтава: ЦФЕНД, 2020. С.56-58.
 • Бондаревська К.В., Джига Л.В. Проблема інтелектуальної міграції в Україні та світі в умовах глобалізації. Актуальні проблеми економіки, фінансів, менеджменту та права: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 26 листопада 2020 р.). Полтава: ЦФЕНД, 2020. С.68-71.
 • Бондаревська К.В., Калініна М.А. Міжнародний поділ праці в умовах глобалізації. Економіка і менеджмент 2021: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф., 8–9 квіт. 2021 р. : у 8 т. – Дніпро : Видавець Біла К. О., 2021. Т.7. С. 21-24.
 • Бондаревська К.В. Імперативи забезпечення соціальної безпеки наринку праці України. Менеджмент і безпека: теоретичні та прикладні аспекти :матеріали науково-практичної інтернет-конференції (з міжнародною участю приуроченої 15-річчю до дня створення кафедри менеджменту(м. Львів, 12 травня 2021 р.) / упоряд. Г. З. Леськів. Львів : ЛьвДУВС,2021. С.209-212.
 • Бондаревська К.В. Соціальна безпека молоді на ринку праці та напряи її забезпечення. Матеріали ІІІ Міжнародного форуму науковців та дослідників «SCIENCE AND STUDY 2021», 1 жовтня 2021 року, Асоціація сприяння глобалізації освіти та науки «СПЕЙСТАЙМ», Київ, Україна. С. 211-219.
 • Бондаревська К.В. Загрози розвитку світового ринку праці в умовах пандемії COVID-19. Системний аналіз міжнародних економічних відносин: зб. матеріалів наук.- практ. конф. Київ : Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Т. Шевченка, 2021. С.53-57.
 • Бондаревська К.В. Соціальна безпека осіб старшого віку на ринку праці та напрями її забезпечення. Innovative educational technologies: European experience and its application in training in economics and management”: Internship proceedings. Riga: Baltic Research Institute of Transformation Economic Area Problems, 2021. P.16-18.
 • Бондаревська К.В., Коробська А.В. Виклики для соціальної сфери України в умовах війни. Інноваційні рішення в економіці, бізнесі, суспільних комунікаціях та міжнародних відносинах: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. У 2 т. Т.1. Дніпро: УМСФ. 2022. С.20-24.
 • Бондаревська К.В., Метлицька В.О. Система соціального захисту в контексті регулювання соціальних ризиків. Проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління підприємницькою діяльністю: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції. Полтава: ПДАУ. 2022. С. 83-87.
 • Бондаревська К.В., Коробська А.В. Тенденції поширення безробіття в Україні в умовах війни. Економіко-правові та соціально-технічні напрями еволюції цифрового суспільства: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Дніпро: УМСФ. 2022. С. 83-87
 • Бондаревська К.В., Плахотіна І. Проблема безробіття під час війни. Стратегічні пріоритети розвитку економіки, фінансів, обліку та права: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції. Полтава: ЦФЕНД, 2022. С.31-32.
 • Бондаревська К.В. , Озерян К. Освіта упродовж життя та її значущість в сучасних умовах. Соціально-освітні домінанти професійної підготовки фахівців соціальної сфери та інклюзивної освіти: матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції: збірник наукових праць; укладач Петровська К. В. 2022. С.91-94.
 • Бондаревська К.В., Івашина А. Соціальна безпека як основа сталого розвитку. Молодіжна наука заради миру та розвитку: зб. матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. Чернівці: Чернівец. нац.ун-т.ім.Ю. Федьковича, 2022.С. 490-493.
 • Бондаревська К.В., Сірант М. Безробіття в Україні під час війни: стан проблеми та перспективи її вирішення. Сучасні тренди соціально-економічних перетворень та інтелектуалізації суспільства в умовах сталого розвитку : тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2022. С.40 42
 • Бондаревська К.В., Гребінчук А. Соціальні проблеми внутрішньо переміщених осіб та напрями їх вирішення. Перспективи сталого розвитку в умовах глобалізації в економічному, управлінському та інженерному аспектах: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції.Запоріжжя: ЗНУ, 2022. С. 30-33.
 • Bondarevska K. Modeling of the Key Threats and Identification of the Prospects for Social Security Support in the Sphere of Employment and Labor Payment in Ukraine. Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні. Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції 2-3 березня 2023 року: збірник наукових праць. Вінниця: ВНТУ, 2023. С. 434-437.
 • Бондаревська К.В., Шевченко Д.В. Незадекларована праця як загроза соціальній безпеці України. Інноваційні рішення в економіці, бізнесі, суспільних комунікаціях та міжнародних відносинах: матеріали ІІІ Міжнародної науковопрактичної конференції (м. Дніпро, 20 квітня 2023 р.). Дніпро: УМСФ, 2023.
 • Бондаревська К.В., Павлюченко А. Соціально-економічні ризики міграції з України в умовах війни. Інноваційні рішення в економіці, бізнесі, суспільних комунікаціях та міжнародних відносинах: матеріали ІІІ Міжнародної науковопрактичної конференції (м. Дніпро, 20 квітня 2023 р.). Дніпро: УМСФ, 2023.
 • Бондаревська К.В., Коробська А.В. Соціальна безпека як чинник формування добробуту населення. Інноваційні рішення в економіці, бізнесі, суспільних комунікаціях та міжнародних відносинах: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Дніпро, 20 квітня 2023 р.). Дніпро: УМСФ, 2023.
 • Бондаревська К.В., Семенкін П.І. Роль соціальної безпеки у забезпеченні сталого розвитку. Recent Trends in Science: Proceedings of the 2nd International Scientific
  and Practical Internet Conference, May 4-5, 2023. Dnipro, Р.78-79.
 • Бондаревська К.В., Шибко Д.В. Сутність та особливості соціальної безпеки населення. Актуальні питання науки, освіти та технологій в умовах сучасних викликів: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, (м. Кременчук, 9 травня 2023 р.). Кременчук: ЦФЕНД, 2023. Ч.2. С. 70-71.
 • Bondarevska K. The Development of Innovative Forms of Population Employment as the Perspective Direction of Overcoming the Risks of Unemployment in Ukraine. Sustainable Development: Modern Theories and Best Practices: Materials of the Monthly
  International Scientific and Practical Conference (November 10-11, 2022).Teadmus OÜ, 2022, Р. 12-14.
 • Бондаревська К.В. Соціальні виклики сьогодення в умовах війни в Україні. Соціальні, економіко-правові та фінансові виклики в умовах глобальних трансформацій: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (19-20 травня 2023 р.), Тернопіль: ЗУНУ, 2023.