Дулік Тетяна Олександрівна

Доцент кафедри

У 1989 році закінчила Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка за спеціальністю «Політична економія» та здобула кваліфікацію «економіст», «викладач політичної економії».

Науковий ступінь: кандидат економічних наук, у 2000 році закінчила аспірантуру Науково-дослідного фінансового інституту при Міністерстві фінансів України. У 2001 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.04.01 «Фінанси, грошовий обіг і кредит» на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26853.01 у Науково-дослідному фінансовому інституті при Міністерстві фінансів України. Тема дисертаційного дослідження: «Прямі податки в системі державного регулювання доходів юридичних і фізичних осіб». У 2006 році присвоєно вчене звання доцента кафедри податків. З 2009 р. член-кореспондент Академії економічних наук України.

Дисципліни, що викладає: «Основи наукових досліджень соціальних проблем», «Методологія наукових досліджень у галузі соціального забезпечення», «Інновації в системі соціального забезпечення», «Соціальна відповідальність бізнесу», «Міжнародні соціальні інституції та програми», «Фіскальна політика», «Податкова система», «Оподаткування», «Податковий менеджмент», «Податковий контроль», «Оподаткування суб’єктів господарювання», «Оподаткування фізичних осіб».

Сфера наукових інтересів: фіскальна політика, податкова система та система оподаткування; соціальна політика та система соціального забезпечення.

Нагороди: Почесна грамота Міністерства фінансів України; Грамота, посвідчення та нагрудний значок «Автор» Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України; Грамоти Дніпропетровської обласної ради, управління освіти і науки облдержадміністрації; Дипломи Фонду соціального захисту і допомоги вченим України та членам їх сімей за призові місця в обласних міжвузівських конкурсах на кращі наукові та навчально-методичні видання.

Профіль у GoogleScholar

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Робота у складі:

- акредитаційної комісії (голова комісії) з метою проведення акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів спеціальності 5.03050801 «Фінанси і кредит» за галуззю знань 0305 «Економіка і підприємництво» у Приватному вищому навчальному закладі «Фінансово-правовий коледж» з 01.04. по 03.04 2014 р. (Наказ Міністерства освіти і науки від 27.03. 2014 р. №697м);

- член редакційної колегії фахового наукового журналу Вісник ДДФА: Економічні науки (2008-2015 рр.);

- член Громадської наукової організації «Міжнародний центр з розвитку науки і технологій» (Рішення Правління Громадської наукової організації «Міжнародний центр з розвитку науки і технологій» № 52 від «18» березня 2020 року, м. Київ).

 

Організаційна робота:

- з 2002 по 2014 рр. обіймала посаду завідувача кафедри податків;

- з 2010 по 2011 рр. - проректора з науково-педагогічної роботи;

- з 2014 р. – заступник завідувача кафедри соціального забезпечення та податкової політики з наукової роботи.

 

Міжнародна діяльність:

Отримала Міжнародний освітній грант №EG /U/ 2021/ 08/ 12 від International Historical Biographical Institute (Dubai - New York – Rome – Jerusalem - Beijing). Міжнародний Сертифікат №2332 / 12 жовтня 2021 року.

Участь у міжнародному науковому проекті у рамках проекту “ENHANCED VISIBILITY ON EUROPEAN INTEGRATION TEACHING AND RESEARCH” у співпраці з національним ЕРАЗМУС+ офісом в Україні під егідою програми імені Жана Моне (участь у міжнародних науково-практичних конференціях:

 1. Баранник Л.Б., Дулік Т.О., Александрюк Т.Ю. Адміністрування податків: європейський досвід та українські реалії. Європейські інтеграційні процеси у ХХІ столітті: ключові тенденції, основні виклики та нові можливості: Зб. матеріалів Міжнародної наук.-практ конф (м. Київ, 26-27 березня 2018 р.). Київ: Українська Асоціація Викладачів і Дослідників Європейської Інтеграції. 2018. 652 с. (С. 31– 45);
 2. Баранник Л.Б., Дулік Т.О., Александрюк Т.Ю. Перспективи оподаткування доходів фізичних осіб в Україні в контексті європейського вибору. Сучасні тренди міжнародних економічних відносин & Управління проектами Європейського Союзу [Текст]: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 20 - 22 верес. 2018 р.) / за ред. Н. В. Павліхи. Луцьк: Вежа Друк, 2018. 267 с. (С. 99– 104);
 3. Баранник Л.Б., Дулік Т.О., Александрюк Т.Ю. Особливості та соціальні наслідки справляння податків на споживання у зарубіжних країнах. Український Щорічник з Європейських Інтеграційних Студій. Вип. ІV. Київ, APREI, 2020. 202 с. (С. 5 – 19). URL: http://yearlybook-aprei.com.ua/wp-content/uploads/2020/05/Ukrayinskyj-SHHorichnyk-z-YEvropejskyj-Integraczijnyh-Studij.-Vypusk-IV-2020.pdf;
 4. Баранник Л.Б., Дулік Т.О., Александрюк Т.Ю. Сучасні тренди європейських інтеграційних процесів та українське питання. Україна – Європейський Союз: від партнерства до асоціації: Український Щорічник з Європейських Інтеграційних Студій. Вип. ІІ. Луцьк, Терен, 2019. 428 с. (С. 29 – 43);
 5. Баранник Л.Б., Дулік Т.О., Александрюк Т.Ю. Сучасні тренди європейських інтеграційних процесів та українське питання. Українська Асоціація Викладачів і Дослідників Європейської Інтеграції. Київ, 2020. 212 с. (С. 29 – 42)).
 6. Дулік Т.О., Александрюк Т.Ю. Митно-тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні як інструмент захисту національних інтересів держави. Угода про асоціацію з ЄС як інструмент забезпечення стійкості економіки України: Міжнародна науково-практична конференція. Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 25-26 листопада 2021 р, м. Київ.

Має понад 300 друкованих праць наукового та навчально-методичного характеру, в тому числі наукові публікації у фахових та міжнародних виданнях. З них (у співавторстві): 6 монографій; 3 навчальних посібника з грифом Міністерства освіти і науки України; науково-практичний коментар до Бюджетного кодексу України; 2 навчально-методичних посібника з грифом Міністерства освіти і науки України; 5 навчальних посібників, у тому числі видання з серії «Вивчай та шануй закон».

Основні наукові та навчально-методичні праці

Монографії:

 1. Підвищення ефективності фіскальної політики на регіональному рівні в Україні в умовах адаптації до європейських стандартів: моногр. / Т.Ю. Александрюк, Л.Б. Баранник, Т.О. Дулік та ін.; За заг. ред. Л.Б. Баранник. Дніпро: УМСФ, 2018. 306 с.
 2. Сталий розвиток — ХХІ століття: управління, технології, моделі. Дискусії 2018: колективна монографія / Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Національний університет «Києво-Могилянська академія», Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України, Донецький державний університет управління, Вища економіко-гуманітарна школа. Автор. кол. Т.О. Дулік, Т.Ю. Александрюк та ін., за ред. проф. Хлобистова Є.В. Київ, 2019. 668 с. (577 – 582).
 3. Сталий розвиток — ХХІ століття. Дискусії 2020: колективна монографія / Національний університет “Києво-Могилянська академія”. Автор. кол. Т.О. Дулік, Т.Ю. Александрюк та ін., за ред. проф. Хлобистова Є.В. Київ, 2020. 469 с. (С. 97 – 109) Електронне видання. ISBN: 978-617-7668-22-9
 4. Дулік Т.О., Александрюк Т.Ю. Фінансові чинники інклюзивного розвитку України та підвищення якості життя населення. Міжнародна колективна монографія. Moderní aspekty vědy: XІI. Díl mezinárodní kolektivní monografie / Mezinárodní Ekonomický Institut s.r.o.. Česká republika: Mezinárodní Ekonomický Institut s.r.o., 2021. str. 278. (str. 8-28).

 

Публікація у виданні, що включено до міжнародної наукометричної бази даних Web of Science

IVO SVOBODA, TETIANA ALEKSANDRIUK, TETIANA DULIK, ANASTASIIA KLYMENKO, IVAN RUDIANYN Integrated Approach to Organisation of In-Service Training of Professionals Intended to Work for Public Governmental Bodies. Journal of Contemporary Issues in Business and Government. Видавництво, країна видавництва: Swinburne University of Technology, Australia, 2020., Volume 26, Issue 1, Р. 182 – 190. URL: https://cibg.org.au/article_5438.html  (Web of Science)

У наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:

 1. Дулік Т.О., Александрюк Т.Ю. Вектори розвитку сучасної фіскальної політики України. Міжнародний науковий журнал (International Scientific Journal). Київ, ООО «Спринт-Сервис», 2016. № 2. 163 с. (С. 107-115). URL:http://www.inter-nauka.com/issues/2016/2/796
 2. Дулік Т.О., Александрюк Т.Ю. Податкове регулювання в системі заходів політики фіскальної консолідації. Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Київ, ООО «Спринт-Сервис», 2017. №1 (23), 2 т. 169 с. (С. 60 - 64). URL:http://www.inter-nauka.com/issues/2017/1/1926
 3. Баранник Л.Б., Дулік Т.О., Александрюк Т.Ю. Фіскальна політика: теоретичні аксіоми та прикладні антитези. Економічний вісник університету (ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди")/. Збірник наукових праць учених та аспірантів. Переяслав-Хмельницький. 2018. №36/1. 327 с. (С.188 – 200).
 4. Дулік Т.О., Александрюк Т.Ю. Соціально-економічні аспекти оподаткування суб’єктів бізнес-структур в Україні. Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". 2018. №10 (18). 97 с. (37 – 55) URL:https://doi.org/10.25313/2520-2294-2018-10-4215
 5. Баранник Л.Б., Дулік Т.О., Александрюк Т.Ю. Роль податків на споживання у системі фіскально-перерозподільних процесів в Україні. Економічний вісник Національного гірничого університету. Науковий журнал. Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» . 2019. №1 (65). 180 с. С. 126 - 138.
 6. Дулік Т.О., Павлова К.І. Фіскальна політика в Україні в сучасних умовах та засоби її проведення. Науковий погляд: економіка та управління (правонаступник наукового журналу “Вісник Академії митної служби України. Серія: “Економіка”). Дніпро, УМСФ, 2019. Випуск №1 (63). 240 с. (С. 173-186).
 7. Баранник Л.Б., Дулік Т.О., Александрюк Т.Ю. Податкове навантаження в Україні в соціально-економічному вимірі. Економічний вісник університету (ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"). Збірник наукових праць учених та аспірантів. Переяслав-Хмельницький. 2019. №38/2. 327 с. (С.188 – 200).
 8. Баранник Л.Б., Дулік Т.О., Александрюк Т.Ю. THE INFLUENCE OF TAXATION AND CERTAIN SOCIAL DETERMINANTS ON THE DEVELOPMENT OF BUSINESS STRUCTURE SUBJECTS IN UKRAINE. (Оцінка впливу оподаткування та окремих соціальних детермінантів на розвиток суб’єктів бізнес-структур в Україні). Customs Scientific Journal.  Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2019. №2. 92 р. (Р. 6-15). [Index Copernicus International (Республіка Польща)] URL: http://www.csj.umsf.in.ua/archive/2019/2/2-2019.pdf
 9. Дулік Т.О. Економічні та соціальні компоненти сучасної податкової політики. Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". 2020. №4. С. URL: https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-4-5892
 10. Баранник Л.Б., Дулік Т.О., Александрюк Т.Ю. Гендерне бюджетування в контексті соціального захисту населення в Україні. Економічний вісник університету (ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"). Збірник наукових праць учених та аспірантів. Переяслав-Хмельницький. 2020. №45. - 235 с. (С. 163 – 174). URL: file:///D:/Downloads/Verstka_45.pdf
 11. Баранник Л.Б., Дулік Т.О., Александрюк Т.Ю. Особливості та соціальні наслідки справляння податків на споживання у зарубіжних країнах. Український Щорічник з Європейських Інтеграційних Студій. Вип. ІV. Київ, APREI, 2020. 202 с. (С. 5 – 19).
 12. Баранник Л.Б., Дулік Т.О., Александрюк Т.Ю. Фінансові імперативи якості життя населення в Україні в умовах інклюзивного економічного розвитку. Науковий погляд: економіка та управління (правонаступник наукового журналу “Вісник Академії митної служби України. Серія: “Економіка”). Дніпро, УМСФ, 2021. Випуск №4 (74). 106 с. (С. 60-66).
 13. Дулік Т.О., Александрюк Т.Ю., Полісській Д.С. Напрями розвитку соціально відповідального бізнесу. European Scientific E-journal (2022), 3 (18), Ostrava: Tuculart Edition. (in Ukrainian).

Тези конференцій, науково-популярні, консультаційні, дискусійні публікації

 1. Дулік Т.О., Шаранов Р.С. Ухилення від сплати податків та їх наслідки для економіки країни. Міжнародний науковий журнал (International Scientific Journal). VІІ Международная научно-практическая конференция: "Актуальные проблемы современной науки" (Санкт-Петербург – Астана – Киев – Вена, 28 апреля 2016). 78 с. ( С. 58-62). Международный научный центр: URL: http://www.inter-nauka.com/issues/conf-2016/april/1066/
 2. Дулік Т.О., Шаранов Р.С. Напрями протидії тінізації економіки України та легалізації доходів підприємств, прихованих від надмірного оподаткування їх прибутку. Науковий диспут: питання економіки та фінансів: збірник тез наукових робіт VII Міжнародної науково-практичної конференції. (Київ–Будапешт–Відень, «30» вересня 2016 року. Фінансово- економічна наукова рада, 2016. 54 с. (С. 38-43). URL: http://www.inter-nauka.com/uploads/public/14773194448361. pdf
 3. Дулік Т.О., Александрюк Т.Ю. Деякі питання нормативно-правового забезпечення реалізації фіскальної політики в Україні. Лібералізація та безпековий механізм зовнішньоекономічної діяльності: економічні та гуманітарні аспекти: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Дніпро, 25листопада 2016 р.). Дніпро: УМСФ, 2016. 228 с. С. 118-121.
 4. Дулік Т.О., Попова А.О. Проблемні аспекти функціонування податкової системи України. Вдосконалення результативності політики економічного зростання: теорія, організація та методика: збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих учених (м. Київ, 11-12 листопада 2016 р.). У 2-х частинах. К.: Аналітичний центр «Нова Економіка», 2016. Ч. 2. 124 c. С. 90-93.
 5. Дулік Т.О., Клокова Л.О., Тумасян К.Г. Зарубіжний досвід оподаткування прибутку підприємств (корпорацій) та необхідність його застосування в умовах України. Пріоритети сучасної науки (частина І): матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. м. Київ, 27-28 жовтня 2017 року. Київ.: МЦНД, 2017. 88 с. (С.20 – 21).
 6. Дулік Т.О., Козова Д.В., Омельницька Ю.Е. Окремі аспекти бюджетно-податкового стимулювання сільськогосподарських підприємств. Глобальні проблеми економіки та фінансів: збірник тез наукових праць XI Міжнародної науково-практичної конференції. (Київ–Прага–Відень, «31» травня 2018 року). «Фінансово- економічна наукова рада», 2018. 52 с. ( С. 32-36). URL: https://www.inter-nauka.com/issues/conf-2018/may1/3922/
 7. Баранник Л.Б., Дулік Т.О., Александрюк Т.Ю. Адміністрування податків: європейський досвід та українські реалії. Європейські інтеграційні процеси у ХХІ столітті: ключові тенденції, основні виклики та нові можливості: Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. (м. Київ, 26-27 березня 2018 р.). Київ: Українська Асоціація Викладачів і Дослідників Європейської Інтеграції. 2018. 652 с. (С. 31– 45).
 8. Дулік Т.О., Александрюк Т.Ю. Актуальні питання підготовки здобувачів вищої освіти. Формування сучасної моделі управління та підвищення якості менеджменту в системі вищої освіти : матеріали Міжнародної науково- практичної конференції (Дніпро, 20 квітня 2018 р.). Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2018. 304 с. (С. 46 - 48).
 9. Баранник Л.Б., Дулік Т.О., Александрюк Т.Ю. Перспективи оподаткування доходів фізичних осіб в Україні в контексті європейського вибору. Сучасні тренди міжнародних економічних відносин & Управління проектами Європейського Союзу [Текст]: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 20 -22 верес. 2018 р.) / за ред. Н. В. Павліхи. Луцьк: Вежа Друк, 2018. 267 с. (С. 99– 104).
 10. Дулік Т.О., Александрюк Т.Ю. Суб’єкти бізнес-структур як трудовий та фіскальний потенціал розвитку національних економік. Управлінський та безпековий механізм економічних трансформацій в умовах геополітичних загроз і світової конкуренції: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 23 листопада 2018 р.). Дніпро: УМСФ, 2018. 263 с. (С. 124 – 126).
 11. Дулік Т.О., Якименко К.А. Роль податку на доходи фізичних осіб у формуванні податкових надходжень до Державного бюджету України. Актуальні проблеми економіки та фінансів: збірник тез наукових праць XV Міжнародної науково-практичної конференції (Київ–Санкт-Петербург–Відень, «31» жовтня 2018 року). ГО «Фінансово- економічна наукова рада», 2018. 72 с. С. 50 – 55.
 12. Дулік Т.О. Оподаткування суб’єктів бізнес-структур як визначальний чинник фінансового потенціалу держави. Корпоративні фінанси: соціально-економічні, організаційно-правові та інституціональні аспекти: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (15 листопада 2018 р.). К.: Національний авіаційний університет. 2018. 375 с. (С. 153 – 154).
 13. Дулік Т.О., Александрюк Т.Ю. Податки на споживання як індикатор соціально-економічного розвитку національних економік та рівня життя їх платників. Актуальні проблеми економіки, управління та фінансів: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Дніпро, 19 квітня 2019 р.). Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2019. 372 с. (С. 252 – 254).
 14. Дулік Т.О., Александрюк Т.Ю. Соціальні проблеми як предмет теоретичного та емпіричного дослідження. Інноваційне підприємництво, менеджмент, фінанси: стан, аналіз тенденцій та науково-економічний розвиток: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 23 листопада 2019  року)/ ГО «Львівська економічна фундація». Львів: ЛЕФ, 2019. Ч. 2. 108 с. (С. 37-40).
 15. Дулік Т.О., Александрюк Т.Ю. Прикладні аспекти бюджетно-податкового процесу як складової соціальної безпеки держави. The 2 nd International scientific and practical conference “Priority directions of science development” (November 25-26, 2019) SPC “Sciconf.com.ua”, Lviv, Ukraine. 2019. 552 p. (С. 471-476).
 16. Дулік Т.О., Александрюк Т.Ю. Соціальна економіка: нові напрями статистичного дослідження та вивчення. Обліково-аналітичні й статистичні методи та моделі в оподаткуванні, бізнесі, економіці : збірник тез за матеріалами ХV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. (25 листопада – 1 грудня 2019 р.). Ірпінь: Університет ДФС України, 2019. 950 с. (С. 695 – 697).
 17. Дулік Т.О., Александрюк Т.Ю. SINGLE TAX AS A FORM OF THE SIMPLIFIED SYSTEM OF TAXATION, ACCOUNTING AND REPORTING OF BUSINESS ENTITIES IN UKRAINE. Materials of the international scientific-practical conference "Topical problems of accounting and audit in todey". К.: NATIONAL AVIATION UNIVERSITY, 2020. p. 256. (24-26)
 18. Дулік Т.О., Александрюк Т.Ю. Окремі питання проведення децентралізації управління в соціальній сфері України. Соціально-орієнтована економіка: теорія та практика соціального забезпечення: збірник тез наукових робіт учасників ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з соціального забезпечення (м. Черкаси, 2-4 червня 2020 р.). Черкаси: видавець ФОП Гордієнко Є.І., 2020. 120 с. (С. 58 –60).
 19. Дулік Т.О., Александрюк Т.Ю. Децентралізація управління у соціальній сфері України. Цифрове суспільство: фінанси, економіка, управління: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2020. 315 с. (С. 88 – 90).
 20. Баранник Л.Б., Дулік Т.О., Александрюк Т.Ю. Гармонізація міжнародних відносин у світовій економіці та завдання України: соціальний аспект. Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції: Зб. наук. праць. Переяслав, 2020. Вип. 63. 78 с. (С. 14 – 18).
 21. Дулік Т.О. Наукові дослідження для практики подолання бідності в Україні. Інноваційні рішення в економіці, бізнесі, суспільних комунікаціях та міжнародних відносинах: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (16 квітня 2021 р.). Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2021. 870 с. (С. 89 – 92).
 22. Баранник Л.Б., Дулік Т.О. Податкова політика в Україні: реалії та перспективи розвитку в контексті світових соціально-економічних тенденцій. Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління: матеріали ІІ Міжнародного форуму. Дослідницька секція «Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України». / За заг. ред. проф. А. І. Ігнатюк: Київ, 2021. 119 с. (С. 17-19).
 23. Дулік Т.О., Александрюк Т.Ю., Павлюченко А.О. Соціально відповідальний бізнес як суб’єкт держави сталого розвитку. Сталий розвиток — ХХІ століття. Дискусії 2021: матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції. Національний університет “Києво-Могилянська академія”. за ред. проф. Хлобистова Є.В. Київ, 2021. 527 с. (С. 418 – 443).
 24. Дулік Т.О., Александрюк Т.Ю. Оподаткування суб’єктів бізнес-структур в Україні в умовах воєнного стану. Theory and practice of modern science: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the III International Scientific and Theoretical Conference (Vol. 1), April 1, 2022. Kraków, Republic of Poland: European Scientific Platform.
 25. Дулік Т.О., Александрюк Т.Ю. Система оподаткування України в умовах воєнного стану. Економіко-правові та соціально-технічні напрями еволюції цифрового суспільства: матеріали міжнародної науково-практичної конференції: у 2 т. Том 2. Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 565 с. (С.108-110).
 26. Дулік Т.О., Метлицька В.О. Аналіз сучасного стану системи бюджетного фінансування соціального забезпечення населення України. Інноваційні рішення в економіці, бізнесі, суспільних комунікаціях та міжнародних відносинах: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 20 квітня 2023 р.). Дніпро: УМСФ, 2023. 401 с. (С. 88-90).
 27. Дулік Т.О., Божко А.С. Система соціальних стандартів та гарантій як критерій соціальної відповідальності держави. Інноваційні рішення в економіці, бізнесі, суспільних комунікаціях та міжнародних відносинах: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 20 квітня 2023 р.). Дніпро: УМСФ, 2023. 401 с. (С. 88-90).

Навчально-методичні посібники, конспекти лекцій, методичні вказівки:

 1. Дулік Т.О. Оподаткування в Україні. Частина І. Основи оподаткування : навч. посібник. Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2020. 226 с.
 2. Дулік Т.О. Оподаткування фізичних осіб: навчально-методичний посібник для підготовки фахівців ступеня вищої освіти «бакалавр» галузі знань 23 «Соціальна робота» спеціальності 232 «Соціальне забезпечення» / укл. Т.Ю. Александрюк, Т.О. Дулік. Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2021. 35 с.
 3. Основи наукових досліджень соціальних проблем: опорний конспект лекцій для підготовки фахівців ступеня вищої освіти «бакалавр» галузі знань 23 «Соціальна робота» спеціальності 232 «Соціальне забезпечення» / укл. Т.О. Дулік. Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2023. 120 с.
 4. Методологія наукових досліджень у сфері соціального забезпечення: опорний конспект лекцій для підготовки фахівців ступеня вищої освіти «магістр» галузі знань 23 «Соціальна робота» спеціальності 232 «Соціальне забезпечення» / укл. Т.О. Дулік. Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2023. 81 с.
 5. Податкова система: опорний конспект лекцій для підготовки фахівців ступеня вищої освіти «бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»/ укл. Т.О. Дулік, Т.Ю. Александрюк. Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2023. 102 с.
 6. Основи наукових досліджень соціальних проблем: методичні рекомендації для практичних занять та самостійної роботи для підготовки фахівців ступеня вищої освіти «бакалавр» галузі знань 23 «Соціальна робота» спеціальності 232 «Соціальне забезпечення» / укл. Т.О. Дулік. Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2023. 48 с.
 7. Дулік Т.О. Податкова система: методичні рекомендації для практичних занять та самостійної роботи вибіркової дисципліни для підготовки фахівців ступеня вищої освіти «бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / укл. Т.О. Дулік, Т.Ю. Александрюк. Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2023. 76 с.
 8. Дулік Т.О. Методологія наукових досліджень у сфері соціального забезпечення: методичні рекомендації для практичних занять та самостійної роботи для підготовки фахівців ступеня вищої освіти «магістр» галузі знань 23 «Соціальна робота» спеціальності 232 «Соціальне забезпечення» / укл. Т.О. Дулік. Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2023. 44 с.