Дулік Тетяна Олександрівна

Доцент кафедри

У 1989 році закінчила Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка за спеціальністю «Політична економія» та здобула кваліфікацію «економіст», «викладач політичної економії».

Науковий ступінь: кандидат економічних наук, у 2000 році закінчила аспірантуру Науково-дослідного фінансового інституту при Міністерстві фінансів України. У 2001 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.04.01 «Фінанси, грошовий обіг і кредит» на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26853.01 у Науково-дослідному фінансовому інституті при Міністерстві фінансів України. Тема дисертаційного дослідження: «Прямі податки в системі державного регулювання доходів юридичних і фізичних осіб». У 2006 році присвоєно вчене звання доцента кафедри податків. З 2009 р. член-кореспондент Академії економічних наук України.

Дисципліни, що викладає: «Основи наукових досліджень соціальних проблем», «Основи оподаткування», «Податкова система», «Податковий менеджмент», «Оподаткування суб’єктів господарювання»

Сфера наукових інтересів: податкова система; податкова політика; податковий менеджмент; оподаткування; податкове регулювання.

Нагороди: Почесна грамота Міністерства фінансів України; Грамота, посвідчення та нагрудний значок «Автор» Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України; Грамоти Дніпропетровської обласної ради, управління освіти і науки облдержадміністрації; Дипломи Фонду соціального захисту і допомоги вченим України та членам їх сімей за призові місця в обласних міжвузівських конкурсах на кращі наукові та навчально-методичні видання.

Профіль у GoogleScholar

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Робота у складі:

- акредитаційної комісії (голова комісії) з метою проведення акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів спеціальності 5.03050801 «Фінанси і кредит» за галуззю знань 0305 «Економіка і підприємництво» у Приватному вищому навчальному закладі «Фінансово-правовий коледж» з 01.04. по 03.04 2014 р. (Наказ Міністерства освіти і науки від 27.03. 2014 р. №697м);

- член редакційної колегії фахового наукового журналу Вісник ДДФА: Економічні науки (2008-2015 рр.).

Організаційна робота:

- з 2002 по 2014 рр. обіймала посаду завідувача кафедри податків ДДФА;

- з 2010 по 2011 рр. - проректора з науково-педагогічної роботи ДДФА;

- з 2014 по 2015 рр.– заступник завідувача кафедри оподаткування та соціального забезпечення ДДФА з наукової роботи;

- з 2015 по теперешній час - заступник завідувача кафедри соціального забезпечення та податкової політики УМСФ з наукової роботи.

Міжнародна діяльність:

- участь у міжнародному науковому проекті: участь у рамках проекту “ENHANCED VISIBILITY ON EUROPEAN INTEGRATION TEACHING AND RESEARCH” у співпраці з національним ЕРАЗМУС+ офісом в Україні під егідою програми імені Жана Моне (участь у міжнародних науково-практичних конференціях:

 1. Адміністрування податків: європейський досвід та українські реалії / Л.Б. Баранник, Т.О. Дулік, Т.Ю. Александрюк // Європейські інтеграційні процеси у ХХІ столітті: ключові тенденції, основні виклики та нові можливості: Зб. матеріалів Міжнародної наук.-практ конф (м. Київ, 26-27 березня 2018 р.). - Київ: Українська Асоціація Викладачів і Дослідників Європейської Інтеграції. - 2018. – 652 с. (С. 31– 45);
 2. Перспективи оподаткування доходів фізичних осіб в Україні в контексті європейського вибору/ Л.Б. Баранник, Т.О. Дулік, Т.Ю. Александрюк // Сучасні тренди міжнародних економічних відносин & Управління проектами Європейського Союзу [Текст]: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 20 -22 верес. 2018 р.) / за ред. Н. В. Павліхи. – Луцьк: Вежа Друк, 2018. – 267 с. (С. 99– 104);
 3. Особливості та соціальні наслідки справляння податків на споживання у зарубіжних країнах / Л.Б. Баранник, Т.О. Дулік, Т.Ю. Александрюк // Український Щорічник з Європейських Інтеграційних Студій. Вип. ІV.– Київ, APREI, 2020. – 202 с. (С. 5 – 19). URL http://yearlybook-aprei.com.ua/wp-content/uploads/2020/05/Ukrayinskyj-SHHorichnyk-z-YEvropejskyj-Integraczijnyh-Studij.-Vypusk-IV-2020.pdf;
 4. Сучасні тренди європейських інтеграційних процесів та українське питання/ Л.Б. Баранник, Т.О. Дулік, Т.Ю. Александрюк // Україна – Європейський Союз: від партнерства до асоціації: Український Щорічник з Європейських Інтеграційних Студій. Вип. ІІ.– Луцьк, Терен, 2019. – 428 с. (С. 29 – 43);
 5. Сучасні тренди європейських інтеграційних процесів та українське питання/ Л.Б. Баранник, Т.О. Дулік, Т.Ю. Александрюк // Українська Асоціація Викладачів і Дослідників Європейської Інтеграції. – Київ, 2020. – 212 с. (С. 29 – 42)).

Має понад 300 друкованих праць наукового та навчально-методичного характеру, в тому числі наукові публікації у фахових та міжнародних виданнях. З них (у співавторстві): 6 монографій; 3 навчальних посібника з грифом Міністерства освіти і науки України; науково-практичний коментар до Бюджетного кодексу України; 2 навчально-методичних посібника з грифом Міністерства освіти і науки України; 4 навчальних посібника; видання з серії «Вивчай та шануй закон».

Основні наукові та навчально-методичні праці

Монографії:

 1. Підвищення ефективності фіскальної політики на регіональному рівні в Україні в умовах адаптації до європейських стандартів: моногр. / Т.Ю. Александрюк, Л.Б. Баранник, Т.О. Дулік та ін.; За заг. ред. Л.Б. Баранник. – Дніпро: УМСФ, 2018. – 306 с.
 2. Сталий розвиток — ХХІ століття: управління, технології, моделі. Дискусії 2018: колективна монографія / Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Національний університет «Києво-Могилянська академія», Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України, Донецький державний університет управління, Вища економіко-гуманітарна школа / / Т.О. Дулік, Т.Ю. Александрюк та ін., за ред. проф. Хлобистова Є.В. - Київ, 2019. - 668 с. (577 – 582).

У наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:

 1. Дулік Т.О. Вектори розвитку сучасної фіскальної політики України /Т.О. Дулік, Т.Ю. Александрюк // Міжнародний науковий журнал (International Scientific Journal). – Київ, ООО «Спринт-Сервис», 2016. - № 2. – 163 с. (С. 107-115). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.inter-nauka.com/issues/2016/2/796
 2. Дулік Т.О. Податкове регулювання в системі заходів політики фіскальної консолідації/ Т.О. Дулік, Т.Ю. Александрюк // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". – Київ, ООО «Спринт-Сервис», 2017. – №1 (23), 2 т. 169 с. (С. 60 - 64). Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.inter-nauka.com/issues/2017/1/1926
 3. Дулік Т.О. Фіскальна політика: теоретичні аксіоми та прикладні антитези / Л.Б. Баранник, Т.О. Дулік, Т.Ю. Александрюк // Економічний вісник університету (ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди")/ / Збірник наукових праць учених та аспірантів. - Переяслав-Хмельницький. - 2018. – №36/1. - 327 с. (С.188 – 200).
 4. Дулік Т.О. Соціально-економічні аспекти оподаткування суб’єктів бізнес-структур в Україні / Т.О. Дулік, Т.Ю. Александрюк // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2018. – №10 (18). – 97 с. (37 – 55) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://doi.org/10.25313/2520-2294-2018-10-4215
 5. Дулік Т.О. Роль податків на споживання у системі фіскально-перерозподільних процесів в Україні / Л.Б. Баранник, Т.О. Дулік, Т.Ю. Александрюк // Економічний вісник Національного гірничого університету. Науковий журнал // Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» . - 2019. - № 1 (65). –180 с. – С. 126 - 138.
 6. Дулік Т.О. Фіскальна політика в Україні в сучасних умовах та засоби її проведення / Т.О. Дулік, К.І. Павлова // Науковий погляд: економіка та управління (правонаступник наукового журналу “Вісник Академії митної служби України. Серія: “Економіка”). – Дніпро, УМСФ, 2019. - Випуск №1 (63). – 240 с. (С. 173-186).
 7. Дулік Т.О. Податкове навантаження в Україні в соціально-економічному вимірі / Л.Б. Баранник, Т.О. Дулік, Т.Ю. Александрюк // Економічний вісник університету (ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди")/ / Збірник наукових праць учених та аспірантів. - Переяслав-Хмельницький. - 2019. – №38/2. - 327 с. (С.188 – 200).
 8. Дулік Т.О. THE INFLUENCE OF TAXATION AND CERTAIN SOCIAL DETERMINANTS ON THE DEVELOPMENT OF BUSINESS STRUCTURE SUBJECTS IN UKRAINE. (Оцінка впливу оподаткування та окремих соціальних детермінантів на розвиток суб’єктів бізнес-структур в Україні) /Л.Б. Баранник, Т.О. Дулік, Т.Ю. Александрюк // Customs Scientific Journal.  Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2019. №2. 92 р. (Р. 6-15). [Index Copernicus International (Республіка Польща)] URL: http://www.csj.umsf.in.ua/archive/2019/2/2-2019.pdf
 9. Дулік Т.О. Економічні та соціальні компоненти сучасної податкової політики // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2020. - №4. С. URL https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-4-5892
 10. Дулік Т.О. Гендерне бюджетування в контексті соціального захисту населення в Україні / Л.Б. Баранник, Т.О. Дулік, Т.Ю. Александрюк // Економічний вісник університету (ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди") / Збірник наукових праць учених та аспірантів. - Переяслав-Хмельницький. - 2020. – №45. - 235 с. (С. 163 – 174) URL file:///D:/Downloads/Verstka_45.pdf
 11. Дулік Т.О. Особливості та соціальні наслідки справляння податків на споживання у зарубіжних країнах / Л.Б. Баранник, Т.О. Дулік, Т.Ю. Александрюк // Український Щорічник з Європейських Інтеграційних Студій. Вип. ІV.– Київ, APREI, 2020. – 202 с. (С. 5 – 19).

Тези конференцій, науково-популярні, консультаційні, дискусійні публікації:

 1. Дулік Т.О. Ухилення від сплати податків та їх наслідки для економікикраїни / Т.О. Дулік, Р.С. Шаранов //Міжнародний науковий журнал (International Scientific Journal)// VІІ Международная научно-практическая конференция: "Актуальные проблемы современной науки" (Санкт-Петербург – Астана – Киев – Вена, 28 апреля 2016). – 78 с. ( С. 58-62) // Международный научный центр: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.inter-nauka.com/issues/conf-2016/april/1066/
 2. Дулік Т.О. Напрями протидії тінізації економіки України та легалізації доходів підприємств, прихованих від надмірного оподаткування їх прибутку/ Т.О. Дулік, Р.С. Шаранов // Науковий диспут: питання економіки та фінансів: збірник тез наукових робіт VII Міжнародної науково-практичної конференції (Київ–Будапешт–Відень, «30» вересня 2016 року / Фінансово- економічна наукова рада, 2016. -54 с. (С. 38-43) Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.inter-nauka.com/uploads/public/14773194448361. pdf
 3. Дулік Т.О. Деякі питання нормативно-правового забезпечення реалізації фіскальної політики в Україні/ Т.О. Дулік, Т.Ю. Александрюк // Лібералізація та безпековий механізм зовнішньоекономічної діяльності: економічні та гуманітарні аспекти: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Дніпро, 25листопада 2016 р.). - Дніпро: УМСФ, 2016. – 228 с. С. 118-121.
 4. Дулік Т.О. Проблемні аспекти функціонування податкової системи України / Т.О. Дулік, А.О. Попова// Вдосконалення результативності політики економічного зростання: теорія, організація та методика: збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих учених (м. Київ, 11-12 листопада 2016 р.). У 2-х частинах. – К.: Аналітичний центр «Нова Економіка», 2016. – Ч. 2. – 124 c. С. 90-93.
 5. Дулік Т.О. Зарубіжний досвід оподаткування прибутку підприємств (корпорацій) та необхідність його застосування в умовах України/ Т.О. Дулік, Л.О. Клокова, К.Г. Тумасян //Пріоритети сучасної науки (частина І): матеріали Міжнародної науково-практичної конференції м. Київ, 27-28 жовтня 2017 року. – Київ.: МЦНД, 2017. – 88 с. (С.20 – 21).
 6. Дулік Т.О. Окремі аспекти бюджетно-податкового стимулювання сільськогосподарських підприємств / Т.О. Дулік, Д.В. Козова, Ю.Е. Омельницька // Глобальні проблеми економіки та фінансів: збірник тез наукових праць XI Міжнародної науково-практичної конференції (Київ–Прага–Відень, «31» травня 2018 року) / «Фінансово- економічна наукова рада», 2018. — 52 с. ( С. 32-36) Електронний ресурс. – Режим доступу: https://www.inter-nauka.com/issues/conf-2018/may1/3922/
 7. Дулік Т.О. Адміністрування податків: європейський досвід та українські реалії / Л.Б. Баранник, Т.О. Дулік, Т.Ю. Александрюк // Європейські інтеграційні процеси у ХХІ столітті: ключові тенденції, основні виклики та нові можливості: Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 26-27 березня 2018 р.). - Київ: Українська Асоціація Викладачів і Дослідників Європейської Інтеграції. - 2018. – 652 с. (С. 31– 45).
 8. Дулік Т.О. Актуальні питання підготовки здобувачів вищої освіти/ Т.О. Дулік, Т.Ю. Александрюк // Формування сучасної моделі управління та підвищення якості менеджменту в системі вищої освіти : матеріали Міжнародної науково- практичної конференції (Дніпро, 20 квітня 2018 р.). – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2018. – 304 с. (С. 46 - 48).
 9. Дулік Т.О. Перспективи оподаткування доходів фізичних осіб в Україні в контексті європейського вибору / Л.Б. Баранник, Т.О. Дулік, Т.Ю. Александрюк // Сучасні тренди міжнародних економічних відносин & Управління проектами Європейського Союзу [Текст]: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 20 -22 верес. 2018 р.) / за ред. Н. В. Павліхи. – Луцьк: Вежа Друк, 2018. – 267 с. (С. 99– 104).
 10. Дулік Т.О. Суб’єкти бізнес-структур як трудовий та фіскальний потенціал розвитку національних економік / Т.О. Дулік, Т.Ю. Александрюк // Управлінський та безпековий механізм економічних трансформацій в умовах геополітичних загроз і світової конкуренції: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 23 листопада 2018 р.). – Дніпро: УМСФ, 2018. – 263 с. (С. 124 – 126).
 11. Дулік Т.О. Роль податку на доходи фізичних осіб у формуванні податкових надходжень до Державного бюджету України / Т.О. Дулік, К.А. Якименко // Актуальні проблеми економіки та фінансів: збірник тез наукових праць XV Міжнародної науково-практичної конференції (Київ–Санкт-Петербург–Відень, «31» жовтня 2018 року) / ГО «Фінансово- економічна наукова рада», 2018. — 72 с. С. 50 – 55.
 12. Дулік Т.О. Оподаткування суб’єктів бізнес-структур як визначальний чинник фінансового потенціалу держави / Т.О. Дулік //Матеріали міжнародної науково-практичної конференції: «Корпоративні фінанси: соціально-економічні, організаційно-правові та інституціональні аспекти (15 листопада 2018 р.). - К.: Національний авіаційний університет. – 2018. - 375 с. (С. 153 – 154).
 13. Дулік Т.О. Податки на споживання як індикатор соціально-економічного розвитку національних економік та рівня життя їх платників / Т.О. Дулік, Т.Ю. Александрюк // Актуальні проблеми економіки, управління та фінансів: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Дніпро, 19 квітня 2019 р.). – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2019. – 372 с. (С. 252 – 254).
 14. Дулік Т.О. Соціальні проблеми як предмет теоретичного та емпіричного дослідження / Т.О. Дулік, Т.Ю. Александрюк //Інноваційне підприємництво, менеджмент, фінанси: стан, аналіз тенденцій та науково-економічний розвиток: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 23 листопада  2019  року)/ ГО «Львівська економічна фундація». – Львів: ЛЕФ, 2019. – Ч. 2. – 108 с. (С. 37-40).
 15. Дулік Т.О. Прикладні аспекти бюджетно-податкового процесу як складової соціальної безпеки держави / Т.О. Дулік, Т.Ю. Александрюк // The 2 nd International scientific and practical conference “Priority directions of science development” (November 25-26, 2019) SPC “Sciconf.com.ua”, Lviv, Ukraine. 2019. 552 p. II Международная научно-практическая конференция «PRIORITY DIRECTIONS OF SCIENCE DEVELOPMENT» (м. Львів, 25 -26 листопада 2019 р.). - Львів, 2019. – 552 с. (С. 471-476).
 16. Дулік Т.О. Соціальна економіка: нові напрями статистичного дослідження та вивчення/ Т.О. Дулік, Т.Ю. Александрюк // Обліково-аналітичні й статистичні методи та моделі в оподаткуванні, бізнесі, економіці : збірник тез за матеріалами ХV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. - Ірпінь: Університет ДФС України, 2019. – 950 с. (С. 695 – 697). (25 листопада – 1 грудня 2019 р.).
 17. Дулік Т.О. SINGLE TAX AS A FORM OF THE SIMPLIFIED SYSTEM OF TAXATION, ACCOUNTING AND REPORTING OF BUSINESS ENTITIES IN UKRAINE (Єдиний податок як форма спрощення системи оподаткування, обліку і звітності суб’єктів бізнес-структур в Україні) / Т.О. Дулік, Т.Ю. Александрюк //Materials of the international scientific-practical conference "Topical problems of accounting and audit in todey" («Актуальні проблеми бухгалтерського обліку і аудиту в сьогоденні»).– К.: NATIONAL AVIATION UNIVERSITY, 2020. – p. 256. (24-26)
 18. Дулік Т.О. Окремі питання проведення децентралізації управління в соціальній сфері України / Т.О. Дулік, Т.Ю. Александрюк //Соціально-орієнтована економіка: теорія та практика соціального забезпечення: збірник тез наукових робіт учасників ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з соціального забезпечення (м. Черкаси, 2-4 червня 2020 р.). – Черкаси: видавець ФОП Гордієнко Є.І., 2020. – 120 с. (С. 58 –60).
 19. Дулік Т.О. Децентралізація управління у соціальній сфері України / Т.О. Дулік, Т.Ю. Александрюк // Цифрове суспільство: фінанси, економіка, управління: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2020. 315 с. (С. 88 – 90).
 20. Дулік Т.О. Гармонізація міжнародних відносин у світовій економіці та завдання України: соціальний аспект / Л.Б. Баранник, Т.О. Дулік, Т.Ю. Александрюк // Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції: Зб. наук. праць. Переяслав, 2020. Вип. 63. 78 с. (С. 14 – 18).